Centraal staat hoe we kennis uit Schrift en wetenschap binnen het onderwijs overdragen. Deze groep is speciaal bedoeld voor leerkrachten, onderwijsassistenten en schoolbegeleiders. Omdat er voor verschillende leeftijdsgroepen een andere aanpak en ander materiaal nodig is, zijn er binnen deze contactgroep twee werkgroepen actief: voor het basisonderwijs en voor het voortgezet
onderwijs.

Algemene tags

Zie: old.logos.nl/inleiding

Groepspecifieke tags

Voorlopig worden gebruikt:
{2020}
{algemeen}
{basis onderwijs}
{concept voor basisschool/-scholen}
{congres}
{creationistisch onderwijs}
{evenement}
{fotoverzoek}
{handboeken}
{identiteitsplein}
{kleuters}
{kindermateriaal}
{kinderprogramma}
{repetitie}
{seks}
{strategie}
{vmbo}