Geodetective heeft een video online geplaatst waar hij ingaat op ons jonge zonnestelsel. Ook ziet hij argumenten voor een wereldwijde vloed. Hieronder is zijn video te bekijken:

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Geo Detective is een expert in 3D design/visualizing, programmeren en data analyse en een amateur wetenschapper die een methode heeft ontwikkeld voor waarheidsvinding. Hij maakt leuke korte filmpjes waarin hij kritisch naar evolutie kijkt. Geo Detective heeft al vele filmpjes op zijn eigen site gepubliceerd.

2 Comments

E. van der Klift.

Als gelovige vraag ik aan u, gelovigen, wát wilt u toch ‘bewijzen’? Dacht u nu wérkelijk dat de huidige aanvaarde ‘tijd’, een zeer begrensde én begrenzende én menselijke afspraak, ook maar iets met de totaal tijdloze JHWH en Zijn scheppingen te maken heeft? Laat tijd, Zijn tijd, aan Hém die tijdloos is! En zoals Zijn boek de Bijbel zegt niets is te berekenen omdat alleen Hij van uur en dag weet, zelfs Jezus en de engelen kennen Zijn tijd niet zei Jezus. Dus is ‘kennis’ van of over ‘tijd’ berekeningen ijdelheid. Het is alles aan JHWH want bij Hém is, zoals de Bijbel zégt, één dag gelijk duizend jaar en duizend jaar gelijk één dag. 2 Petr.3:8.

Verandering ván de soort is een fictie, verandering ín de soort een realiteit kijk maar naar de verscheidenheid mens. Máár de soort blijft de soort zoals JHWH dat naar Zijn wil heeft besloten.

Hetty Dolman

[Bijzonder] is dat de afname van het aardmagnetisch veld de evolutie een boost kan geven.

“Door de afname van het aardmagnetisch veld tijdens een omkering van het aardmagnetisch veld wordt de Aarde aan meer schadelijke straling van de Zon blootgesteld. Aangezien mutaties in genetisch materiaal veroorzaakt worden door deze straling, zou het tempo waarmee genetisch materiaal muteert kunnen versnellen in die periode. Deze opvatting wordt ook ondersteund door onderzoek van paleontologen die met biostratigrafisch onderzoek in tijden van omkeringen een relatief snellere verandering van soorten kleine organismen hebben vastgesteld. Waarschijnlijk zorgt de verhoogde dosis ioniserende straling in deze perioden voor een toename van de mutaties in het DNA, zodat de evolutie in een versnelling raakt.”

Ja, dat heb je met straling: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardmagnetisch_veld. Kan Geo Detective ook aangeven hoe de aarde was voor de zondeval, met of zonder aardmagnetisch veld? Of dat de zon vóór de zondeval totaal geen schadelijke straling uitzond?

Geef een antwoord