Er is niets mis met dinoplaatjes sparen. Je kunt evengoed geloven dat de aarde nog maar een paar duizend jaar jong is.

Argentinosaurus_skeleton,_PLoS_ONE.wikipedia

“In Job 40 wordt gesproken over de Behemoth, waarvan de beschrijving aan een sauropode (een dino met een lange nek) doet denken.”

Deze weken zijn veel kinderen druk in de weer met het verzamelen en ruilen van ‘dinoplaatjes’. Ze maken dankzij Albert Heijn (AH) kennis met diverse soorten dino’s. Groot feest voor de dinoliefhebbers én voor AH zelf natuurlijk. Geef AH eens ongelijk om dino’s als trekker te gebruiken. Het verzamelboek gaat uit van de gedachte dat de dino’s vele miljoenen jaren voor de mens leefden. Kinderen die bij de Bijbel opgroeien, en ouders zullen zich wellicht afvragen hoe dat zit. Er zijn argumenten die ervoor pleiten dat dino’s en mensen gelijktijdig hebben geleefd. Wereldwijd zijn er verhalen, tekeningen, beeldjes en inscripties over draken bekend. In het kasteel van Blois, Frankrijk, bevindt zich bijvoorbeeld een tapijt waarop een draak met jongen te zien is. Een van de drakenjongen komt, afgezien van de vleugels, goed overeen met de maiasaura of een andere hadrosaurus-achtige, een zogenoemde ‘eendensnaveldino’. Hebben de makers van het tapijt (of hun voorouders) deze dieren zelf gezien? Dat is goed mogelijk, al zullen dergelijke afbeeldingen zijn aangevuld met mythische elementen. Zo zijn er talloze andere verhalen en detailtekeningen. Het is op basis hiervan niet onredelijk om te stellen dat mensen dino’s gezien hebben.

Koolstofdatering

Koolstof-14 (14C) is een radioactief element dat langzaam vervalt tot stikstof-14. Ongeveer elke 5730 jaar vervalt de helft van de 14C. Na vijftigduizend jaar is er te weinig over om te dateren en moeten er andere dateringsmethoden gebruikt worden. Dino’s zijn volgens de gangbare theorie 65 miljoen jaar geleden uitgestorven. Dinoresten zullen daarom in theorie geen 14C meer kunnen bevatten. Toch wordt er 14C gevonden in dinobotten. Dat is opmerkelijk. Daarnaast zijn in de overblijfselen van een tyrannosaurus rode bloedcellen en zacht weefsel aangetroffen en in de hoorn van een triceratops recent lijkende botcellen. Het is onwaarschijnlijk dat zulke resten miljoenen jaren bewaard zouden kunnen blijven. Deze waarnemingen passen beter bij een tijdsrekening van een jonge aarde.

Behemoth

In de Bijbel zul je het woord ‘dinosaurus’ niet vinden. Dat woord is pas in 1841 bedacht. Diverse geleerden als de oudtestamenticus Mart-Jan Paul en wetenschapshistorica Adrienne Mayor zijn van mening dat vóór die tijd het woord ‘draken’ gebruikt werd. Zo ook in de Bijbel. Daarnaast wordt in Job 40 gesproken over de behemoth, waarvan de beschrijving aan een sauropode (een dino met een lange nek) doet denken. De standaardvertaling ‘nijlpaard’ of ‘olifant’ doet de tekst geweld aan. Dino’s en mensen hebben in dezelfde tijd geleefd; door het lezen van de Bijbel is deze conclusie onvermijdelijk. Dino’s zijn door God geschapen tot meerdere glorie van Hem. Er is daarom niets mis met het sparen van dinoplaatjes, mits je ze in Bijbelse context blijft zien.

Macronaria_scrubbed_enh.wikipedia

Dit artikel is met toestemming van de auteurs overgenomen uit het Nederlands Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, Ree, N. van, 2016, Onze voorouders zouden dinoplaatjes herkennen, Nederlands Dagblad 72 (19.259): 12.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

31 Comments

peter b

In elk geval worden de plaatje met grassen afgebeeld. Dat is natuurgetrouw. Het bestaan van grasachtigen tijdens de dino-era werd tot voor kort door de Darwinisten ontkent, en ze zouden alleen maar varens hebben gegeten. Dit, omdat Poa (gras) nooit in samenhang met dino’s werd aangetroffen. Tot ongeveer 10 jaar geleden alle drie gras-hoofdgroepen in de magen van dino’s werden geidentificeerd. Dino’s aten gewoon gras, dus. Misschien waren het zelfs wel herkauwers.

Geert Welling

L.S.

Quote: “Dino’s zijn door God geschapen tot meerdere glorie van Hem. Er is daarom niets mis met het sparen van dinoplaatjes, mits je ze in Bijbelse context blijft zien.”

Hierbij verwijs ik naar de Wet, de Tien Geboden, en wel het volgende gebod;

“Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.”

Wij allen zijn zondaars. Wij, uit onszelf, kunnen en willen absoluut niet. Een bekeerde is degene die het gekregen heeft deze situatie te leren kennen en het daarbij gekregen heeft deze onkunde en zondigheid in alle eerlijkheid met een volkomen hart naar God toe te erkennen. Een bekeerde is de enige mens die, met hulp (want niemand kan en wil, tot nog niet één toe), het gekregen heeft zich met een volkomen hart schuldig heeft verklaard ten overstaan van God.

Daarom staat in de Bijbel dat wij het nodig hebben dat onze ‘paden rechtgemaakt moeten worden’. Niet omdat ze al recht zijn. Daarom staat in de Bijbel dat slechts diegene die werkelijk een dienaar van satan is geweest, een dienaar van God kan zijn (erkenning van schuld). Daarom mogen wij geen enkele naaste zoeken te veroordelen zonder grote noodzakelijke oorzaak (Gij wilt niet veroordeeld worden, veroordeel ook uw naaste niet; Wie zonder zonden is werpe de eerste steen). Wij zijn namelijk allemaal hetzelfde, zondige zondaars en wij kunnen geen van allen. Een bekeerde is niet bekeerd onder ‘aanneming des persoons’. Zoals duidelijk in het Nieuwe Testament niet alleen door Apostel Paulus verhaald, zelfs in het Oude Testament, is er uitdrukkelijk met het Nieuwe Verbond ‘Geen aanneming des persoons’. Het Nieuwe Verbond wordt ook wel het Genadeverbond genoemd.

Dit schrijven zodat mensen over God en de Bijbel kunnen leren. Over zondigheid omdat het Wetsartikel hier genoemd wat zegt over foto’s, afbeeldingen, plaatjes, beelden. En ja, we leven in een bepaalde tijd. God zij met U.

peter b

Geert Welling, u heeft het gebod iet[s] te snel afgekapt. Dit is het hele gebod. “Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen.”

Beelden en afbeeldingen, [is geen probleem], creatief zijn is zelfs ingebakken in het menselijke genoom. Zolang je je eigen creatieve voortbrengselen maar niet als goden ziet en de Oorsprong uit het oog verliest.

Jente

Mensen en dino’s zouden dus samengeleefd hebben omdat er verhalen en tekeningen zijn van “dino-achtige” wezens. Als ik deze tekeningen bekijk, dan zie ik vooral dieren met een lange nek (sauropoden, zoals in de tekst vermeld wordt). Maar waarom zien we geen tekeningen van andere soorten dino’s, want er zijn heel wat fossielen gevonden van soorten met uiteenlopende en verrassende kenmerken. Denk maar aan de Tyrannosaurus, Triceratops, Stegosaurus, Ankylosaurus, Parasaurolophus. En andere uitgestorven soorten, zoals Dimetrodon of Deinotherium. En dan heb ik het nog niet gehad over de bizarre wezens van de Cambrische explosie (ongeveer 500 miljoen jaar geleden), zoals Hallucigenia of Anomalocaris. Naar mijn weten zijn er geen tekeningen van deze soorten. Zou het kunnen dat dino’s en mensen niet samengeleefd hebben omdat dino’s 65 miljoen jaar geleden uitgestorven zijn?

Radagast

Beste Jente,

Waarom sparen kinderen nu dinoplaatjes en geen anomalocarisplaatjes? Omdat dino’s iets indrukwekkender zijn en ja, m.n. de sauropoden. Een stegosaurus vinden wij in Angkor Wat en ik denk dat zeker niet alle draken sauropoden zijn. Wat betreft de Tertiaire dieren: ik heb wel eens gelezen dat er ook daar tenminste één afbeelding van is. Dat zal ik voor u uitzoeken.

peter b

Jente,
De biologische data pleiten tegen 65 miljoen jaar, want we kunnen cellen, platische weefsels (bloedvaten) en eiwitten uit de botten isoleren. Deze kunnen we zelfs nog met immunologische technieken identificeren en dat betekent dat deze biomoleculen nog vrijwel intact zijn. We weten de halfwaardetijden van de gevonden eiwitten (T1/2 kun je vaststellen door experimenten in laboratoria). De meest gunstige (voor het Lyell-Darwin paradigma) T1/2 waarden tonen dat de botten maximaal 50-100 duizend jaar oud kunnen zijn. Dat werd op deze site ook al uitgebreid bediscussieerd, een tijdje geleden. Nu kan men wel beweren dat de Dino’s 65 miljoen jaren geleden zijn uitgestorven, maar deze biologische waarnemingen pleiten ertegen.

Clyde

Beste Peter,

Alle biologische data wijst [m.i.] naar miljoenen en miljarden jaren oud. Daarnaast hebben we geologie, archeologie, astronomie. Al deze wetenschappen wijzen [ook] naar miljoenen en miljarden. Jij hebt 1 wetenschappelijk artikel gevonden waarin ze (…) gedeeltelijke rode bloedcellen hebben geïsoleerd. [In het] hele wetenschappelijke artikel (…) [wordt] niet getornd wordt aan het feit dat de aarde miljarden jaren oud is. De wetenschapper die dit onderzoek heeft gedaan onderschrijft dit nog steeds.

Cynisme

(…) We weten allemaal dat de bijbel niet meerdere keren herschreven is. Er is natuurlijk ook geen evolutie en de continenten zijn nooit verschoven. (…)

Geert Welling

We weten allemaal dat wanneer we in een circel gaan zitten en in het begin van de circel iemand iets in zijn oor fluisteren, dat aan het eind van die circel er anders uitkomt.

Via archeologische opgravingen als de zogenoemde Dode Zee rollen weten wij dat niet alleen uw standaard boeken herdruk kennen en verslijten, we weten via zulke vondsten dat uw standaard boeken over veel kortere periodes dan het bestaan van de Bijbel veranderen. De Bijbel is wetenschappelijk aangetoond letterlijk overgezet en klopt woordelijk 99,9% met de gevonden versies van de Bijbel meer dan tweeduizend jaar geleden.

Is u bekend dat dit nooit eerder bij geen enkel ander schrijven is bewezen, over zelfs veel kortere periodes dan 250 jaar, laat staan duizenden jaren?

Natuurlijk is er evolutie, ontwikkeling. Evolutie betekend nog niet oorzaak, grond, basis, evolutie is een ander woord voor ontwikkeling. De Bijbel bevestigd dit.

Wie zegt dat continenten nooit verschuiven? Ik zeg het niet, de Bijbel zegt het niet, niemand in deze thread zegt het. U zegt het. (…)

1. Weet u dat wetenschappelijk meerdere malen is aangetoond, duidelijk en onontkoombaar, dat de Bijbel de meest betrouwbare geschreven bron uit de historie is?

2. Is u bekend dat meerdere eeuwen voor de uitvinden van Copernicus, de Bijbel al wist dat de aarde rond is?

3. Is u bekend dat meerdere wetenschappelijke bevindingen, als bijvoorbeeld dat vrouwen ‘eieren’ hebben of de rol van onze bloedcirculatie (respectievelijk in de 18e en 19e eeuw door onze mensheid uitgevonden en bevestigd) al in de Bijbelboeken vele tientallen eeuwen eerder aan ons verteld werd?

(…)

Peter

@Geert Welling
“De Bijbel is wetenschappelijk aangetoond letterlijk overgezet en klopt woordelijk 99,9% met de gevonden versies van de Bijbel meer dan tweeduizend jaar geleden.”

Nee, zeker niet. De Septuagint verschilt behoorlijk van de Masoretische tekst, en de Dode Zeerollen geven niet allemaa[l] dezelfde versies.
Zie voor informatie: https://en.wikipedia.org/wiki/Septuagint

peter b

Clyde beweert [dat] “Alle biologische data wijst [m.i.] naar miljoenen en miljarden jaren oud.”

Geen enkele biologische waarneming, geen enkele biologisch datapunt, wijst op miljoenen dan wel mijarden jaren. Alleen als je a priori het Lyell-Darwin paradigma als waarheid aanvaardt kun je de data zo interpreteren. Feit blijft, dat de miljarden bio-experimenten met fruitvliegen, rondwormen, en bacteria geen nieuwe genen en genetische programmatuur hebben opgeleverd en daarmee is er [m.i.] geen basis voor een evolutieproces waar microben in mensen veranderen. De vergelijkende genetische data waar bijvoorbeeld Jente over publiceert zijn ook geen experimenten waarmee hij miljoenen jaren evolutie aantoont; het zijn verwantschapsstudies. Met de aanname van een langzaam voortscheidende moleculaire klok, en de aanname dat men weet hoe snel deze klok loopt (mutaties per miljoen jaar) en de aanname dat alle organismen afstammen van gemeensschappelijke voorouders worden de noodzakelijke Darwinistische miljoenen en miljarden jaren gecreeerd.

Clyde, ben benieuwd naar de correcte interpretatie van eiwitten die 70 miljoen jaar bewaard kunnen blijven. Welke biochemische regels pas je toe, m.a.w. welke natuurwetten maken het mogelijk dat amidebinding in eiwitten 70 miljoen jaar blijven bestaan? De experimenten in het lab tonen halfwaardetijden van enige tot tienduizenden jaren.

Darwin

Bewijzen genoeg dat de aarde miljarden jaren oud is, dat de dinos 65 miljoen jaar geleden uitgestorven zijn en de huidige mens is zo’n 1,5 miljoen jaar aanwezig. (…)

Geert Welling

Zoveel bewijs zelfs dat ons constitutionele ‘recht op vrijheid van godsdienst’ aantoont dat God zich een Heilige Verborgendheid heeft bepaald. Wij hebben namelijk als mensen al het andere geprobeerd, alle godsdiensten verbieden, één godsdienst toelaten en de rest verbieden etc. Wat alles niet werkte, waardoor wij genoodzaakt werden tot zulke grondwettelijke standpunten. Met eeuwen aan fundament.

Daarom zei Einstein dat agnosme het enige wetenschappelijk gezien correcte standpunt is, er ligt geen bewijs voor zowel als tegen God. Het enige bewijs voor God, de Bijbel, is het meest nauwkeurig overgezette schrijven ooit gevonden. Door de tientallen eeuwen heen is de inhoud nog steeds getrouw aan de eerste versies. Dit is nooit eerder vertoond. Daarnaast is het nooit eerder vertoond dat archeologische opgravingen over Bijbel profetieen, waar mogelijk, bewijzen dat alle controleerbare Bijbelprofetieën ook werkelijk zo uitgekomen zijn als voorspeld. Dit is bij geen enkele andere religie aangetoond. Is u opgevallen dat de Bijbel ons al tientallen eeuwen voordat de mensheid dit uitvond, vertelde over dat de aarde rond is, dat vrouwen eitjes hebben, bloedcirculatie en véél meer. Weet u dat [de] evolutietheorie op losse aannames staat en weet u ook hoe werkelijke wetenschap u dit niet verteld, maar [m.i.] wel weet?

Peter

“In het kasteel van Blois, Frankrijk, bevindt zich bijvoorbeeld een tapijt waarop een draak met jongen te zien is.” “Een van de drakenjongen komt, afgezien van de vleugels, goed overeen met de maiasaura of een andere hadrosaurus-achtige, een zogenoemde ‘eendensnaveldino’.”

Als dat zo is, dan zou het aanbeveling verdienen daar een plaatje van bij dit artikel te zetten.

“afgezien van de vleugels”

Vleugels [ontkrachten m.i.] het hele verhaal.

Zoeken op Google afbeeldingen op ‘kasteel Blois draak’ geeft geen figuur van een tapijt of een draak met jongen. Wat wel te vinden is, via ‘kasteel Blois salamander’ is dat de vuurbewonende salamander – een fabelwezen – het embleem was van koning Frans I van Frankrijk. Frans I heeft veel in Blois laten bouwen, en zijn embleem staat op ettelijke panelen boven schouwen. Het beest heeft daar geen jongen bij zich, volgens Google. [Welk tapijt wordt bedoeld?] Een koning die een ‘dino’ als embleem had wou vast wel een levende dino in zijn menagerie. [Waar zijn de] middeleeuwse Franse dinobotten[?]

[@Radagast]

Het is niet onredelijk om te stellen dat de Stegosaurus in Angkor een namaak is van de gidsen ten bate (…) Amerikaanse toeristen. Het antwoord op de vraag “Stegosaurus, Rhinoceros, or Hoax?” is [m.i.] hoax. [Zie:] http://www.smithsonianmag.com/science-nature/stegosaurus-rhinoceros-or-hoax-40387948/?no-ist

Geert Welling

@Peter;
Door dit soort [gedachten] rond de Dode-Zeerollen is bij sommigen het beeld blijven hangen dat de vondst zou aantonen dat de tekst van de Bijbel niet zou kloppen. Daar is echter geen sprake van. [Zie:] http://www.ibstudiehuis.nl/k/n607/news/view/8508/5435/ontkrachten-de-dode-zeerollen-de-bijbel.html

Meer informatie:
http://zoektocht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=195:zijn-de-bijbelse-verhalen-betrouwbaar&catid=26:timmerman

Wetenschappelijk is aangetoond dat de overleveringen op een tweetal vertaalproblemen van letterlijk twee woorden na ge heel getrouw en nauwkeurig is d.i. 99,9 % is de Bijbel door tientallen eeuwen heen nauwkeurig overgezet. (…)

peter b

Heel goed, Geert Welling, om dit eens extra te benadrukken. Er is zoveel disinformatie verspreid door misotheisten en [anderen] dat de algemene indruk is ontstaan dat de bijbel een evolutie heeft ondergaan door mutaties en selectie van kopiisten. Voor deze evolutie is [m.i.] net zo min bewijs als die waarin Darwinisten geloven. De oudste bijbelboeken die we kennen zijn vrijwel identiek aan de huidige (meer dan 99,9% sequentiele overeenkomst). Net als de oudste micro-organismen (van zogenaamd miljoenen jaren oud) waaruit we DNA hebben geïsoleerd en die nog vrijwel identiek zijn aan hun moderne tegenhangers (meer dan 99% sequentiele overeenkomst).

Geert Welling

@Peter;

“When the Bible touches on scientific subjects, it is entirely accurate.” Dr. Donald DeYoung, Ph.D. (Physics)
http://bibleevidences.com/scientif.htm [en] http://rationalwiki.org/wiki/Science_Confirms_the_Bible

Heeft u nog wat meer informatie [over?] Kunt u zich De Wereld Draait Door [DWDD] herinneren? Weet u [dat] zij een wetenschappelijke TV show hebben gestart waar een hoogleraar ons de huidige stand van zaken vertelde? Deze man heeft ergens in een aflevering die ik gezien heb gesteld ‘dat de huidige wetenschap zelfs denkt dat de Bijbel wel eens waar zou kunnen zijn’. Dat vinden veel [anderen] echter niet zo leuk om u te vertellen. [Maar] dat is het merendeel van onze wetenschap, beste Peter, en het bewijs ligt [m.i.] metersdik voorhanden. (…)

Net als ons huidige systeem kapitalisme noemen. Kapitalisme is een kwaliteitsgarantie door een concurrentie model. Ons systeem garandeerd geen kwaliteit, dan had onze wetenschap niet toegelaten om wetenschappelijke vindingen jarenlang collectief te negeren. Ons systeem werkt niet door een concurrentie model, het kapot maken van concurrentie wordt beloond, zie schaalvergroting. Het is alleen wel heel veel gemakkelijker om dit systeem gewoon gemakkelijk anderen napratend comfortabel kapitalisme te noemen. Dat maakt het nog niet waar en in alle waarheid en werkelijkheid blokkeert zulks het oplossen van problemen.

Clyde

[Is dit] gebaseerd op een plaatje op een tapijt, een foutieve benadering van koolstofdatering en een incorrecte interpretatie van het wetenschappelijke artikel over het isoleren van bloedcellen uit een tyrannosaurus bot[?] Gaan we [hiermee] alle data die wijst op een aarde die miljarden jaren oud is overboord gooien? (…)

Geert Welling

@peter b;

Het gebod bestaat uit meerdere zinnen, het is een meerdelig gebod. Zie de regelnummers:

“4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;”

Zoals alles een bedoeling heeft, is dat ook hier zo. Zoals wij allemaal zondig[e] mensen zijn, drukt ook dit gebod een ieder onder de Wet. Daarom kan bijvoorbeeld zelfs van een klein kind niet gesteld worden dat zij niet zondig zijn, vanaf al vroegere leeftijd dan veel mensen wel willen denken, de reden dat ook veel oudvaders als Luther, Kohlbrugge, Bunyan en anderen gewaarschuwd hebben dat zelfs het in hart bedenken van zulk een overtreden (bijvoorbeeld iemand dood wensen) in feite al een breuk van het gebod ‘Gij zult niet doden’ bewerkstelligd- voorbeeld: “12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.”

Welk kind is zijn ouders 100% gehoorzaam? Juist, (…) ook bij kinderen [werkt] de zondeval en waarom ook bij kinderen ‘het of zal werken ter Vrijmaken, of ter veroordeling’. Niettemin, de armen van geest zijn beschermd ‘Zij beërven het Koninkrijk’, en zeker hebben wij te maken met een Rechtvaardig God, met name bij kinderen (waar de Heere grote lust aan heeft) behoeft dit niet vergeten te worden.

Het door u zo correct vermelde andere deel van het gebod neemt niet weg dat:
“4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.”

Zulke gelijkenissen worden gauw afgoden. Doen ons doden eren (waar meer reden tot feest is bij het overlijden van mensen). Wij zijn zondig.

Eildert Vinkenborg

U schijnt zich er nog al goed bij te voelen dat we zondige mensen zijn door dit steeds te blijven benadrukken. Het is goed dat kinderen tegen hun ouders ingaan anders zou er nooit verandering kunnen plaats vinden. Als zij mij niet respecteren respecteer ik hun niet. Zo simpel ligt het. En neen ik ben per definitie niet zondig. (…)

Geert Welling

@Peter B,

En omdat zo vaak negatief wordt bezien op de Bijbel die juist aan de mensen gegeven is vanwege de Waarheid, graag het volgende.

1 Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?

Omdat de Wet veel meer van toepassing is op de “zondeval”, daarvoor was dit niet nodig. Daarna van toepassing op alle creaturen. Een kind van 5 weet vaak wanneer [hij of zij] fout doet, en zo kan een kind van vijf soms door het Woord gepakt worden, met de Geest erbij, en op elke leeftijd kan dit gebeuren, en opeens geconfronteerd worden met de Waarheid. En omdat een kind van 5 soms weet dat het fout doet, en deze geboden leest, ook over het eigenlijk niet mogen maken zelfs van plaatjes, kan een kind van vijf zelfs onder de Wet gedrukt worden, ze ineens komen te begrijpen, de plaatjes komen te zien en de last komen te voelen welke nodig is om de natuurlijke haat jegens Christus te overwinnen, Hem te Omhelzen. Johannes 14:6: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.”

Jur

Beste mensen van Logos,

Voordat jullie (…) [het volgende verhaal schrijven] en bergen wetenschappelijk onderzoek wegzetten met een aantal ‘logische’ argumenten wil ik toch even een aantal ‘logische’ argumenten geven als zijnde kanttekening.

1. Dat de Middeleeuwers wellicht al bekend waren met de dinosauriers bekend waren kan wellicht ook komen omdat de middeleeuwers wellicht ook al botten en overblijfselen hebben gevonden(ze liggen er immers al miljoenen jaren) en hun creativiteit de vrije loop hebben gelaten. Als er daadwerkelijk toen nog dinosauriers was het bewijs waarschijnlijk niet bij een paar wandtapijten gebleven.

2. De C14-methode is één van vele isotopen waarmee dingen kunnen worden gedateerd. Het is tevens ook de isotoop met praktisch gezien het kleinste bereik. In het boek Fysisch-Geografisch Onderzoek (mocht je het willen nalezen, vul de titel in op google books) staat dat de Kalium/Argon methode een bereik heeft van 100.000 tot miljarden jaren en dat er in de praktijk zelfs geen limiet is. (Dat is al vele malen ouder dan 6000 jaar) Isotopen vervallen namelijk asymptotisch d.w.z., het bereikt nooit nul. Al is er op een gegeven moment zo weinig over dat het lastig meetbaar wordt. Overigens worden de meeste dinobotten gedateerd aan de hand van de aardlagen waarin ze gelegen zijn (welke weer gedateerd worden met bovenstaande methoden).

3. Behemoth: lees punt 1: Botten

4. Als er mensen beweren dat alle dinosauriers aan boord van de ark zijn geweest begin ik me wel echt af te vragen hoe groot dat ding wel niet zou moeten zijn geweest.

5. Mochten er nog meer ‘logische argumenten’ komen, voorzie ik ze graag van commentaar.

E. van der Klift

Evolutionisme is [m.i.] niet in strijd met de Bijbel het Woord van JHWH, de evolutietheorie (en méér ook niet) wél en is ook onmogelijk! ‘Men’ verklaart altijd de (vermoedelijke) ‘afstamming’ maar nooit het leven. Deze motoriek die alles beweegt is voor deze super breinen altijd taboe! Maar van amoebe tot olifant van zaadje tot super gewas, als deze motor wegvalt vergaat alles wat ooit leefde. Maar evolutionisme of verandering in de soort is wel degelijk waar en zien wij iedere dag ook in de mens maar ook dát is in de Bijbel bekend. Zie het verschil in uiterlijk tussen Ezau en Jacob. Maar waar komt [de gedachte] (…) vandaan dat de aarde en de enorm vele [levensvormen] erop 6000 jaar zouden bestaan? Die [dit] (…) blijft geloven moet het boek Genesis maar is heel intensief en heel erg lang en iedere keer weer opnieuw gaan lezen én bestuderen met een open hart en een open geest in het verlangen dé Wáárheid van JHWH in zich op te nemen.

peter b

Geachte VanderKlift,

U haalt [geloof ik] twee begrippen door elkaar. Evolutie en evolutionisme. Evolutionisme is zeer zeker is strijd met schepping. Evolutionisme is het materialistengeloof dat ervan uitgaat dat alles zichzelf maakte: Het universum maakte zichzelf en evolueerde tot wat het nu is, net als het leven op deze planeet. Een Schepper is niet nodig. Het Logos Instituut huldigt de opvatting dat evolutie als biologisch proces van variatie, adaptatie en speciatie buiten kijf staat. Evolutionisme, waar NeoDarwinisme en universele gemeenschappelijke afstamming onder vallen, is [m.i.] niet verenigbaar met een scheppende God, niet met Genesis, niet met een Messias, en bovendien is het in het licht van de moderne bio-wetenschappelijke feiten onhoudbaar. Het is raadzaam, en dat geldt voor meer mensen hier, om eerst eens de gehanteerde begrippen te definiëren. Het is inderdaad aan te bevelen om Genesis zeer intensief te lezen in een vertaling die zo dicht mogelijk bij de oorspornkelijk tekst staat.

Midas

@E. van der Klift Helemaal mee eens. [Mijn mening:] Zodra de wetenschap echt bewijst dat God niet bestaat en de aarde en heelal niet heeft geschapen moeten we met elkaar hier nog eens verder spreken. Tot die tijd is geloof en wetenschap, zelfs evolutie prima met elkaar te verenigen. En ik geloof niet dat Gods bestaan ooit door wie dan ook ontkracht zal worden. We moeten niet zo bang zijn hiervoor. En niet gaan terug rekenen in de bijbel. Het is geen geschiedenisboek. Dat blijkt wel uit de twee scheppingsverhalen. En dat we allen zondig zijn is inmiddels ook wel bekend. Dus als mensen de bijbel zo letterlijk interpreteren, dan graag ook heel de bijbel. En mag je vrowu op het dak slapen, of begroeten we elkaar met heilige kus, of rukken we onze ogen uit.

peter b

Midas, de wetenschap kan een non-existentie niet aantonen. Het kan dus niet aantonen dat God niet bestaat. Wetenschap houdt zich ook niet bezig met bewijzen. Bewijzen doe je in de wiskunde. In de wetenschap maak je dingen aannemelijk door het opstellen van hypothesen en deze daarna te toetsten. Verder is er bij het Logos Instituut niemand die de hele bijbel letterlijk neemt, maar worden de verschillende boeken eerst op genre ingeschat. Van Genesis is bekend dat het proza is en geen poezie. Genesis kan dus worden opgevat als een historisch verslag.

Playmobil laat mensen samenleven met dino’s | Logos Instituut

[…] Dinosauriërs die samenleven met mensen spreekt tot de verbeelding. Tientallen boeken worden daarover geschreven. Bekend is de sciencefictionroman Jurassic Park, waarbij dinosauriërs door gentechnologie worden herschapen. Wat op haar beurt weer leidde tot een verfilming van het verhaal door Steven Spielberg in 1993. Later verschenen er nog twee films in de serie Jurassic Park en, omdat de mensen er niet genoeg van kregen, ook nog twee als Jurassic World. We kunnen door blijven gaan met deze opsomming, maar feit is dat het onderwerp dino’s die samen met mensen leven tot de verbeelding spreekt. Deze gedachte is zo gek nog niet. Eeuwen geleden ontmoetten onze voorouders deze draakachtige wezens.[Note]Zie ook dit artikel: https://old.logos.nl/onze-voorouders-zouden-dinoplaatjes-herkennen/.%5B/note%5D […]

Geef een antwoord