De Bijbel noemt dat koning Salomo een niet te wegen hoeveelheid koper gebruikte voor de tempelbouw in Jeruzalem. Waar hij al dat koper vandaan haalde? Een nieuwe vondst lijkt de plek van zijn kopermijnen te bevestigen. Drieduizend jaar oude ezelpoep zette archeologen op het goede spoor.

In de jaren 30 ontdekte archeoloog Nelson Glueck oude kopermijnen in de Wadi Araba, in het zuiden van Israël. Hij schreef die toe aan Salomo, maar dat werd door zijn tijdgenoten weggelachen. De Bijbelse koningen David en Salomo zouden volgens hen helemaal geen groot rijk hebben gehad. Op die opvatting zijn de meeste archeologen teruggekomen. Er zijn intussen aanwijzingen gevonden die voor het bestaan van de koninkrijken van David en Salomo pleiten.

Ook Gluecks opvatting over de kopermijnen wint aan overtuigingskracht. Archeologen onderzochten een plek in de Timnavallei die ‘slavenheuvel’
heet. Dat is een tafelberg waar veel aanwijzingen zijn voor het bestaan
van kopermijnen en smeltovens. De opmerkelijkste vondst is een drieduizend jaar oude mesthoop. De ezelpoep is niet versteend, maar uitgedroogd en dankzij het droge klimaat bewaard gebleven. Met de koolstofdateringsmethode is de mest gedateerd op de tiende eeuw voor Christus, de tijd van Salomo. Hoewel koolstofdatering, net als alle dateringsmethoden, uitgaat van bepaalde onbewezen aannames, geeft dit wel een grove inschatting van de ouderdom van de mest.

Dit is echter geen bewijs dat deze kopermijnen door Salomo werden geëxploiteerd. Wel is het een reële optie.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2017, Op goed spoor door ezelpoep, Weet 45: 11.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."