Het Logos Instituut belegt op 13 februari 2016 haar officiële openingscongres. Op het congres komen een 12-tal sprekers aan het woord, waaronder F. Gunnink (voorzitter), prof. dr. M.J. Paul, prof. dr. ir. H. Degens, die ingaan op opvoeding, onderwijs en onderzoek, de drie pijlers van Logos. Het congres start om 10.00 met een inloop vanaf 09:30. En eindigt om 16:00 met een uitloop tot 16:45. Voor een eenvoudige lunch wordt gezorgd. Er is een boekentafel aanwezig die verzorgd wordt i.s.m. Mediagroep In Genesis.

Flyer openingsbijeenkomst

Deze flyer is vrij te verspreiden

Op het congres zal aandacht besteed worden aan de doelstellingen van Logos. Deze zijn:

Het Logos Instituut is een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen. Dit doet zij door het stimuleren van publicaties voor een breed publiek. Daarnaast wil zij studenten en wetenschappers ondersteunen om in hun vakgebied bijbelgetrouw bezig te zijn.

Het Logos Instituut wil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel.

Het Logos Instituut wil als verbindende factor optreden tussen initiatieven die hetzelfde doel hebben en de hele Schrift als gezaghebbend Woord van God gelovig aanvaarden. Hierin wil ze optreden als katalysator, op een dienende manier met activiteiten die nadrukkelijk naar buiten zijn gericht, op de doelgroepen.

De toegang is gratis maar aanmelden is wel gewenst. Dit kunt u doen door uzelf hier online te registreren (https://old.logos.nl/openingssymposium/) of door een mail te sturen met de NAW-gegevens naar [email protected]

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

2 Comments

peter b

In bovenstaande link, die naar het blog van Rene Fransen leidt, schrijft hij onder andere:
“Maar vaak gaat het om indirect bewijs, waarbij zeer veel bewijs dat hier tegenin gaat genegeerd wordt.”

Fransen, een christen die [m.i.] niet in schepping gelooft maar op zijn blog een neodarwinistisch en naturalistisch wereldbeeld verdedigt, meet [hier denk ik] met twee maten.

[Volgens mij wordt juist] binnen het neodarwinstisch bestel worden alle data en biologische gegevens die tegen gemeenschappelijke afstamming [en] tegen natuurlijke selectie en tegen willekeurige mutaties pleiten genegeerd. (…) Hij volgt [m.i.] daarmee het devies van de gevestigde Darwinorde: exclusie van oppositie.

Geef een antwoord