Paleontologen hebben een complex fossiel ecosysteem gevonden, met een grote variatie aan soorten. In hun artikel gebruiken ze woorden als ‘opmerkelijk’ en ‘onverwacht’ om hun vondst te beschrijven. Wat maakt hun vondst zo bijzonder?

Oeral_Perm.pixabay

Volgens evolutionisten zijn er een aantal massale uitstervingen geweest in de lange geschiedenis van de aarde. Een bekende is die waarbij de dino’s verdwenen. De meest massale uitsterving vond echter plaats aan het eind van het Perm: 251,9 miljoen jaar geleden. Op een fossielenvindplaats in Idaho (VS) is een onderzees ecosysteem gevonden van ‘net’ na die uitstervingsperiode: 250,6 miljoen jaar geleden, in het vroege Trias.

De paleontologen waren verbaasd over wat ze daar aantroffen. Er zijn organismen van meer dan 20 verschillende biologische stammen gevonden, zoals ammonieten en zeesterren. Het opmerkelijke is dat in dit ecosysteem sponzen werden aangetroffen die van 200 miljoen jaar vóór de massa-uitsterving stammen, en inktvisachtigen die pas voor het eerst weer 50 miljoen jaar later voorkomen.

Deze vondst zet het idee onder druk dat het fossielenbestand een duidelijke volgorde laat zien die de evolutie van nieuwe soorten weergeeft. Creationisten zien het anders. Als je de miljoenen jaren ineendrukt, zijn al die afzonderlijke massa-uitstervingen onderdeel van dezelfde catastrofe: de zondvloed. En dan is het niet verwonderlijk dat organismen in hogere of lagere aardlagen worden gevonden, want als je daarvan uitgaat zijn die fossielhoudende lagen kort na elkaar, binnen het zondvloedjaar, afgezet.

Bron: http://advances.sciencemag.org/content/3/2/e1602159.full

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet-Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

5 Comments

Peter

Het oorspronkelijke artikel geeft duidelijk aan hoe de volgordes liggen: er is een gedetailleerde weergave van de lagen in het artikel. Op grond van twee soorten beweren [dat] “deze vondst het idee onder druk zet dat het fossielenbestand een duidelijke volgorde laat zien die de evolutie van nieuwe soorten weergeeft” terwijl de volgorde in het artikel duidelijk aanwezig is is geen voor de hand liggende interpretatie van wetenschappelijke werk. “Overall, it illustrates a phylogenetically diverse, functionally complex, and trophically multileveled marine ecosystem, from primary producers up to top predators and potential scavengers. Hence, the Paris Biota highlights the key evolutionary position of Early Triassic fossil ecosystems in the transition from the Paleozoic to the Modern marine evolutionary fauna at the dawn of the Mesozoic era.”

De conclusie van het artikel is: “The Paris Biota highlights the key evolutionary position of Early Triassic fossil ecosystems in the transition from the Paleozoic to the Modern biosphere and that the rise of the Modern evolutionary fauna at least sometimes emerged from taxonomically, phylogenetically, and ecologically diverse communities.”

Hetty Dolman

“Als je de miljoenen jaren ineendrukt, zijn al die afzonderlijke massa-uitstervingen onderdeel van dezelfde catastrofe: de zondvloed.”

Dat kan helemaal niet, Er zijn veel te veel fossielen van te veel verschillende dieren en organismen om tegelijkertijd op aarde geleefd te kunnen hebben op één aarde. Daarvoor is de wereld en de zee gewoon te klein. Zie bijvoorbeeld de Karroo supergroup: https://en.wikipedia.org/wiki/Karoo_Supergroup Daar liggen teveel fossielen om in één keer op aarde geleefd te hebben. Er zijn gewoon teveel organismen uit het verleden bekend om allemaal in één keer op de wereld te leven verdelgd te worden. Geologen en paleontologen zien heel duidelijk de fasen van leven en uitsterven en het opkomen van nieuwe organismen. Er is in feite geen speld tussen te krijgen.

peter b

Geologen en paleontologen zien heel duidelijk de fasen van leven en uitsterven en het opkomen van nieuwe organismen. Er is in feite geen speld tussen te krijgen.”

Die zien ze inderdaad, maar ze denken nog steeds [vanuit] het achterhaalde Lyell-Darwin Paradigma. We weten ondertussen dat het genoom zelf variatie, adaptatie en speciatie induceert. Alle informatie is aanwezig en hoeft niet te evolueren. Evolutie (of liever: adaptieve radiatie) heeft dus geen miljoenen jaren nodig. Daar is geen speld tussen te krijgen.

Hetty Dolman

Peter B, nogmaals, je mag van mij je nieuwe biologie erbij halen, maar het terugkerende punt blijft dat er een volgorde in het fossielenbestand bestaat die nooit door een zondvloed veroorzaakt kan zijn. Dat heeft niets te maken met variatie en adaptatie. Het is gewoon een volgorde die wordt waargenomen. In het geval van een wereldwijde zondvloed zouden alle fossielen (voor zover een zondvloed fossielen kan veroorzaken) door elkaar gehusseld liggen.

peter b

De volgorde wordt volgens mij ook door de zonvloed-geologen herkend en erkend, Hetty. Ze geven er alleen een andere betekenis aan. Er is genoeg literatuur [beschikbaar van] hun ideeën.

Geef een antwoord