Zout-diapier-segeberg.heerema

Ing. Heerema: “Het onderzoek wordt samengevat in deze doorsnede van de Segeberger Kalkberg in Duitsland. Het NGV-bestuur stelt dat het ontstaan van zoutpijlers begrepen wordt door, zoals zij schrijft, “dichtheidsverschillen tussen zout en bovenliggend gesteente”. Het bovenliggende gesteente zou de pijler bestaande uit zout en anhydriet omhoog hebben gestuwd. Dat is volstrekt onmogelijk.”

Het is ondertussen bijna twee maanden geleden (december 2015) dat de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) een mededeling plaatste waarin zij afstand nam van een publicatie in Grondboor&Hamer. Het betrof een artikel van ing. S.J. Heerema over het vulkanisch ontstaan van de zoutlagen. Op 27 januari 2016 stuurde ing. Heerema naar aanleiding van deze mededeling een Open Brief naar de NGV waarin hij oproept tot correctie en een wetenschappelijk debat.

Ing. Heerema laat weten dat hij dergelijke kritiek van een bestuur van een vereniging op een wetenschappelijk artikel bizar vindt. Dit omdat de redactie van Grondboor & Hamer zijn artikel publicatiewaardig achtte. Na publicatie heeft de redactie de auteur niet laten weten “spijt te hebben van de publicatie”. Hij roept de redactie daarom op om zijn waarnemingen en interpretaties te wegen in een nieuwe publicatie in Grondboor & Hamer.

De Open Brief is hier te lezen.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

4 Comments

Oorsprongsdogma’s ter discussie | Logos Instituut

[…] Iets vergelijkbaars gebeurde de auteur van dit artikel met een publicatie in het geologenvakblad Grondboor & Hamer in 2015. Zoutlagen zouden zijn ontstaan tijdens vulkanische uitbarstingen. Kilometers hoge zoutformaties in de ondergrond blijken te zijn gevormd in een gelijktijdige beweging van stollende zoutmagma in zondvloedmodder. De gerapporteerde feiten zijn strijdig met de evolutietheorie. Het artikel werd daarom van hogerhand getorpedeerd, overigens pas na publicatie. De gegevens worden sindsdien genegeerd.2 […]

Geef een antwoord