Hoe lang kunnen organische kleuren eigenlijk overleven? Een nieuwe studie beweert dat ze maar liefst 1,1 miljard jaar kunnen overleven, meer dan 600 miljoen jaar langer dan in eerdere vergelijkbare ontdekkingen.1 Ze hebben intacte porfyrines gevonden, ringvormige moleculen die belangrijke componenten zijn van veel biologische pigmenten, waaronder hemoglobine en chlorofyl.

Deze porfyrines, van chlorofyl geproduceerd door cyanobacteriën (voorheen bekend als blauwwieren), werden geëxtraheerd uit zwarte mariene schalie 2 in het Taoudeni Basin, Mauritanië, Noordwest-Afrika. Van deze schalies is bekend dat ze matten micro-organismen vol met fossiele cyanobacteriën bevatten.3

De rotsen werden tot poeder vermalen en de moleculen geëxtraheerd en onderzocht, waarbij hun pigmentatie werd onthuld. In geconcentreerde vorm variëren die van bloedrood tot dieppaars, maar wanneer ze worden verdund, vertonen ze een neon roze kleur.

Het pigment zou, vanwege magnesiumionen in de porfyrineringen die fotosynthese mogelijk maken, oorspronkelijk blauwgroen zijn geweest voor het menselijk oog. Het magnesium is vrij losjes gebonden en nadat een organisme sterft en in het sediment is begraven, kan het gemakkelijk worden vervangen door een ander metaalion. Als dit nikkel is, wordt de kleur bloedrood; maar als dat metaalion vanadium is, dan krijg je een paarse kleur, die bij verdunning roze wordt.4

Jochen Brocks, een van de auteurs van het artikel, zei dat toen een student bij hem de kleuren ontdekte, hij het aanvankelijk niet kon geloven.

“Ik herinner me dat ik geschreeuw in het lab hoorde,” zei hij. “Ze kwam mijn kantoor binnenrennen en zei: “Kijk hier eens naar” en ze toonde dit felroze spul.” … Gevraagd hoe hij zich voelde toen hij zich realiseerde dat ze de oudste kleurstof ter wereld hadden ontdekt, zei Brocks: “Mijn eerste gedachte was alleen maar ‘wauw’. Ik was gewoon verbijsterd dat zulke moleculen zo lang kunnen overleven”.5

Men komt tot deze veronderstelde ‘ouderdom’ voor deze kleurstof doordat die gevonden worden in wat Precambrische lagen worden genoemd, helemaal onderin de geconstrueerde ‘geologische kolom’. Bijbelse creationisten verschillen van mening of deze Precambrische gesteentes Pre-Zondvloed of Tijdens-Zondvloed ontstaan zijn6 maar ze zijn het er allemaal over eens dat ze slechts duizenden jaren oud zijn. Gezien de fysisch-chemische wetten van afbraak van dergelijke porfyrinen, is hun overleving tot op heden aannemelijk binnen een bijbels kader. Maar de bewering dat ze 1,1 miljard jaar oud zijn, verplaatst hun overleving naar het rijk van het onmogelijke.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Creation Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Robinson, P., 2019, ‘Oldest’ biological colour discovered, Creation 41 (1): 47 (artikel).

Voetnoten

  1. Gueneli, N. et al., 1.1-billion-year-old porphyrins establish a marine ecosystem dominated by bacterial producers, PNAS, 9 July 2018 | doi:10.1073/pnas.1803866115.
  2. gesteente ontstaan uit samengedrukte zeeklei -red
  3. Beghin, J. et al., A palaeoecological model for the late Mesoproterozoic–early Neoproterozoic Atar/ Mreïti Group, Taoudeni Basin, Mauritania, northwestern Africa, Precambrian Research, 299:1– 4, 2017| doi:10.1016/j.precamres.2017.07.016.
  4. Brocks, J., paleogeochemist at Australian National University, cited in Choi, C, World’s Oldest Colors Shed Light On Ancient Life, blogs.discovermagazine.com, 11 July 2018.
  5. Henriques-Gomes, L., Scientists discover world’s oldest colour – bright pink, theguardian.com, 9 July 2018.
  6. Zie ook: Dickens, H. and Snelling, A.A., Precambrian geology and the Bible: a harmony, J. Creation 22(1):65–72, 2008, creation.com/precambrian.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Phil Robinson behaalde zijn Bachelor of Education aan de Stranmillis University College in Religious Studies, Hij heeft een Masters of Divinity van de Union Theological College. Zijn complete biografie is hier in het Engels te vinden: http://creation.com/phil-robinson