“Het is buitengewoon triest dat ook binnen de kerk velen de evolutietheorie geloven en zelfs verspreiden. En dat ondanks de duidelijke openbaring in de Bijbel over een schepping in zes dagen, de zondeval van de eerste mens, de zondvloed, de grondslag van de instelling van de sabbat. Dat ondermijnt fundamenteel het geloof in de betrouwbaarheid van de Bijbel.” Dat schreef de oud-directeur en mede-oprichter van de Evangelische Hogeschool drs J.A. van Delden onlangs in het Zoeklicht. Hij schrijft verder: ”Nota bene binnen christelijke kring wordt God niet de eer gegeven voor Zijn grootheid, wijsheid, liefde en zorg in de schepping en wordt de zekerheid van het geloof en het vertrouwen in de Bijbel ondermijnd. Het is een zegen dat het Logos Instituut en het blad WEET op dit gebied een helder geluid laten horen! Dit geloof in de evolutietheorie onder christenen is een teken van de eindtijd.”

moeras_zonsondergang-pixabay

Wij zijn het van harte eens met de auteur. De theorie van gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen en een toevallig ontstaan van dat leven is verre van bewezen. Daarnaast levert het grote problemen op voor christenen: Deze theorie heeft grote gevolgen voor je Gods- en mensbeeld. Het is onverstandig om jezelf als gelovige te begeven in het drijfzand van naturalisten.

Toen drs. Van Delden verbonden werd aan de EH, nu zo’n 40 jaar geleden, was het ontstaan van leven een groot raadsel. Met de huidige inzichten zijn we niet dichterbij een oplossing gekomen, integendeel, hoe meer we weten over het leven hoe onwaarschijnlijker het wordt dat het toevallig is ontstaan. Toen drs. Van Delden aantrad als directeur van de EH was de zogenoemde Cambrische Explosie een groot raadsel. Hoe kan zo’n gevarieerdheid in het fossiele archief er gekomen zijn zonder dat er sporen van voorouders gevonden worden. Dit raadsel is niet kleiner geworden, integendeel, hoe meer we weten over deze ‘explosie’ aan levensvormen hoe onwaarschijnlijker het wordt dat deze door evolutie zijn ontstaan. Met Logos Instituut leggen we de vinger op de zere plek. Gelukkig hoeft het daar niet bij te blijven maar kunnen we de zere plekken verbinden met Gods troostrijk Woord. Het is niet mogelijk maar ook niet nodig om een compromis te maken tussen schepping en gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen.

Spreekbeurt? Nodig ons uit

Wilt u meer argumenten voor de schepping en tegen de naturalistische theorieën horen? Nodig ons dan uit om een spreekbeurt te vervullen op een van uw activiteiten, de doelgroep kan (bij wijze van spreken) variëren van 0 tot 100 jaar en voor elke doelgroep en moeilijkheidsgraad hebben wij een passende lezing.

Vragen?

Heeft u vragen over de schepping, zondeval, zondvloed of andere apologetische zaken, stuur ons een mail en wij voorzien u van een passend antwoord of laten u in contact komen met een expert die u verder zou kunnen helpen.

Ons helpen?

Andersom kunt u ons ook helpen. Wij vragen u allereerst om uw steun in het gebed, wij hopen dat er binnen de gebedsgroepen ook voor de activiteiten van Logos Instituut gebeden wordt. Daarnaast kunt u uw kerkelijke gemeente aanmoedigen om onze stichting op het collecterooster te zetten, kunt u een gift overmaken naar NL53 INGB000 7655373 of anderen aansporen om een gift te geven. Onze collectekaart is hier te downloaden en vrij te verspreiden. Wij zijn een ANBI-instelling en dat wil zeggen dat uw gift aftrekbaar is. Helpt u mee om het geluid van Logos Instituut breder te laten horen? Zodat het in Nederland weer klinkt dat onze God de wereld in zes dagen heeft geschapen en dat hij deze wereld nog steeds onderhoudt tot het einde toe. Zodat God in deze geseculariseerde maatschappij alle eer krijgt die Hem toebehoort.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

7 Comments

Maikel

Waarom wordt hier gesproken over het geloof in de “evolutietheorie” en niet over het geloof in “evolutie”? In een theorie geloven lijkt mij onmogelijk zonder te weten wat deze inhoudt of wat de term “theorie” betekent in de wetenschap. Om in zwaartekracht te geloven hoef je ook niet bekend te zijn met de zwaartekrachttheorie. Uiteraard zijn er christelijke wetenschappers die goed begrijpen hoe de mechanismen van natuurlijke selectie, DNA, genmutaties e.d. werken. Maar geldt dat ook voor de meeste christenen, of voor een toenemend aantal? Ik zou graag een voorbeeld of argumentatie zien waaruit dat blijkt. Dat binnen de kerk de “evolutietheorie” verspreidt wordt lijkt me dan ook sterk. Kan de auteur voorbeelden noemen van kerken die aan christenen uitleggen hoe het proces van evolutie werkt?

Jan van Meerten

Geachte Peter, u schrijft: “De EO heeft (…) years’ tegenkomen.” Ik ben het ermee eens dat de Evangelische Omroep beter creationistische natuurdocumentaires kan maken dan knippen in bestaande naturalistische documentaires. Daarnaast spreekt u over een ‘omgaan van de EO’. Dat gaat naar mijn mening wel wat kort door de bocht. Creationisten worden bijvoorbeeld nog steeds bij Radio-5 uitgenodigd om hun interpretatie van de data te geven. In 2007 hield de EO een groot onderzoek en toen bleek dat 61% van de achterban een creationistisch standpunt had. Hoe liggen die cijfers nu? Daarnaast is het de vraag of een deel van de EO ‘omgegaan’ is door psychologische druk of door de naturalistische interpretatie van de data. Of Logos Instituut ook ‘om zal gaan’? Ik durf daar geen uitspraken over te doen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 10:12: ‘Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.’ De apostel geeft echter in het volgende vers aan dat God getrouw is. Uw gebed, geachte Peter, is daarom nodig voor Logos Instituut.

peter b

Het probleem is definities. Zolang men niet definieert wat men met evolutie bedoelt valt er helemaal niks te discussiëren, geloven, debateren, weerleggen, theoretiseren.

Als men evolutie definieert als Darwinisme, en dat is meestal het geval, dan hoeft men als christen niet te capituleren, want Darwinisme is zo [onjuist] als een 11 euro biljet. Kijk hier voor het standpunt dat het Logos Instituut inneemt: http://logosnl.wpengine.com/evolutie-ja/

Maikel

Peter B, “Zolang men niet definieert wat men met evolutie bedoelt” en “Als men evolutie definieert als Darwinisme, en dat is meestal het geval”.

Ik weet niet wie u met “men” bedoelt, maar het lijkt me gezien de doelstellingen van Logos goed om uit te gaan van een wetenschappelijke definitie van “evolutie”.Voor zover ik kan nagaan betekent de “evolutie” in de wetenschap niet hetzelfde als overtuigd zijn van één theorie die de werking van evolutie beschrijft. Evolutie is hetgeen dat waargenomen wordt en beschreven kan worden. Als evolutie zelf ontkent wordt dan valt er niet te discussieren over welke evolutietheorie dan ook.

peter b

“Ik weet niet wie u met “men” bedoelt, maar het lijkt me gezien de doelstellingen van Logos goed om uit te gaan van een wetenschappelijke definitie van “evolutie”.”

Ja, inderdaad. Laat er nu net geen eenduidige wetenschappelijke definitie van evolutie bestaan. Het grote probleem is dat evolutie werkelijk van alles kan zijn. Soms is het “natuurlijke selectie”, soms is het “mutatie”, soms is het “epigenetische verandering”, soms is het “adaptatie”, soms is het “extinctie”, soms is het “gemeenschappelijke afstamming”. Alles is evolutie, en al deze verschillende dingen worden als bewijs voor evolutie genomen. Het Logos Instituut heeft in elk geval duidelijk gemaakt wat ze vanuit een christelijke, bijbelse visie wel en niet aanvaardbare evolutie vinden. Het blijkt dat alle waargenomen evolutie (het biologische proces) door het LI kan worden aanvaard. Dit biologische proces van variatie, adapatatie en speciatie kennen we zeer goed en daarom weten we dat het niet het hypothetische proces ondersteund, waarbij alle organismen door een toevalsproces vanuit één oerorganisme zouden zijn ontstaan, en dat ook als evolutie wordt gedefinieerd. Het is dus een woordenspel dat er wordt gespeeld. Maar er zijn geen voorbeelden van biologische processen bekend, die nieuwe genetische programmatuur toevoegen. Het is dus een informatieprobleem, dat wordt genegeerd. Ik heb 10 jaar geleden vrijwel hetzelfde op mijn VK Weblog geschreven er verandert dus ook helemaal niets.

Geef een antwoord