Er is de afgelopen tijd veel gebeurd in Nederland op het gebied van geloof en wetenschap. We hopen u op een later tijdstip hier uitvoerig over te berichten. Vandaag willen we in deze korte nieuwsbrief uw aandacht vragen voor één activiteit die door Logos Instituut georganiseerd wordt, namelijk een korte tour met Philip Bell door Nederland.

Philip Bell, spreker van Creation Ministries International is afgestudeerd in zoölogie en geologie en is drie dagen in Nederland om enkele spreekbeurten te vervullen. Zo organiseren wij op 27 juni 2017 een besloten toerustingsbijeenkomst voor predikanten, docenten en kerkelijk werkers die met ons staan. Waar hij een lezing geeft over de geologie. Behoort u ook bij deze doelgroep, staat u met ons en zou u graag willen komen? Stuurt u dan even een mail naar [email protected]

Op 28 juni spreekt Philip Bell in De Bilt op een open avond die speciaal gericht is op mensen die nog niet geloven en geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. Ook gelovigen zijn overigens van harte welkom. Zie hier voor meer informatie. Deze avond start om 19.30 uur. De lezing heeft als titel meegekregen: ‘Waar komen we vandaan? Wat weten we? Wat is je wereldbeeld?’

Op 29 juni spreekt Philip Bell in Boskoop op een avond voor ouders, leraren en algemeen geïnteresseerd publiek. Deze avond start om 20.00 uur. De titel van de lezing luidt: ‘Hoe breng ik kinderen groot in een tijd van evolutie en Darwinisme?’ Daarover is hier meer informatie te vinden.

‘En de aarde bracht voort’

Deze week is het boek van de theïstische evolutionistische hoogleraar dr. G. van den Brink verschenen. Het boek deed al voordat het verscheen een hoop stof opwaaien. Zo was er in 2015 een uitgebreide discussie binnen de Gereformeerde Bond, maar ook daarbuiten, die ging over de vraag of universele gemeenschappelijke afstamming te rijmen is met het christelijk geloof. Zie voor overzicht en commentaar dit essay. Ook nu, zo is de verwachting, zal er veel geschreven worden voor of tegen een compromis tussen universele gemeenschappelijke afstamming en christelijk geloof. Waar Logos Instituut in deze discussie staat moge duidelijk zijn. Onze medewerker houdt de discussie bij in een overzichtsartikel. In de afgelopen tijd verschenen op de website wat artikelen die spreken van de betrouwbaarheid en historiciteit van Genesis (het bestaan van Adam), het gevecht rond de tiende eeuw (David en Salomo) en de onderdompeling van Mars in het verleden. Veel leesplezier en -zegen toegewenst!

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

2 Comments

Terugblik 2017 - Bedankt voor uw vertrouwen | Logos Instituut

[…] Juni: In het begin van deze maand stond Logos Instituut op Opwekking. We spraken daar veel studenten die worstelden met de verhouding van geloof en wetenschap. Veel studenten gaven aan op zoek te zijn naar goede argumenten voor hun gesprekken op de universiteit. Op 22 juni kwam het boek En de aarde bracht voort uit van prof. Van den Brink. Veel creationisten reageerden op het boek. Onze medewerker hield namens Logos Instituut een overzicht bij. Op 27 juni organiseerden wij een bijeenkomst voor predikanten, docenten en kerkelijk werkers rond het vraagstuk schepping of evolutie. Daarnaast bezochten we met Philip Bell, die speciaal voor de bijeenkomst naar Nederland was gekomen, enkele scholen en werden er twee thema-avonden georganiseerd (een in De Bilt en een in Boskoop). […]

Geef een antwoord