Steeds weer vindt men fossiele boomstammen, planten en dieren, die door meerdere geologische lagen heensteken (polystrate fossielen). Het probleem daarbij is, dat deze lagen vaak een radiometrisch ouderdomsverschil van verscheidene duizenden of zelfs tienduizenden jaren zouden hebben. Zo werd op de Hauenstein (in Zwitserland) een fossiele vissauriër gevonden, die door drie lagen heenstak. Omdat een vis reeds na enkele dagen begint te ontbinden, moeten lagen, zoals die van Hauenstein, zeer snel zijn afgezet. Een boomstam moet binnen enkele jaren of tientallen jaren ingesloten worden, zodat zij kan verstenen, voordat zij  verrot.

ichthyosaur_hharder-wikipedia

Het artikel “Ichthyosaurier-raadsel van Hauenstein opgelost?” in de NZZ (Neue Zürcher Zeitung) van 12 maart 2004, maakt duidelijk, hoe vanzelfsprekend het model van een miljarden jaar oude aarde in de publieke media voor waar wordt gehouden. Heel ongeloofwaardig is de verklaringspoging, dat de vissaurier  van Hauenstein door een “innerlijke” explosie naderhand door meerdere lagen heen gedreven zou zijn. Waarbij het kadaver geheel en al ongeschonden zou zijn gebleven.1

“Ongebruikelijke wegen” in het interdisciplinaire onderzoek en samenwerking zouden het antwoord hebben gegeven over de inbedding en fossilisering van de “Hauensteiner Dickschädels”. Naast de klassieke methoden der paleontologie en geologie, werden forensisch onderzoek, gynaecologie,  diergeneeskunde, mariene biologie alsook computertomografie en onderzeeboottechniek ingezet.2

Welke verklaring is geloofwaardig?

a)   het kadaver werd naderhand door een onbekende oorzaak ongeschonden door meerdere lagen gedreven, of

b)   de kalklagen, waarin het fossiel gevonden werd, zijn in zeer korte tijd neergeslagen

Omdat polystrate fossielen zoals deze vis geen zeldzaamheid zijn, moeten de algemeen erkende tijdtabellen in twijfel getrokken worden.

DCF 1.0

In ’t bijzonder in steenkoolhoudende lagen vindt men dikwijls verkoolde of versteende polystrate boomstammen3, die duidelijk maken, dat de geologische lagen, waarin zij worden gevonden, sneller zijn ontstaan dan geschat wordt door de conventionele geologie.4

Voetnoten

  1. Rolf Höneisen, Den Kopf im Fels, Factum Maart 2004
  2. A. Niederer, Ichthyosaurier-Rätsel vom Hauenstein gelöst? Der Weg des Schädels durch drei Gesteinsschichten, NZZ (Neue Zürcher Zeitung), Nr. 60, 12. maart 2004, p. 19.
  3. Hannes Hänggi und Achim G. Reisdorf, Der Ichthyosaurier vom Hauensteiner Nebelmeer – Wie eine Kopflandung die Wissenschaft Kopf stehen lässt, http://www.ngso.ch/06_Publikationen/PDF/120312_Saurier_7_22.pdf
  4. Michael J. Oard und Hank Giesecke, Polystrate Fossils Require Rapid Deposition, CRSQ 43/4, maart 2007 p. 232-240.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

8 Comments

Peter

Het is onduidelijk wat het betoog is: gaat verstenen nu langzaam of snel, en wat bedoelt de schrijver te beweren? Steenkoolhoudende lagen zijn gevormd door inklinking van veen en verdronken wouden. Bij verdronken wouden krijg je sediment bovenop de structuur van het bos. Dit sediment geeft zuurstofloze omstandigheden (anders krijg je geen steenkool). Onder zuurstofloze omstandigheden onder sediment vergaat plantaardig materiaal niet, en krijg je bomen die door laagjes sediment heensteken. Kun je herhalen, zoals te zien is in steenkoollagen. Beseft de schrijver dat de zuurstofloosheid bij steenkool de clue is, zodat plantaardig materiaal blijft bestaan[?]

Die Ichthyosaur is te vinden in NZZ (Neue Zürcher Zeitung) van 12 maart 2004 http://www.nzz.ch/article9EXYQ-1.226524 en dan blijkt dat de weergave in de stelling wat gekleurd is. De fossiele schedel is gepubliceerd in https://earth.unibas.ch/sedi/Publications%20pdf/2006%20Maisch%20%26%20Reisdorf%20Ichthyosaur%20Geobios%2039.pdf, waarin ook goed te zien is in figuur 2 dat de schedel langzaam in de lagen eronder gezakt is. Verstenen gaat soms langzaam namelijk. De website van noot 3 werkt bij mij niet.

Het plaatje in http://creation.com/kamikaze-ichthyosaur is fout gezien de publicatie van de fossiele schedel in https://earth.unibas.ch/sedi/Publications%20pdf/2006%20Maisch%20%26%20Reisdorf%20Ichthyosaur%20Geobios%2039.pdf . De schedel ligt niet in de lagen zoals creation.com beweert. Carl Wieland en Tas Walker van creation.com (…) hebben niet zelf de lagen gezien. De professionele onderzoekers Maisch en Reisdorf die de Ichthyosaur gepubliceerd hebben hebben de lagen waarin de schedel lag gezien. Dan is duidelijk welke verklaring geloofwaardig is, namelijk de verklaring door de mensen die (…) [het] met [hun] eigen ogen gezien hebben.

Douwe Tiemersma

Je zegt: “De schedel ligt niet in de lagen zoals creation.com beweert”. Toch stelt de NZZ dat “Das Rätsel, warum der gut erhaltene Ichthyosaurier-Schädel vom Hauenstein im Kanton Solothurn (NZZ vom 17. 5. 03) senkrecht in drei unterschiedlich alten geologischen Schichten steckte, scheint gelöst.”. Kennelijk is er dus wel degelijk een “raadsel”, waarbij een fossiel zich in 3 lagen heeft geboord gedurende miljoenen jaren. Je kunt je dan inderdaad met recht afvragen wat geloofwaardiger is: een snelle vorming van de modderige lagen die nog zacht waren toen het dier erin werd begraven, of processen die het fossiel door hard gesteente hebben geboord, die miljoenen jaren hebben geduurd en het fossiel zelf ongemoeid hebben gelaten.

Peter

Douwe Tiemersma, ik gaf de verwijzing naar de oorspronkelijke literatuur. bekijk die eerst. Dan [zie] je dat “Schädel … senkrecht in drei … Schichten steckte,” niet hetzelfde is als “… processen die het fossiel door hard gesteente hebben geboord, die miljoenen jaren hebben geduurd en het fossiel zelf ongemoeid hebben gelaten.” Die hele zin “…processen die het fossiel door hard gesteente hebben geboord, die miljoenen jaren hebben geduurd en het fossiel zelf ongemoeid hebben gelaten.” heeft geen enkele onderbouwing, en het enige raadsel hier is waarom iemand zou denken dat zoiets het geval is.

Hetty Dolman

Het lijkt mij evident dat ‘polystrate’ fossielen niet passen binnen het zondvloedmodel, Omdat half begraven bomen zich vaak herstelden en doorgroeiden. Het geologisch fenomeen dat fossielen door meerdere lagen steken is allang verklaard door de reguliere wetenschap en vormt geen enkel probleem: https://en.wikipedia.org/wiki/Polystrate_fossil

“die duidelijk maken, dat de geologische lagen, waarin zij worden gevonden, sneller zijn ontstaan dan geschat wordt door de conventionele geologie.”

Welnee, lagen kunnen zowel snel worden afgezet als langzaam, volgens reguliere inzichten. Ichthyosauria waren geen vissen. Het was een zeedier, een reptiel.

“het kadaver werd naderhand door een onbekende oorzaak ongeschonden door meerdere lagen gedreven”

Ongeschonden? Z’n hele lijf was eraf, het is alleen een schedel, voor zover ik weet. [Zie:] http://creation.com/kamikaze-ichthyosaur

“Welke verklaring is geloofwaardig?”

Gedegen geologisch/ paleontologisch onderzoek (…) dat lijkt me het voornaamste. [Zie ook:] https://www.researchgate.net/profile/Achim_Reisdorf en
https://earth.unibas.ch/sedi/Publications%20pdf/2007%20Reisdorf%202007.pdf

Douwe Tiemersma

“Het lijkt mij evident dat ‘polystrate’ fossielen niet passen binnen het zondvloedmodel”
Waarom lijkt het je evident? Hier zijn juist zeer goed verklaringen voor te vinden (zoals hier en hier), en ook de link die jij gaf van Wikipedia gaat uit van snelle begraving in sediment.

peter b

“Welnee, lagen kunnen zowel snel worden afgezet als langzaam…”

…en daarom is het ook niet wetenschap[pelijk], want de strata kunnen naar believen worden geïnterpreteerd.

Hetty Dolman

[Peter B.] schreef: “…en daarom is het ook niet wetenschap[pelijk], want de strata kunnen naar believen worden geïnterpreteerd.”

Dat is nu eenmaal de dagelijkse werkelijkheid. Soms ontstaan aardlagen heel snel, als er een natuurramp plaatsvindt. Vooral vulkanisch as kan snel een laag vormen. getijdenlaagjes, ja dat duurt even voor een flinke laag ontstaat en ook nog helemaal steen is geworden. Het zou bijzonder onwetenschappelijk zijn om geen verschil te onderkennen in verschillende sedimenten en het ontstaan van lagen. Dan is het geen geologie meer. [Zie ook:] http://www.actieveaarde.nl/tekst%20basin%20and%20range.htm

Hetty Dolman

Beste Douwe, je schreef:
“Waarom lijkt het je evident? Hier zijn juist zeer goed verklaringen voor te vinden (zoals hier en hier), en ook de link die jij gaf van Wikipedia gaat uit van snelle begraving in sediment.”

In die link wordt gesproken van begraven bomen die zich herstellen en nog doorleven na gedeeltelijk begraven te zijn nieuwe wortels krijgen en doorgroeien. De boom ging pas dood toen [deze] door nieuwere sedimenten bedolven werd (of van ouderdom). Herstel kan alleen als een boom de tijd krijgt daarvoor (en zuurstof etc.).

Nogmaals: een snelle begraving is geen bewijs voor een jonge aarde, want dat gebeurt heel vaak, ook zonder zondvloed. Het kan bij elke natuurramp gebeuren.

Geef een antwoord