Op 29 augustus 2017 verschijnt Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie. Dit boek is geschreven door dr. M.J. Paul, docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.

Het thema schepping en evolutie staat weer volop in de belangstelling. Veel christenen vragen zich af hoe zij ‘geloof’ en ‘wetenschap’ met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. Vaak resulteert dit in het sluiten van een compromis: na de schepping heeft God planten, dieren en mensen laten ontwikkelen door evolutie. De auteur erkent de waarde van dit compromis, maar heeft ook twijfels bij de houdbaarheid van deze benadering.

Hij analyseert zorgvuldig hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken. Door de hermeneutische samenhangen te verhelderen, laat hij de lezer de consequenties zien van een bepaalde uitleg.

Oorspronkelijk

De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting.
Oorspronkelijk richt zich vooral op de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wisselwerking met culturele en wetenschappelijke opvattingen.

Presentatie

Op 29 augustus 2017 vindt de boekpresentatie plaats in de kapel van het Hoornbeeck College, Utrechtseweg 230 te Amersfoort.
Sprekers zijn o.a. dr. ir. H. Degens, dr. M. Klaassen en prof. dr. P. Slootweg.
Aanvang: 19.30 uur.

Voor een recensie-exemplaar of een interview met de auteur kunt u contact opnemen met de uitgever via [email protected]

Boekgegevens

Dr. M.J. Paul
Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie
525 pag., € 24,95
ISBN 9789402904956
www.labarum.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Evolutietheorieën tot de tijd van Darwin
3. De kerkvaders over de schepping en de zondvloed
4. Een platte aarde met een harde hemelkoepel? Discussies over het wereldbeeld (1)
5. Copernicus en Galilei. Discussies over het wereldbeeld (2)
6. De schepping in Genesis 1-3
7. Overige verwijzingen naar de schepping in het Oude Testament
8. De schepping als kosmische tempel (John Walton)
9. Adam als neolithische boer (Denis Alexander)
10. De schepping in het Nieuwe Testament
11. Charles Darwin: ontstaan en uitwerking van zijn evolutietheorie
12. Zondvloedgeologie en creationisme
13. Christelijke theologen in het evolutiedebat sinds Darwin
14. Wetenschapsgebieden, organisaties en literatuur
15. Theïstisch evolutionisme

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

2 Comments

M.Nieuweboer

“Het thema schepping en evolutie staat weer volop in de belangstelling.”

Evolutie heeft altijd in de wetenschappelijke belangstelling gestaan. (…)

“Vaak resulteert dit in het sluiten van een compromis ….”

In het vorige artikel [werd] Ann Gauger aangehaald wordt (verwerpt de Bijbel als wetenschappelijke bron en accepteert een heelal van 13,7 miljard jaar) en een ouderdom van 70 000 jaar voorgesteld wordt (…). Ook werd in dat stukje gesteld dat we de Bijbel niet altijd letterlijk moeten nemen, iets waar ik het als ongelovige van harte mee eens ben.

“Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld.”

Klopt. Mocht ik ooit gelovige worden dan zal ik toch niet een God kunnen aanbidden die opdracht geeft tot volkerenmoord en zelfs middels de zondvloed vrijwel alle aardse leven uitroeit (…) met vele onschuldige slachtoffers.

Hetty Dolman

“De auteur erkent de waarde van dit compromis, maar heeft ook twijfels bij de houdbaarheid van deze benadering.”

Wat mij soms opvalt is dat het lijkt alsof sommige mensen denken dat de waarheid over onze oorsprong en het verleden van de wereld te beïnvloeden is door een mening. Als de aarde 4,6 miljard jaar oud is, dan is dat zo, net zoals dat het gras groen is. Je kunt niet met een clubje mensen bij elkaar gaan zitten beweren dat het gras wel paars moet zijn omdat het anders consequenties heeft voor je geloof. Dat veranderd echt niet de kleur van het gras.

Verder denk ik toch dat een letterlijke lezing van Genesis veel meer theologische moeilijkheden met zich meebrengt dan een niet-letterlijke lezing. Dat al het kwaad in de wereld is veroorzaakt door mensen die géén kennis hadden van goed en kwaad, door het eten van een vrucht, is voor veel mensen niet verenigbaar met het huidige Godsbeeld van een God die goed is en de menselijke psyche begrijpt, als Schepper. Juist een goede kennis van goed en kwaad, dus menselijk bewustzijn, heeft ons schuldbesef veroorzaakt. Dat de mensen door middel van evolutie kennis van goed en kwaad kregen en zodoende bewust werden van hun tekortkomingen (de zondeval) past veel beter in een theologisch kader. Ook biologisch gezien is een letterlijke lezing van de bijbel heel lastig omdat de introductie van de dood planten uitsluit terwijl ook die dood kunnen gaan en een afwijzing van de evolutietheorie bepaald geen jonge-aarde creationisme voorspelt. Integendeel. Dit wil zeggen dat een minder letterlijke lezing van Genesis gezond is voor de toekomst van het christelijk geloof.

Geef een antwoord