“Pseudogenen” (pseudo = nep, vals) zijn als genen opgebouwd, ze zien er beschadigd uit en worden meestal niet gebruikt. Daarom zag men hierin toevallige evolutionaire restanten. Bij verder onderzoek blijkt echter, dat sommige pseudogenen belangrijke functies hebben bij de regeling van genactiviteit en de embryonaleontwikkeling.

Een verrassende ontdekking was een menselijk retro-pseudogen (uitgeschakeld gen, dat door een onvolledige kopieersessie ontstaan is), dat, gecodeerd als anti-tumor-gen (een gen tegen kanker), de afweercellen van het immuunsysteem (T-cellen) herkennen kan.1 Anti-tumor-genen helpen het organisme, tumorcellen te vernietigen. Zij tonen een verschillend resultaat. Een belangrijk doel van onderzoek is, de werkzaamheid te verhogen om therapeutische vaccins tegen kanker te verkrijgen. Dit inzicht volgde op een eerdere ontdekking van eiwit-coderende genen, welke de secundaire vaardigheid hebben, korte segmenten van antigenpeptiden te produceren.

Voetnoten

  1. John Woodmorappe, The potential immunological function of pseudogenes and other “junk” DNA, Technical Journal 17/3, 2003, p. 102-108.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

8 Comments

E. van der Klift

Alles wat JHWH heeft geschapen heeft zin! Alleen wij kleine beperkte mensjes begrijpen niet altijd de zin van het álles. Laten wij Hém in Zijn wijsheid laten doen want als het ‘overgenomen’ wordt, wordt het één grote chaos. Hij heeft satan, die nu de wereld tijdelijk mag regeren de kans gegeven te bewijzen dat hij het beter kan en dat de mensheid hem zou volgen. Het resultaat? Het is één grote bende, chaos, oorlogen, ellende, armoe, haat, nijd en afgunst en zo meer op deze door het kwaad, de vader van de leugen satan, geregeerde wereld. Geef JHWH onze Schepper de eer die Hém toekomt en verwar Hém niet met de vader van het ultieme kwaad satan, die is verantwoordelijk voor de ellende op de wereld niet JHWH!

Peter

“…sommige pseudogenen …” Sommige pseudogenen geven aanleiding tot nieuwe genen. En? Nieuwe genen zijn geen schaars verschijnsel. Wat is nu eigenlijk het betoog hier?

Pseudogenen zijn stukken DNA met een basevolgorde die overeenkomt met die van een actief gen, maar door mutaties – als een ingevoegde base die de lezing van het DNA verstoord of door een mutatie die tot een voorbarig stopcodon leidt – , niet tot expressie leiden. Pseudogenen ontstaan als gevolg van retro-transpositie vanuit messenger-RNA of na duplicatie van DNA en mutatie. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1669708/

Pseudogenen door duplicatie en mutatie komen veel voor. Voor de genduplicaties en informatietoename bij de hemoglobine genen zie: http://logosnl.wpengine.com/mutaties-en-informatietoename/ reactie Peter augustus 22nd, 2016. In het α cluster van genen voor hemoglobine op chromosoom 16 is er een genduplicatie voor α hemoglobine, met de genen α1 en α2. Deze twee naast elkaar gelegen genen zijn weer gedupliceerd, maar deze duplicatie is niet functioneel gebleven en heeft geleid tot de pseudogenen pseudoα1 en pseudoα2 die naast de α1 en α2 genen liggen. Het gen voor embryonaal hemoglobine ζ, dat een duplicatie is van α hemoglobine, is weer gedupliceerd maar deze duplicatie heeft geleid tot een pseudogen, pseudoζ. In het cluster van gedupliceerde β hemoglobine genen op chromosoom 11 is er naast de functionele hemoglobine genen een pseudoβ gen aanwezig.

De hemoglobine genen van de zoogdieren kunnen met elkaar vergeleken worden. Het blijkt dan welke genen pseudogenen geworden zijn. Bijvoorbeeld, het η hemoglobinegen is een pseudogen in alle primaten (halfapen, apen inclusief mens) maar niet in andere zoogdieren. Ook blijkt welke genen aanwezig waren in de gezamenlijke voorouder van alle zoogdieren of van alle gewervelde dieren. Hardison 2012. Evolution of Hemoglobin and Its Genes. Cold Spring Harb Perspect Med. 2012 Dec; 2(12): a011627. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC354307

Peter B

Er worden inderdaad af en toe stukjes cDNA door retrotransposite terug in het genoom geplaatst. In de hersenen gebeurt dit met name om variatie in de neuronen te induceren, waardoor leerprocessen worden gereguleerd. Dat het in andere somatische cellen, dan wel in geslachtscellen ook af en toe voorkomt, dat kun je verwachten in een wereld waarin entropie de overtoon voert: shit happens. Met evolutie heeft dat niets te maken, eerder met devolutie. Andere pseudogenen, zoals bijvoorbeeld dat van PTEN, een tumor-suppressor gen, worden afgeschreven om de genexpressie van de bijbehorende genen te reguleren. Ik vermoed zelf, op basis van experimenten, dat de meeste processed pseudogenen (waarover Peter het hierboven heeft) deze functie vervullen. Er wordt echter vrijwel geen onderzoek naar gedaan, vanwege de darwinsitische aanname dat ze geen functie hebben. Gelukkig begint Darwinisme aan grond te verliezen, waardoor onze kennis van het genoom zal gaan toenemen.

Peter

Pseudogenen hebben geen functie. Daar is onderzoek naar gedaan, en het is volledig duidelijk. Zie bijvoorbeeld: Liu et al, 2016. Evolutionary direction of processed pseudogenes. Sc Ch Life Sc 59: 839–849: http://link.springer.com/article/10.1007/s11427-016-5074-x
“om de genexpressie van de bijbehorende genen te reguleren” Dat is niet reguleren, dat is interferentie met de genexpressie van de bijbehorende functionele genen.

Ed Vaessen

Peter B.:
“Gelukkig begint Darwinisme aan grond te verliezen, waardoor onze kennis van het genoom zal gaan toenemen.”

Is dat zo? Dan zal het wel artikelen regenen die dat bevestigen.

[E. van der Klift:]
“Alles wat JHWH heeft geschapen heeft zin! Alleen wij kleine beperkte mensjes begrijpen niet altijd de zin van het álles.”

Indien mensen zo beperkt zijn, waarom erken je dan niet de mogelijkheid dat JHWH fantasie kan zijn?

E. van der Klift

[Hierboven geeft weer] wát ik bedoel met menselijke beperktheid, niet zien wat JHWH geschapen heeft.

peter b

“Is dat zo? Dan zal het wel artikelen regenen die dat bevestigen.”

Helaas komen we nog niet helemaal door het strengbwaakte NeoDarwinstische peer-review bolwerk heen, maar er is een gaatje in de dam. De deur staat op een kier, en er komen steeds meer wetenschappers tot inzicht:

http://www.thethirdwayofevolution.com/

“Pseudogenen hebben geen functie. Daar is onderzoek naar gedaan, en het is volledig duidelijk.”

Peter, nogmaals: je kunt functieloosheid niet op een wetenschappelijke manier onderzoeken. Je kunt slechts aantonen dat van een genetische sequentie onder bepaalde omstandigheid de functie niet kan worden bepaald. En met selectie heeft functie al helemaal niks te maken, want de meeste functionerende eiwitcoderende genen zijn redundant in het organisme waarin ze voorkomen. Probeer iets te lezen op dit gebied. Een goed begin is mijn boek, TndO, en de daarin aangehaalde literatuur.

Geef een antwoord