Debbie wijst omhoog. ‘Zie je die rode planeet daar? Dat is Mars.’ Eddy maakt een foto van Mars. ‘En die planeet daar, dat is Jupiter.’ Eddy maakt ook een foto van Jupiter.

Raket naar de maan

Dat schrijft Michel de Boer in zijn kinderboekje ‘Raket naar de maan’. Het verhaal gaat over Debbie en Eddy die een reis naar de maan maken. De raket landt op de maan en de hoofdpersonen ervaren dat ze een stuk lichter zijn dan op de aarde. Ze lopen rond op de maan, tellen kraters en sterren en bekijken vanuit de raket ook andere planeten zoals Mars, Jupiter en hun eigen moederplaneet aarde. Alles lijkt lichter te zijn op de maan, toch heeft Eddy een zwaar gevoel in zijn buik. Dat gevoel roept om naar huis te gaan. Dat gevoel noemen we ook wel heimwee. De raket landt weer veilig op aarde. Dat zware gevoel komt weer terug bij Eddy. Hij fluistert: ‘Ik mis de maan’.

Het is een leuk en leerzaam boekje geworden voor kinderen. Gelukkig beperkt de schrijver zich tot feiten over de maan en laat hij zich niet meeslepen in het naturalistische paradigma. Overigens vertelt de schrijver ook niets ten gunste van een scheppingsparadigma. Dat maakt dat het boekje voor beide partijen bruikbaar is om (voor) te lezen aan/door onze kinderen. Het hoofddoel van de schrijver lijkt te zijn om het gevoel ‘heimwee’ uit te beschrijven. Hij heeft daarvoor hulp ingeroepen van de klinisch psycholoog Linda Klein. Dit maakt het boekje bruikbaar in lessen op de basisschool om beter om te leren gaan met (het verwoorden van) bepaalde gevoelens. Daarnaast leert het kinderen iets over grote afstanden in het heelal, over ontelbare sterren, over zwaartekracht, over kraters, over zuurstofloosheid (je moet immers een helm op) en over andere planeten. Het kinderboek is een aanrader om met uw (klein/buurt)kinderen of op school te bespreken. Verwacht geen creationistische uiteenzetting, maar wel een ‘neutraal’ boekje zonder ‘miljarden jaren’.

Dit boekje wordt ook te koop aangeboden in onze webshop.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘De basisschool op weg naar 2020’ onder leiding van Jan van Meerten.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.