Op de achtste van de wintermaand van 2020 ontving ik van Jan van Meerten het epostberichtje, dat de student geologie met als bijvak wetenschapsfilosofie te Utrecht, Willem Jan Blom, kritiek heeft geuit op mijn stuk contra Jeroen de Ridder in ‘En God zag dat het goed was’1, en Jan gaf mij daarbij de volgende hyperlink:

Wetenschapsfilosofie en de evolutietheorie

In onderstaande reactie (zie pdf hieronder) wil ik puntsgewijs op die kritiek ingaan, al weet ik nu al zo goed als zeker, dat hij dan wel weer met een stukje zal opdagen, want de ervaring heeft mij geleerd, dat de evolutie-zeloten altijd zo nodig het laatste woord willen en moeten hebben, als schijnbaar bewijs, dat zij het uiteindelijk in de discussie altijd winnen.

Download the PDF file .

DOWNLOAD

Voetnoten

  1. https://old.logos.nl/is-gelijkschakeling-qua-wetenschappelijke-status-van-de-evolutietheorie-met-het-periodiek-systeem-der-elementen-door-jeroen-de-ridder-terecht/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. R. Benjamin studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.