In de afgelopen 150 jaar heeft men bij talrijke levende wezens organen ontdekt, die eerst ingedeeld werden als rudimentair, onvolledig en doelloos. Later bleek meestal, dat zij voor het organisme als geheel wel degelijk een concreet nut dienen. In andere gevallen is er sprake van een degeneratie. De miljarden “in opbouw zijnde organen” waarvan het in de natuur zou moeten wemelen, bestaan niet.

blue-whale-1198719_1280

Bij een evolutionaire ontwikkeling door kleine mutatie stappen zou men verwachten, dat veel levende wezens gedurende vele generaties halfklare, in opbouw zijnde organen met zich met zich mee zouden dragen. Ondanks intensief onderzoek werd iets dergelijks nooit gevonden.1234 Bij nader onderzoek bleken de meeste rudimentair geachte organen, zinvol en nuttig te zijn56

Enkele voorbeelden:

– Het wormvormig aanhangsel (van de blindedarm) van de mens ondersteunt de darmflora. Bij diarree kan een deel van de darmflora in het wormvormig aanhangsel overleven – wat eraan bijdraagt, de gezamenlijke darmflora zo snel mogelijk weer te herstellen. Mensen bij wie de blindedarm verwijderd is, hebben meer tijd nodig om weer volledig gezond te worden.

– De restanten bekkengordel bij walvissen houden verband met het geslachtsorgaan en dienen als bevestigingspunten voor de sterke spieren in het achterste deel.

– Embryonale tandcontructies bij baardwalvissen, waaruit nooit echte tanden komen, spelen, zoals bij alle zoogdieren, een belangrijke rol bij de vorming van het kaakgebeente.

– Het verlies van het gezichtsvermogen bij grotvissen: een overbodig orgaan wordt afgebouwd.

Voetnoten

  1. Helmut Schneider, Natura, Biologie für Gymnasien, Band 2, Lehrerband, Teil B, 7. bis 10. Schuljahr, Ernst Klett Verlag, 2006, S. 268.
  2. Prof. Ulrich Weber (Süssen), Biologie Oberstufe, Gesamtband, Cornelsen Verlag, Berlin 2001, S. 259.
  3. Horst Bayrhuber, Ulrich Kull, Linder Biologie, Lehrbuch für die Oberstufe, 21., neu bearbeitete Auflage (1998), Schroedel Verlag GmbH, Hannover, S. 404.
  4. Horst Bayrhuber, Ulrich Kull, Linder Biologie, Lehrbuch für die Oberstufe, 21., neu bearbeitete Auflage (1998), Schroedel Verlag GmbH, Hannover, S. 404.
  5. Junker, Ähnlichkeiten – Rudimente – Atavismen, 2002, Hänssler-Verlag.
  6. Junker en Scherer, Evolution, het nieuwe studieboek, Oude Wereld, 2010, p. 186-190. Het boek is hier in onze webshop te koop.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

30 Comments

Peter

Het is onduidelijk wat het betoog zou zijn en wat er eigenlijk over evolutie beweerd zou worden.

‘Rudimentaire’ organen en ‘in opbouw zijnde organen’ zijn duidelijk niet hetzelfde. Ook is onduidelijk wat met ‘in opbouw zijnde organen’ bedoeld zou worden. Wat zou het criterium zijn dat een orgaan ‘in opbouw’ is? Is de handvan Archaeopteryx, met gescheiden en beweegbare vingers en niet een set vergroeide botten zoals bij vogels soms geen ‘orgaan in opbouw’? Geeft de fossiele schildpad met alleeen een buikschild, Odontochelys, geen voorbeeld van een orgaan in opbouw, namelijk het schildpadschild? [Zie:]https://nl.wikipedia.org/wiki/Odontochelys Of de evolutie van het middenoor in de mesozoische zoogdierachtige beestjes?

Dat ‘de meeste’ rudimentaire organen nut zouden kunnen hebben doet niets af aan hun evolutionaire oorsprong. De ‘restanten bekkengordel’ (staat er) die bij sommige walvissen voorkomen zijn erg klein voor ‘bevestigingspunten voor de sterke spieren in het achterste deel’. Een sterke spier heeft een stevig bot nodig. [Als je] naar Den Haag, Gemeente Museum, [gaat en dan] direct na de ingang rechtsaf in de gang naar het gebouw ernaast [dan] is te zien hoe klein die restant botjes wel niet zijn. Maar of die botjes nu functie hebben of niet, ze laten zien dat walvissen afstammen van beesten met vier poten. Embryonaal worden achterpoten ook aangelegd bij dolfijnen. En of de embryonale tandconstructies bij baleinwalvissen nu wel of niet een rol spelen in de aanleg van de kaak, ze laten zien dat de baleinwalvissen afstammen van beesten met tanden. Het is onlogisch voor [een] afzonderlijke schepping dat een onderkaak via tanden aan te leggen (als dat al waar is) als die tanden verder moeten verdwijnen.

“Het verlies van het gezichtsvermogen bij grotvissen: een overbodig orgaan wordt afgebouwd.” Is dat soms geen evolutie of aanpassing aan de omgeving?

peter b

Peter, geen van deze waarnemingen kan dienen als bewijsvoering voor Darwinistische evolutie. Het toont slechts dat er een enorme variatie wordt waargenomen en dat er informatie verdwijnt als het niet meer wordt gebruikt. Darwinisme wordt er bij bedacht.

M.Nieuweboer

““in opbouw zijnde organen” waarvan het in de natuur zou moeten wemelen, bestaan niet.”

Voorbeeld: http://phys.org/news/2016-09-gecko-evidence-small-morphological-large.html

“a “snapshot” into the evolution of adhesion in geckos.”

Bestaat [daarmee] dus wel.

“Darwinisme wordt er bij bedacht.”

Einstein heeft zijn Relativiteitstheorie er ook bij bedacht nadat Michelson en Morley in 1887 hun beroemde experiment hadden gedaan. Ze zeggen dat Newton zijn mechanica erbij bedacht toen hij onder een appelboom zat en een appel op zijn hoofd kreeg. Darwinisme doet ook voorspellingen. Waar Tiktaalik te vinden, bijv. Neil Shubin heeft er een boek over geschreven. Hier zijn er nog een paar: http://www.talkorigins.org/indexcc/CA/CA210.html

Geen enkele creationist heeft ooit een vergelijkbare voorspelling gedaan – creationisme komt met verklaringen achteraf. (…)

peter b

@Nieuwboer,
Talkorigins is gestopt in 2004. Je vind er geen info van na 2004. Na 2004 is ongeveer elke hypothese van de Darwinsten door de nieuwe Biologie, waarover mijn boek gaat, weerlegd.

@Jente,
De hele nieuwe biologie pleit voor creatie. De biologie baseert op informatie en het verwerken van informatie. Overal zien we daarbij kip-ei paradoxen. [We zouden] als biowetenschappers [moeten] inziet dat we te maken hebben met informatie, een entiteit die je niet op een materialistisch-darwinistische manier kunt verklaren. De minimale cel heeft 473 stukjes info nodig om te kunnen delen. De autonome cel heeft minstens 2000-3000 stukjes nodig om autonoom te kunnen opereren. We hebben dan te maken met compleet nieuwe informatie die niet uit andere voortkomt. Daarmee is Darwins hyp[othese] volledig weerlegd. De hypothesen die de laatste jaren door mij en andere creation- scientists werden opgesteld verklaren de biologische waarnemingen beter. En daar gaat het om: verklaren van waarnemingen. Waar de Darwinist zich mee bezighoudt is het verklaren van dingen die niet worden waargenomen.

@Ed,
Het ontkennen, dan wel het negeren van het bestaan van biologische informatie is de normale gang van zaken binnen het huidige bestel der dingen. Genetische informatie vind je overigens uitgebreid wetenschappelijke gedefinieerd:

https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=genetic+information+definition

Je moet het bestaan ervan ontkennen, denk ik, want het impliceert intelligentie en dus creatie. Dat is de reden waarom atheisten, net als naturalisten en materialisten, het bestaan ervan ontkennen/negeren.

Verder: Variatie is niet gelijk aan evolutie. Selectie ook niet. Je zou eerst eens moeten definieren wat je met evolutie bedoelt. Het verdwijnen van spieren rond de oren is ook al geen evolutie, maar hoogstens devolutie. Je moet aantonen dat er nieuwe bio-info kan onstaan zonder tussenkomst van intelligentie. Proof of concept. Daarna [kunnen] we praten over evolutie.

[@Eppie]

Goed wetenschappelijk speurwerk, Eppie. De Wikipedia toont hier [haar] (…) gezicht.

Jente

Net zoals de vorige ‘stellingen tegen evolutie’ is ook deze erg verwarrend. Peter geeft dit al duidelijk aan. Maar even algemene kritiek op de ‘stellingen tegen evolutie.’ Ten eerste zijn ze vaak heel onduidelijk of zelfs foutief. En ten tweede wordt er nooit een (creationistisch) alternatief gegeven. De redenering “evolutie is fout, dus creationisme klopt” gaat niet trouwens op. Bewijs voor creationisme ontbreekt.

Ed Vaessen

Petere B.: “Peter, geen van deze waarnemingen kan dienen als bewijsvoering voor Darwinistische evolutie. Het toont slechts dat er een enorme variatie wordt waargenomen en dat er informatie verdwijnt als het niet meer wordt gebruikt. Darwinisme wordt er bij bedacht.”

Het zijn aanwijzingen voor gemeenschappelijke afstamming, dus evolutie. Als een andere theorie zulke zaken ook kan verklaren, dan is dat mooi. Maar de theorie die zulke zaken het best verklaart is die welke het wetenschappelijk wint en dat is evolutietheorie. Het woord informatie wil ik trouwens graag eens omschreven zien met wetenschappelijke nauwgezetheid.

Hieraan kan ik de vraag toevoegen of Adam en Eva destijds met hun oren konden flapperen. We hebben nog steeds die spieren rondom onze oren zitten waarmee bijvoorbeeld honden en paarden hun oren kunnen richten.

Eppie

Volgens de naturalistische zienswijze zijn penisbotjes in de evolutie van mammalia meer dan tien keer afzonderlijk ontstaan en ook vaak weer verdwenen. Ze zijn zeer heterogeen en niet homoloog. Botjes komen en botjes gaan, kennelijk. In dat licht bezien is het niet consistent om een bot in het bekkengebied van een walvis, niet verbonden met de wervelkolom, niet gelijkend op een bekkendeel en betrokken bij de voortplanting te beschouwen als rudiment van een oorspronkelijke bekkengordel.

Peter

@Eppie
Zijn penisbotjes geen verbeend bindweefsel? Het soot botjes dat zich op plaatsen met druk vormt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Sesambeen. Zulke botjes zijn evolutionair nogal voorbijgaand.

Leuk dat je zo te zien https://en.wikipedia.org/wiki/Baculum aanhaalt over het penisbotje. Daar staat ook het gerucht geoemd dat ‘rib’ in het verhaal de schepping van Eva een nette weergave is voor ‘penisbot’. Dat is een leuk verhaal, iets dat goed voorstelbaar is voor herdersvolken die bekend zijn met penisbotten bij hun beesten.

“In dat licht bezien is het niet consistent om een bot in het bekkengebied van een walvis, niet verbonden met de wervelkolom, niet gelijkend op een bekkendeel en betrokken bij de voortplanting te beschouwen als rudiment van een oorspronkelijke bekkengordel” Het stuk hierboven aanvaard die botjes als ruidment van de bekkengordel. Kijk naar walvisevolutie, dan zie je mooi gedemonstreerd hoe het bekken verdwijnt.

Eppie

Dag Peter, geen geruchten van Wikipedia maar vakliteratuur: Schultz Integr. Comp. Biol. (2016): The Baculum was Gained and Lost Multiple Times during Mammalian Evolution. En: laten herkauwers nu toevallig geen baculum hebben, dus voor herders weinig om over te fantaseren.

Peter

Jammer genoeg geeft google wel ‘genetische informatie’ maar volgt daar niet uit dat genetische informatie impliceert intelligentie en dus creatie impliceert (Als de genetische informatie van google dezelfde is als die van Peter B).

Eppie,
Het gaat hier over sesambotjes, en die zijn evolutionair instabiel, en indardaad niet homolooog. Dat is een eigenschap van sesambotjes. Dat is het punt, of het nu van Schultz of van Wikipedia komt. Hadden die herders geen honden, trouwens? En kijk naar de walvisliteratuur voor de verandering van bekken en achterpoten in de evolutie. Dat is het punt, penisbotjes zijn afleiding.

Hetty Dolman

“Peter, geen van deze waarnemingen kan dienen als bewijsvoering voor Darwinistische evolutie. Het toont slechts dat er een enorme variatie wordt waargenomen en dat er informatie verdwijnt als het niet meer wordt gebruikt. Darwinisme wordt er bij bedacht.”

Zowel rudimentaire organen als atavismen zijn sterke aanwijzingen voor het darwinisme. De oor spieren kwamen al voorbij, maar ook onze verstandskiezen zijn rudimentair. We hebben ze niet (meer) nodig en ze zitten nogal vaak in de weg. Het krijgen van kippenvel hoort er trouwens ook bij. Het valt vooral op dat elk rudiment en elk atavisme past in de evolutie-theorie, zoals gevonden fossielen en voorkomende kwalen die voortkomen uit onze oorsprong zoal een staart en kieuwen. Er is nog nooit iemand gevonden met aangeboren vleugels, want we stammen niet af van vogels. Als een mens geboren wordt met staart, dan weet je dat het nog ergens in de genen aanwezig is.

peter b

Hetty, rudementaire organen bestaan niet. Atavismen bestaan ook niet. Deze oeroude, 19e eeuwse begrippen baseren op ignorantie m.b.t. de moleculaire biologie en genetica. Dat je het nog steeds als bewijsvoering voor Darwinisme aanhaalt toont dat het educatieve systeem in NL hard aan vernieuwing toe is. Het probleem met jouw voorbeelden is wat men noemt “affirming the consequence”. De evo-redenatie is als volgt: Als A, dan B. B dus A. Maar zo werkt wetenschap niet, want er zijn wellicht ontelbare andere verklaringen voor B, die niet werden uitgesloten. M.a.w.: nooit op zoek naar een echte wetenschappelijke verklaring, verklaart Darwinisme alles. Dit is en van de redenen waarom Darwinisme geen wetenschap [bevorderd], maar juist een science stopper [is]. Omdat er geen echte verklaring wordt gezocht komt de wetenschap nooit verder.

Eppie

Dag Hetty, het woord atavisme is al een geloofsuitspraak. De voorbeelden worden door evolutionisten alleen gebruikt als het uitkomt. Ik noem nog een aantal voorbeelden die dan ook uitgelegd mogen worden:
Bij runderen komt de afwijking “mulefoot” voor. Deze runderen hebben een ondervoet die lijkt op die van een paard. Dus een rund is geëvolueerd uit een paard? Het zelfde geldt voor het varken.
Regelmatig worden dieren geboren met 1 oog, was [de] voorouder een-ogige?
Kinderen worden geboren met zes vingers en tenen aan handen en voeten, zes tenen aan poten van voorouder?
Regelmatig worden schistosoma’s geboren, voorouder was schistosoma?
Regelmatig worden dieren/ mensen geboren met extra extremiteit, voorouder had extra extremiteiten?
Dieren of mensen worden geboren zonder extremiteiten, voorouder had geen extremiteiten?
Mensen met hoornvorming op hoofd, voorouder had hoorns?

Peter

@Peter B: “rudementaire organen bestaan niet. … Deze oeroude, 19e eeuwse begrippen baseren op ignorantie m.b.t. de moleculaire biologie en genetica.”

Moleculair genetisch zou je de dooiereiwitgenen bij de zoogdieren, de pseudogenen die horen bij vitellogenines, rudimentair kunnen noemen.

Jan van Meerten

Geachte Eppie, een mooie lijst van extremiteiten somt u hier op. Het laat naar mijn mening inderdaad wel wat selectiviteit in het voordeel van eigen referentiekader zien om alleen ‘mens met staart’ eruit te halen als argument voor gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen (inclusief de mens).

Peter

Ligt de selectiviteit in het voordeel van eigen referentiekader niet bij Eppie? Dit zijn bekende ontwikkelingsafwijkingen, (…) niet elke ontwikkelingsafwijking is een atavisme. Voor atavisme is noodzakelijk dat er een fossiel equivalent is.

Hetty Dolman

Hallo Eppie,

“het woord atavisme is al een geloofsuitspraak.”

Volgens mij wordt het woord “atavisme” vooral gebruikt als kenmerken die we als embryo hebben niet verdwijnen tijdens de ontwikkeling van dit embryo. Dus dat de staart niet verdwijnt en een kindje geboren wordt met een echte staart met wervels en al. De staart die je als embryo gehad hebt, werd aangestuurd door dezelfde genen die ook een staart bij zoogdieren veroorzaakt. Dus ik weet niet goed wat je bedoeld met ‘geloofsuitspraak” Als kieuwspleten niet verdwijnen dan kun je daar aardig last van krijgen.

“Ik noem nog een aantal voorbeelden die dan ook uitgelegd mogen worden:”

Het gebeurd volgens mij maar zelden dat een afwijking onverklaard blijft door de medische wetenschap. Die rudimenten en atavismen gewoon accepteren.

“mulefoot”
Ik kan er niets over vinden, behalve dat een “mulefoot” een ras varkens is met hoeven die doen denken aan een muildier, koosjer (?) wie weet.

“Regelmatig worden dieren geboren met 1 oog, was [de] voorouder een-ogige?”

[Heb je hiervoor een] bron?

“Kinderen worden geboren met zes vingers en tenen aan handen en voeten, zes tenen aan poten van voorouder?”

Nee, dat is een erfelijke aandoening.

“Regelmatig worden schistosoma’s geboren, voorouder was schistosoma?”

Geen idee. [Hiervoor] bron graag? Schistosoma is volgens mij een worm.

“Regelmatig worden dieren/ mensen geboren met extra extremiteit, voorouder had extra extremiteiten?”

Er zijn allerlei gekkigheden in de bouw van mens en dier. Dat kunnen mutaties zijn in de zwangerschap. Soms [is het] onbekend. Verhoogde radioactiviteit, gifstoffen etc.

“Dieren of mensen worden geboren zonder extremiteiten, voorouder had geen extremiteiten?”

De voorouderlijke genen houden zich aan de afspraak.

“Mensen met hoornvorming op hoofd, voorouder had hoorns?”

[Heb je hiervoor een] bron?

Hetty Dolman

@Peter B,

“Hetty, rudementaire organen bestaan niet. Atavismen bestaan ook niet.”

Helaas ga je niet in op voorbeelden zoals verstandskiezen en oorspieren. We hebben het al eerder gehad over echte staarten.

“Omdat er geen echte verklaring wordt gezocht komt de wetenschap nooit verder.”

Wat jij weet over biologie heb je niet te danken aan het creationisme. Of heb je een speciale creationistische opleiding gehad? Geven creationisten universitaire opleidingen biologie? (…) Volgens mij komt elk nieuw inzicht vanuit naturalistisch, darwinistisch, oogpunt, die dan verbouwd worden door creationisten. Zo gaat het voor zover ik weet dan.

Eppie

Beste Hetty,

Atavisme als beschrijving van iets dat in de voorouders aanwezig was en bij nakomelingen weer zichtbaar wordt is op kleine schaal duidelijk. Zo kan het zijn dat bij hoornloze schapenrassen opeens een individu met hoorns rondloopt en we weten dat de voorouders oorspronkelijk hoorns hadden. Je kunt het echter niet als bewijs gebruiken voor macro-evolutie omdat je dan ook de talloze andere afwijkingen als bewijs voor evolutie moet zien, en dat is raar.

Rariteitenkabinetten staan vol met voorbeelden en ook medische en diermedische tekstboeken kennen er bladzijden vol van. Voor een-ogige: kijk onder cyclope. Voor schistosoma: is schistosoma reflexum. Voor mule foot kijk onder syndactyly. Het is wetenschappelijk verantwoord om te bestuderen welk mechanisme verantwoordelijk was voor de afwijking; was er sprake van een gendefect, was er een virale infectie, kan een teratogene stof ontdekt worden, etc. Om echter afwijkingen die passen in het plaatje te gebruiken als bewijs voor evolutie en afwijkingen die niet passen niet, is onwetenschappelijk.

Ed Vaessen

Peter B.:
“Het ontkennen, dan (…) ervan ontkennen/negeren.”

‘Het impliceert’, het staat dus niet in de definitie.

Men kan de voorbeelden van Eppie uitbreiden met talloze andere. Ze schieten echter hun doel voorbij omdat ze negeren wat een atavisme is, namelijk het terugkeren van wat we weten dat een structuur die in de verre voorouders voorkwam. Vroeger konden we een atavisme herkennen door het bekijken van fossielen, tegenwoordig zien we het ook terug in de genen. Wat Eppie noemt zijn afwijkingen die duidelijk een heel andere oorsprong hebben. In het geval van een mens met maar 1 oog is er niet sprake van het opduiken van een oude structuur maar van een fout in de ontwikkeling, net zoals dat het geval is bij een mens met 2 hoofden. Je vindt in ons genoom geen ‘onderdrukte’ genen voor maar 1 oog.

[Beste Ed, de andere reactie die je schreef onder dit artikel hebben wij verwijderd. Elke creationist die hier reageert afzonderlijk wegzetten met scheldwoorden zonder op de inhoud te gaan is in strijd met ons moderatiebeleid. We hopen dat je jezelf de volgende keer in de hand kunt houden.]

peter b

Hettie, de term kieuwspleten is een atavisme en baseert op ignorantie betreffende de embryologie in de 19e eeuw. Het zijn geen kieuwspleten. Wat de darwinsten in de 19e eeuw kieuwspleet (gill slitts) noemden is nu bekend als de “pharyngal pouch”. Het is het weefsel waaruit zich o.a. het strottehoofd ontwikkelt. De naam die jij eraan geeft is bedacht door 19e eeuwse Darwinisten, die geïnspireerd door eugeneticus Ernst Haeckel, hierin vissenkieuwen dachten te zien. Haeckel zoog de biogenetische grondwet, die zegt dat de embryologie Darwins evolutie weerspigeld, uit zijn duim. Tot voor kort stond deze “biogenetische wet” nog steeds in de studieboeken, terwijl we sinds 20 jaar weten dat ze absoluut vals is en door Haeckel werd gefabriceerd. Verder valt me op dat je subjectief met de data omgaat, d.w.z. als het niet in het evo-straatje past, dan is het een mutatie. Het probleem is dat je niet kunt onderscheiden tussen de novo mutaties en atavismen. Voor wat we hebben nagezocht, hebben we altijd te maken met de novo mutaties. Rein biologisch-genetisch gezien kunnen atavismen niet bestaan. Ik raad je nogmaals aan: lees een goed boek over de biologie (…).

[@Peter:]

De vitellogenine genen heb ik eens uitgebreid besproken op mijn VK Weblog. Ze kunnen inderdaad worden geïnterpreteerd als rudimenten, indien er sprake zou zijn van (pseudogene) overblijfselen. Voor slechts één is dat duidelijk wetenschappelijk aangetoond. Voor de andere bestaan er aanwijzingen voor, maar is statistisch niet significant. Kennelijk bevatten alle genomen vroeger veel meer informatie dan tegenwoordig. Je mag dit verwachten op basis van de frontloading hypothesis.

Hetty Dolman

Een mooi voorbeeld van een rudiment zijn wel de nagels aan de vin van zeekoeien. Prachtig voorbeeld van evolutie ook al vanwege de fossielen die zijn gevonden van zeekoeien met poten en al. Hun poten/ staart zijn veranderd in vinnen om te grazen op de zeebodem. Mooi toch?

peter b

[Over] de nagels aan de flippers van de zeekoeien (je bedoelt Afrikaanse en West-indische Lamantijnen). heb ik [ook] al een[s geschreven] op mijn VK blog: 1) er zijn 4 genera, niet alle [genera] hebben nagels; 2) laten die nagels nu net niet lijken op die van hun meest naaste verwandten; 3) ze zijn functioneel: ze helpen bij het naar waterplanten zoeken op de zeebodem; 5) geen enkel bekend fossiel van vermeende uitgestorven voorouders heeft nagels.

Hetty Dolman

@Peter B
Je schreef: “De term kieuwspleten is (…) Het zijn geen kieuwspleten.(…) nu bekend als de “pharyngal pouch”.”

Het heette al kieuwspleet voordat het darwinisme bestond. Benoemd door (Martin Heinrich Rathke (1793-1860)) En hoe het heet maakt ook niet veel uit. “Pharyngal pouch” is volgens mij de naam voor de ruimte tussen de spleten die voor zover ik weet “pharyngeal arches” worden genoemd. Hoe je ze ook noemt, het blijven dezelfde bogen die bij vissen kieuwen veroorzaken, en bij mensen dan weer het gehoor en keel benodigdheden. Ze kunnen kieuwspleten genoemd worden omdat diezelfde spleten kieuwen veroorzaken bij vissen.

“De naam die jij eraan geeft is bedacht door 19e eeuwse Darwinisten, die geïnspireerd door eugeneticus Ernst Haeckel, hierin vissenkieuwen dachten te zien. Haeckel zoog de biogenetische grondwet, die zegt dat de embryologie Darwins evolutie weerspigeld, uit zijn duim.”

Haeckel ’s tekeningen zijn al weet ik hoe lang geleden gefalsificeerd (door de seculiere wetenschap). En hij heeft die naam (kieuwbogen/kieuwspleten) niet zelf bedacht.

”Verder valt me op dat je subjectief.”

Volgens mij had ik het over een erfelijke aandoening Ik zie niet in wat daar selectief aan is. De ene aandoening heeft nu eenmaal een andere oorzaak dan de ander. Een virus is geen bacterie en een mutatie is volgens mij iets anders dan een atavisme. Als iemand last heeft van een mediane halscyste, dan heeft dat iets te maken met de ontwikkeling van die pharyngeal arches.

“Rein biologisch-genetisch gezien kunnen atavismen niet bestaan.”

Atavismen bestaan gewoon. Mensen hebben zelfs een ‘melklijst’ waarop extra tepels kunnen ontstaan: https://de.wikipedia.org/wiki/Milchleiste Misschien vergis je je.

“De vitellogenine genen”

Wat hebben die te maken met de aanleg van kieuwen, strottenhoofd en gehoor? Voor zover ik weet gaat het meer over Hox en Dix genen.

peter b

Inderdaad, Hetty, Haeckels fraude was al honderd jaar bekend. [Het is] een blamage voor het Darwinisme [dat] ze tot voor kort in de studieboeken stonden als bewijs voor de [onjuiste] biogenetische grondwet. (…) Atavismen zijn een bedenksel [uit de] 19e eeuw, betreffende genetische programmatuur. Jouw extra tepels voorbeeld komt zeker van de apen, want die hebben ook extra tepels, nietwaar? Sommige mensen hebben vier of zes nieren [dat] hebben apen ook, nietwaar? [Dat is niet hoe] genetische programmatuur en genetische netwerken functioneren. Ze zijn ontworpen als fractals, loops in loops, met auto-executieprogrammas. Als er iets fout gaat, en er wordt een extra loop uitgevoerd, heb je ineens vier tepels, of vier nieren, zes vingers, allemaal atavismen, nietwaar? (…) Het strottehoofd wordt overigens aangelegd door de familie van FOX-genen, niet door Hox en Dix (want dat zijn muizegenen).

Het is [bij de mannentepels] zoals ik vermoedde. Het was overigens Darwin zelf die het nippelverhaal als atavisme de wereld in hielp in Descent of Man. Lees dit stuk van de BBC, Hetty: http://www.bbc.com/future/story/20150512-the-truth-about-extra-nipples

Er staat o.a.: “Charles Darwin himself wrote about the presence of additional breasts or nipples in The Descent of Man, speculating that extra nipples were atavisms, or remnants of our evolutionary past (…) But because extra nipples can also occur beyond the milk lines, we now know that most are simply flukes of embryonic development.” Er bestaan geen atavismen, omdat Darwinstische evolutie niet waar is. Atavismen werden geponeerd [door onkunde betreffende de] genetica en frontloaded genetic theory.

Hetty Dolman

“[Over] de nagels aan de flippers van de zeekoeien (je bedoelt Afrikaanse en West-indische Lamantijnen). heb ik [ook] al een[s geschreven] op mijn VK blog: 1) er zijn 4 genera, niet alle [genera] hebben nagels; 2) laten die nagels nu net niet lijken op die van hun meest naaste verwandten; 3)”

Die nagels lijken op de nagels van olifanten, een naaste verwant.

“ze zijn functioneel: ze helpen bij het naar waterplanten zoeken op de zeebodem; 5) geen enkel bekend fossiel van vermeende uitgestorven voorouders heeft nagels.”

[Had] Pezosiren portelli geen nagels? [Zie ook:] http://prehistoric-fauna.com/Pezosiren-portelli. Hoezo zijn de functioneel? Als veel zeekoeien ze niet hebben kunnen ze dus prima zonder. Het is net als bij onze verstandskiezen: we hebben ze niet nodig en hebben er alleen maar last van. Ikzelf heb nooit één verstandskies gekregen, maar ik ken veel mensen bij wie ze chirurgisch zijn weggehaald.

Ed Vaessen

Peter B.:
“Inderdaad, Hetty, Haeckels fraude was al honderd jaar bekend. [Het is] een blamage voor het Darwinisme [dat] ze tot voor kort in de studieboeken stonden als bewijs voor de [onjuiste] biogenetische grondwet.”

Als het niet over Haeckel gaat, dan wel over Piltdown, Nebraska man of Archeoraptor. Als je bedenkt hoeveel fossielen er niet zijn ontdekt in al die jaren en hoeveel er niet is gepubliceerd over evolutie, is het opvallend dat sommigen steeds maar weer op die enkele twijfelachtige gevallen terug moeten grijpen en ze maar steeds weer op moeten blazen, alsof dat het bedrijven van wetenschap is.

peter b

Wetenschap gefundeert op fraude is geen [goede] wetenschap. Darwinisme is dan een ideologie, die steeds de wetenschap heeft gedwarsboomd, te beginnen bij Mendel, via McClintock naar junk DNA. Het dient te verdwijnenen uit het curriculum der studenten, [omdat het] niet aanspoort tot kritisch nadenken over oorsprongsvraagstukken.

Hetty Dolman

Beste Peter B,

“Inderdaad, Hetty, Haeckels fraude (…) biogenetische grondwet. (…) “

Een blamage ja. Niet voor het Darwinisme hoor, maar voor de samensteller van die schoolboeken. Het Darwinisme zelf heeft er niets mee te maken.

“Atavismen zijn een bedenksel [uit de] 19e eeuw, betreffende genetische programmatuur. Jouw extra tepels voorbeeld komt zeker van de apen, want die hebben ook extra tepels, nietwaar?”

Een atavisme hoeft niet perse iets te maken hebben met een directe voorouder. Apen hebben, zoals verwacht, gewoon twee borsten.

“Sommige mensen hebben vier of zes nieren [dat] hebben apen ook, nietwaar? [Dat is niet hoe] genetische programmatuur en genetische netwerken functioneren. Ze zijn ontworpen als fractals, loops in loops, met auto-executieprogrammas. Als er iets fout gaat, en er wordt een extra loop uitgevoerd, heb je ineens vier tepels, of vier nieren, zes vingers, allemaal atavismen, nietwaar? (…)“

Het is jammer dat oorzaken van aandoeningen door elkaar worden gehaald. Ed Vaessen heeft hier de 14e iets zinnigs over gezegd.

“Het strottehoofd wordt overigens aangelegd door de familie van FOX-genen, niet door Hox en Dix (want dat zijn muizegenen).”

Niet volgens de info die ik erover kan vinden. [Zie:] http://www.bing.com/search?q=Hox%20en%20Dix%20genen&pc=cosp&ptag=C1A60FB1D09AE&form=CONBDF&conlogo=CT3210127

“Het is [bij de mannentepels] zoals ik vermoedde. Het was overigens Darwin zelf die…”

Ik weet er te weinig van om er verder iets over te zeggen. Als tepels geen atavismen zijn, maar zoals je zegt, iets wat een “extra loop” is, dan geloof ik dat best. Dat wil niet zeggen dat atavismen niet bestaan. Eppie noemde er al één. Als hoornloze schapen toch ineens hoorns krijgen heeft dat iets te maken met het voorgeslacht. Schapen en mensen krijgen nooit vleugels. Ze krijgen alleen iets wat past in het genetische pakket, namelijk een staart of zoiets.

Geef een antwoord