In de Weet 38 stond een artikel over de ringen van Saturnus. De helderheid daarvan zou kunnen wijzen op een jong ringenstelsel en dus op een recente schepping. Gegevens over de grootste maan van Saturnus, Titan, wijzen ook op de jeugdigheid van dit hemellichaam. Kijk zelf maar.

1. Mysterieuze meren

Titan heeft een atmosfeer van methaan. Onder invloed van zonlicht wordt dat omgezet in het zwaardere ethaan, dat in plassen op de maan blijft liggen. Uitgaande van een oud heelal verwachtte men dus een grote ethaanzee aan te treffen die de hele maan bedekte. Men vond echter een droog oppervlak, met enkele grote meren. Verrassend was dat metingen uitwijzen dat er in die meren voornamelijk methaan zit! Niemand weet waar het ethaan is gebleven, en niemand weet waar het methaan vandaan komt.

2. Methaanvoorraad

Volgens de modellen zou – onder invloed van zonlicht – binnen ‘slechts’ 50 miljoen jaar al het methaan omgezet moeten zijn in ethaan. In een recent gepubliceerd artikel stelt men voor dat vulkanische activiteit methaan kan aanvullen. Maar de auteurs zien ook in dat die vulkanische aanvoer te laag is om al het methaan dat nu op Titan wordt aangetroffen te laten matchen met de geologische tijdschaal van miljarden jaren. Er moet dus nog een onontdekte bron zijn… Of… Titan bestaat nog geen 50 miljoen jaar…

3. Dynamische meren

Opeenvolgende waarnemingen van ruimtesonde Cassini laten structuren in de meren zien die verdwijnen. Mogelijk zijn dat golven, ijs of stikstofbubbels. Dat zou betekenen dat er nog geen evenwicht is in de atmosfeer van de maan – iets wat er na miljarden jaren toch wel had moeten zijn.

4. Kraters

Als meteorieten inslaan op manen en rotsachtige planeten krijg je kraters. Die kun je tellen: hoe meer kraters er zijn, hoe ouder het oppervlak is. Titan heeft erg weinig kraters. Dat duidt op een jong oppervlak. Om toch uit te kunnen blijven gaan van miljoenen jaren acht men het mogelijk dat vloeistofstromen sedimenten in de kraters hebben gedumpt en ze zo hebben uitgewist. Maar daar zijn geen directe aanwijzingen voor.

5. Duinen

Op Titan zijn zandduinen. Die worden door wind afgezet in het gebied vanaf de evenaar tot 35°, op beide halfronden. Materiaal voor die duinen wordt vanaf de evenaar naar 35° geblazen, en vanaf de poolcirkel (60°) naar de 35°-ring. Dit proces is nu nog steeds aan de gang. Je zou verwachten dat al het zand na miljarden jaren toch wel zou zijn verplaatst. Er is geen naturalistische verklaring waarom er nog steeds zand wordt verplaatst.

Dit zijn slechts vijf ontdekkingen die erop wijzen dat Titan niet zo oud is als verondersteld. Er zijn er nog veel meer. Die gegevens passen beter bij een recente schepping. Hoewel je niet kunt zeggen dat deze data alleen maar te verklaren zijn met een relatief jong zonnestelsel, lijkt die optie wel het meest aannemelijk.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A. van, 2016, Saturnusmaan. Is Titan dan recent geschapen?, Weet 39: 22-23.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."