Aan het begin van 2016 gebeurde er iets ongehoords in de wereld van de wetenschap. Een team van Chinese onderzoekers had het gewaagd, om in het gerenommeerde wetenschappelijke vakblad PLOS ONE op een positieve manier driemaal een Schepper te vermelden. Hoe kon dat artikel door de beoordelingsprocedure komen?

hand_schepper-pixabay

Vier wetenschappers van de Huazong Universiteit voor Wetenschap & Technologie in Wuhan en van het Worcester Polytechnic Institute, beschrijven in een begin januari 2016 gepubliceerd artikel in het online-vakblad PLOS ONE de biomechanica van de menselijke hand.1 Had u het al opgemerkt? Uw hand, beste lezers, is een wonder! U had dat waarschijnlijk al vermoed, maar de Chinese onderzoekers wilden het heel precies weten. Met behulp van gedetailleerde onderzoeken toonden ze aan, dat de mens zijn hand effectief, zonder grote inspanning en zonder veel nadenken veelzijdig bewegen kan, terwijl er tussen de vingergewrichten verbindingen met een verfijnde hiërarchie van geringe tot sterkere coördinatie bestaan. Het geheel werkt bovendien alleen, op basis van een specifieke anatomische architectuur en structuur van de weke delen. Door blind ‘trial and error’ kan zoiets niet ontstaan; zo’n geheel moet gelijktijdig bedacht en in nauwkeurig evenwicht op elkaar afgestemd zijn. De onderzoekers stellen vast, dat de menselijke hand vanuit anatomisch en functioneel oogpunt een meesterlijke constructie is, veruit superieur aan andere denkbare constructies. Ondanks grote inspanningen lukt het slechts gebrekkig, om een robothand technisch na te maken. Zo bezien, is het geen wonder dat de onderzoekers tweemaal over een “juist ontwerp door de Schepper” (“proper design by the Creator”) spreken en over het “Mysterie van de uitvinding van de Schepper”.

retracted-wuw

RETRACED

Wie de Chinese onderzoekers met de “Schepper” bedoelen, wordt in het midden gelaten. Veel lezers van PLOS ONE konden dit echter niet waarderen. In het forum van PLOS ONE en via Twitter fulmineerden talrijke wetenschappers en lezers en deze drongen erop aan om het artikel te verwijderen van de POLS ONE-site. Het tijdschrift reageerde. Gelet op de geuite bezwaren zou men het artikel intrekken, schreef de uitgever in een verklaring en verontschuldigde zich er voor, dat het artikel niet voldoende onderzocht was en geformuleerd was in een ongepaste woordkeus. Het bekritiseerde artikel kan echter – stand 28 juli 2016 – nog altijd ongewijzigd gedownload worden – met één beperking: alle pagina’s zijn met RETRACTED gemerkt. (zie afbeelding)

Bijna overbodig te zeggen, dat kritiek op de feitelijke, zakelijke inhoud van het onderzoek niet het probleem was. De feitelijke onderzoeksresultaten interesseren kennelijk niet meer als er – terecht – sprake is van een Schepper. Als de redactie zich excuseert voor fouten bij de beoordeling van de studie, slaat dat dus niet op de kwaliteit van het wetenschappelijke werk. Daarbij vermelden de onderzoekers ook nog, dat de miljoenen jaren durende evolutie een rol kan hebben gespeeld. Maar zelfs deze verwijzing naar het heersende paradigmakader hielp de auteurs niets: Schepper ongewenst!

Der Spiegel berichtte over dit gebeuren op 4 maart 2016, onder de kop “Misser bij vakblad: Onderzoekers verklaren de menselijke hand tot werk van God” en beweerde dat de evolutie van de hand goed is onderzocht.2 De vijfvingerigheid, die geldt als gemeenschappelijk kenmerk van alle hogere gewervelde viervoeters, moet zich dan ca. 550 miljoen jaar geleden hebben ontwikkeld en is vastgelegd in de zogenaamde Hox-genen, welke gekoppeld zijn met de voortplantingsorganen, waardoor de vijfvingerigheid in de evolutie bijzonder stabiel is gebleven. Alsof deze deels slechts hypothetische benadering ook maar enigszins verklaren zou, hoe de uiterst verfijnde bewegingsmogelijkheden van de hand ontstaan zijn.

Men moet de redactie van PLOS ONE dankbaar zijn. Zij hebben het artikel niet verwijderd. Met de er overheen gedrukte letters RETRACTED en met hun verklaring, tonen ze voor iedereen zichtbaar, dat hier in zekere zin censuur wordt uitgeoefend, vanwege een ongewenste verwijzing naar een Schepper. Ieder kan zich echter nog steeds zelf overtuigen van de kwaliteit van het artikel en ook van het feit, dat de verwijdering niets, maar dan ook helemaal niets met wetenschap van doen heeft.

De gang van zaken herinnert ons aan de woorden van Paulus in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen, waar hij schrijft, dat mensen de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken (Rom. 1:18).

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen van de website van Wort-und-Wissen. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Liu M-J, Xiong C-H, Xiong L & Huang X-L (2016) Biomechanics of hand coordination in grasping activities of daily living. PLOS ONE 11:e0146193.
  2. www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/panne-bei-plos-one-menschen-hand-soll-werk-gottes-sein-a-1080718.html

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Aan het begin van 2016 gebeurde er iets ongehoords in de wereld van de wetenschap. Een team van Chinese onderzoekers had het gewaagd, om in het gerenommeerde wetenschappelijke vakblad PLOS ONE op een positieve manier driemaal een Schepper te vermelden. Hoe kon dat artikel door de beoordelingsprocedure komen?

hand_schepper-pixabay

Vier wetenschappers van de Huazong Universiteit voor Wetenschap &

...
Read more

8 Comments

Geodetective

“[…] 550 miljoen jaar […] waardoor de vijfvingerigheid in de evolutie bijzonder stabiel is gebleven.”

Dan leven we toch echt in een unieke tijd, waarin een evolutionaire stabiliteit wordt doorbroken: er zijn mensenfamilies op aarde met 6 prima functionerende vingers. Zie: http://www.mirror.co.uk/news/real-life-stories/fourteen-members-same-family-12-6448609

Dat is het mooie van de evolutietheorie. Verandert het? Evolutie! Verandert het niet? Evolutie! Het verklaart werkelijk alles. Hebben ze dezelfde eigenschappen? Gezamenlijke afstamming: evolutie! Is het stiekem toch niet te verklaren met gezamenlijke afstamming? Eh… convergente evolutie!

Ja, zelfs het verschrikkelijk domme ontwerp dat mensen en apen niet zelf vitamine c kunnen synthetiseren is te wijten aan gezamenlijke afstamming. De mens en de aap staan tenslotte heel dicht bij elkaar. En de cavia kan ook niet vitamine c synthetiseren. Maar de gezamenlijke voorouder van aap en mens kon dat wel. Dus ehm… heeft het toch voordelen, want dan kun je het verklaren met convergente evolutie. Zie je? Een perfecte theorie!

Maar een maker? Nee! Dat kan je niet in een publicatie zetten hoor. Dat is heel onwetenschappelijk.

Straks gaan ze nog publiceren dat piramides zijn gemaakt door intelligente wezens. Heel onwetenschappelijk. Het is veel wetenschappelijker om te zoeken naar een natuurlijke oorzaak van het ontstaan van piramides. Piramides zitten nog veel eenvoudiger in elkaar dan handen. Ja er zijn wel boeken die zeggen dat piramides door mensen zijn gemaakt. Maar die boeken zijn duizenden jaren oud. Wie gelooft dat nou nog? Allemaal mythes.

Maikel

Ik kan me zo voorstellen dat PLOS deze publicatie introk omdat deze onvoldoende verklarend is, en niet omdat er geen evolutie als verklaring wordt gegeven. Er wordt blijkbaar niet vermeld wie deze ‘Schepper’ is, hoe hij/zij/het de hand ontworpen heeft, gemaakt heeft, wanneer, etc.

Peter

Het artikel is nog steeds bereikbaar:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146193
Ook het commentaar van de lezers is in te zien (onderaan beginnen):
http://journals.plos.org/plosone/article/comments?id=10.1371/journal.pone.0146193

Daar staat ook de reactie van een van de auteurs Minjin Liu:
“Response about the incorrected use of the word” en als laatste: “Response about the decision by PLoS ONE” Zie ook in de comments: “Zaohua ‘the Creator’ issue”, “An interesting case of cultural awareness”, “The retraction is partly due to cultural ignorance”.

Er was een misverstand tussen Chinese cultuur en Amerikaanse cultuur:
“English is not our native language, and our understanding of the word “Creator” was not as that of a native English speaker expected. Actually, we would like to refer the word to another meaning like Nature (造化 in Chinese). We are not creationists and our paper does not relate to the creationism as well” http://journals.plos.org/plosone/article/comment?id=info%3Adoi/10.1371/annotation/552e68c8-2474-44b0-9229-bc5c8035e749

Het incident laat wel zien hoe (…) [men over] creationisten [denkt].

Stef Heerema

[Leuk] Geodetective. Mooi opgepikt ook door Reinhard Juncker. Voor de honderdduizendste keer blijkt dat er geen goede argumenten zijn voor een ontstaan uit evolutie en wel goede argumenten voor een ontstaan uit God. De speculatieve evolutietheorie is in deplorabele toestand beland door een blijvend gebrek ondersteunende feiten.

Nathan van Ree

“English is not our native language, and our understanding of the word “Creator” was not as that of a native English speaker expected. Actually, we would like to refer the word to another meaning like Nature (造化 in Chinese). We are not creationists and our paper does not relate to the creationism as well.”

Dat klinkt wel als een erg slechte smoes. Deze wetenschappers schrijven in vloeiend Engels een zeer gecompliceerde tekst, maar zouden niet in de gaten hebben dat ze Creator schrijven (met hoofdletter zelfs) en dat hier in het Engels Schepper mee bedoeld wordt. Terwijl een van de auteurs (Le Xiong) nota bene op een universiteit in de Verenigde Staten werkzaam is. Als ergens een Creator in creationistische zin bekend is, is het daar wel. Bovendien hebben ze het over ‘mechanical architecture’ en ‘proper design’ door deze Creator. Geloven we alles wat een wetenschapper beweert?

Overigens heeft Peter gelijk en is de reactie die volgde tekenend. De auteurs schrijven in dezelfde zin als waar het woord Creator staat (onder Discussion) nota bene dat het gaat om een evolutionair verfijningsproces van miljoenen jaren. Dat het gaat om ontwerp lijkt me overigens duidelijk.

Peter

“Terwijl een van de auteurs (Le Xiong) nota bene op een universiteit in de Verenigde Staten werkzaam is”

Op een universiteit in de VS merkt niemand iets van creationisme. Het artikel is geschreven door MJL CHX volgens de verantwoording van taken, dus door Ming-Jin Liu en Cai-Hua Xiong, beiden met Chinees adres. De uitleg door Ming-Jin Liu lijkt me volkomen juist.

Radagast

Beste Peter,
Ik denk dat de opmerkingen van Nathan van Ree terecht zijn: de auteurs moeten bewust geweest zijn van de juiste definitie van ‘Creator’. En wel om de volgende redenen:
1. De auteurs zijn in staat om een artikel in het Engels op C2-niveau (wetenschappelijk artikel) te schrijven.
2. Verschillende medewerkers aan het artikel werken in de Verenigde Staten. Hoewel niet de auteur, zal LX het artikel ingezien hebben. De ‘editor’, Renzhi Han, werkt ook aan Ohio University (http://www.osuchildrensmusclegroup.org/han.shtml).
3. De auteurs hebben meer ervaring met het schrijven in het Engels, zie hier (http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-13966-1_7), hier (http://ieeexplore.ieee.org/document/6906888/authors) (hoewel ik niet kan zie wie daar de auteurs zijn) en hier (https://www.researchgate.net/profile/Caihua_Xiong).
4. De woorden ‘Nature’ en ‘Creator’ zijn nu net woorden die gebruikt worden in het vakgebied van de auteurs, namelijk engineering en biomechanics.
5. De vraag is ook nog altijd waarom de auteurs het woord met een hoofdletter hebben geschreven als zij niets bijzonders bedoelden.

Om deze vijf redenen kijk ik met enige scepsis naar het antwoord van de auteurs. De vraag is wat er dan wel precies is gebeurd. Als zij geen creationisten zijn, waarom gebruikten zij dan wel het woorden ‘Creator’? (Waarvan ik dus denk dat zij de betekenis wel degelijk kennen.)

Evolutionair vooroordeel zorgt voor disclaimer | Logos Instituut

[…] Dat er een naturalistisch vooroordeel bestaat tegenover creationistische wetenschappers en academische ID’ers dat is bekend.1 We hebben hier al vaker over geschreven.2 Mocht een creationistisch wetenschappelijk paper gepubliceerd worden in de naturalistische literatuur, gelukkig komt dat wel vaker voor, dan wordt er door diehard naturalisten een lobby opgezet om de (auteur(s) van de) paper in diskrediet te brengen en/of van de uitgever geëist om afstand te nemen van de inhoud en een disclaimer te plaatsen. Creationisten kunnen wel publiceren, maar dan moeten ze dat doen in een naturalistisch jargon en vanuit een naturalistische basisovertuiging met miljarden jaren en universele gemeenschappelijke afstamming. Woorden zoals bijvoorbeeld ‘intelligent design’, ‘Creator’, ‘Flood’ etc. zorgen voor allergische reacties.3 […]

Geef een antwoord