Volgens Genesis 1 heeft God de hemel en de aarde, met alles daarin en daarop, geschapen in zes dagen. Deze zes dagen zijn, wanneer men de Bijbel leest zoals bedoeld, niet anders te interpreteren dan zes letterlijke rotatiedagen van de aarde.1  De chronologie2 van Adam tot Jezus leidt tot een leeftijd van de hemel en de aarde van grofweg zesduizend jaar.3 Ongeveer 4.500 jaar geleden heeft God besloten het leven op aarde te vernietigen door middel van de Zondvloed4, omdat de mens zeer slecht was geworden.

The Subsiding of the Waters of the Deluge (Het terugtrekken van de wateren van de vloed) door Thomas Cole 1829

The Subsiding of the Waters of the Deluge (Het terugtrekken van de wateren van de vloed) door Thomas Cole 1829

Deze catastrofe heeft grote gevolgen voor de determinering van de leeftijd van de aarde door bijvoorbeeld radiometrische datering.5 Wanneer men uitgaat van het uniformiteitbeginsel, leidt dit tot een andere uitkomst dan wanneer men rekening houdt met de Zondvloed. De seculiere wetenschap houdt echter de Bijbel buiten zijn blikveld en houdt derhalve geen rekening met een dergelijke wereldwijde catastrofe.
Om zijn schepselen een nieuwe start te geven, heeft God de enige oprechte mensen, Noach en zijn gezin, de ark laten bouwen. Ook van de dieren werden basistypes hierin meegenomen, maar een populaire misvatting is dat het hier gaat om alle diersoorten van vandaag de dag.6 De dieren op de ark hebben van God de eigenschap meegekregen zich snel te kunnen aanpassen aan de nieuwe omgeving.7 Dit verklaart de diversiteit aan soorten die we vandaag de dag zien. De mens is vanuit de ark opnieuw de aarde gaan bevolken.8 Dit verklaart de observaties die worden gemaakt wanneer de menselijke genen worden bestudeerd om onze oorsprong te herleiden.9 Het seculiere alternatief, het Out of Africa-model, past hier minder.10

big_bang.pixabayDe alternatieve verklaring voor de Bijbelse Schepping is tegenwoordig dat alles, ons gehele universum, zo’n 14,6 miljard jaar geleden is ontstaan vanuit de zogenoemde Big Bang, hoewel deze theorie steeds meer problemen kent.11 In het kort komt deze theorie erop neer, dat er in een tijdloze en plaatsloze situatie ineens een singulariteit was die de totale massa en energie zou bevatten. Om vanuit het ‘niets’ ineens tevoorschijn te komen zonder de Eerste Wet uit de natuurkunde te overtreden, zou deze massa en energie moeten zijn geneutraliseerd door een exact eraan gelijke hoeveelheid potentiële gravitationele energie, waardoor de totale waarde nul was.12 Vervolgens heeft kwantummechanica op een (on)bepaald moment in het niets een razendsnelle expansie hiervan veroorzaakt. Omdat de observaties die worden gedaan niet stroken met de Big Bang-theorie, heeft de wetenschap zijn toevlucht gezocht tot allerlei aanvullende verzinsels, zoals de inflatietheorie13 en niet-waarneembare(!) Donkere Materie.14 Uit de gassen en stoffen van deze expansie zouden alle planeten en sterren zijn ontstaan, waaronder de aarde. Ook deze theorie kent de nodige problemen.15 Op aarde zou vervolgens vanuit een soort ‘oersoep’ het leven zijn ontstaan vanuit niet-levende chemicaliën. Dit is een zeer irrationele theorie, die door de biologische evolutionist dan ook liever buiten zijn onderzoeksveld wordt gelaten.16

“Op aarde zou vervolgens vanuit een soort ‘oersoep’ het leven zijn ontstaan vanuit niet-levende chemicaliën.” Meer hierover lees je in het artikel Het ontstaan van leven.

Vanuit de eerste, simpelste levensvorm, zou door toevallige mutaties in combinatie met natuurlijke selectie al het leven op aarde zijn ontwikkeld.17 Dit model kan echter al niet verklaren waar de informatie in de eerste plaats vandaan kwam, die nodig is voor het coderen en decoderen van ons DNA om zo het leven mogelijk te maken – de software als het ware.18 De mens is in dit scenario slechts een van de vele levensvormen, door toeval ontstaan vanuit een gemeenschappelijke voorvader met de apen, door een dubieus voorval dat Chromosoom 2-fusie wordt genoemd.19 Alweer een theorie met de nodige problemen.20

De bron die ik voor de artikelen hebt gebruikt waarnaar in dit stukje wordt verwezen, is www.creation.com. Enkele andere bronnen die men kan gebruiken om meer te weten te komen over dit onderwerp vanuit een Bijbels perspectief zijn www.answersingenesis.org en www.apologeticspress.org (er zijn er echter heel veel meer). Deze materie biedt stof voor veel discussie.21 Wie de gebruikelijke zoekmachines gebruikt, zal veelal uitkomen op seculiere of ronduit antischepping websites,22 die vanuit de verwerping van de Bijbel redeneren, met daaruit voortvloeiende vooraannames.23 Scepsis is hier geboden. De Bijbel biedt de beste verklaring.24

Voetnoten

 1. http://creation.com/images/pdfs/cabook/chapter2.pdf
 2. http://creation.com/biblical-age-of-the-earth
 3. http://creation.com/age-of-the-earth
 4. Zie http://creation.com/noahs-flood-questions-and-answers en Wilde, wilde overstromingen
 5. Zie De grenzen van radioactieve datering en http://creation.com/radiometric-dating-questions-and-answers
 6. http://creation.com/how-did-all-the-animals-fit-on-noahs-ark
 7. http://creation.com/variation-information-and-the-created-kind
 8. http://creation.com/where-are-all-the-people
 9. http://creation.com/noah-and-genetics
 10. http://creation.com/images/pdfs/tj/j18_3/j18_3_12-13.pdf
 11. Zie De kosmos. Bewijs voor miljarden jaren? en http://creation.com/astronomy-and-astrophysics-questions-and-answers
 12. http://creation.com/james-joule
 13. http://creation.com/did-cosmic-inflation-really-happen
 14. http://creation.com/dark-matter-and-a-cosmological-constant-in-a-creationist-cosmology
 15. http://creation.com/the-naturalistic-formation-of-planets-exceedingly-difficult
 16. Zie http://creation.com/loopholes-in-the-evolutionary-theory-of-the-origin-of-life-summary en Het ontstaan van leven
 17. Zie De motor doet het niet!http://creation.com/mutations-questions-and-answers en http://creation.com/natural-selection-questions-and-answers
 18. http://creation.com/information-theory-questions-and-answers
 19. http://creation.com/chromosome-2-fusion-1
 20. http://creation.com/chromosome-2-fusion-2
 21. http://creation.com/bbc-on-evolution
 22. Mede omdat pro-schepping resultaten worden gecensureerd: Dinosaurussen: ‘indoctrinatie van evolutionisten’?
 23. http://creation.com/provoked-by-the-truth
 24. http://creation.com/creation-the-better-explanation

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Volgens Genesis 1 heeft God de hemel en de aarde, met alles daarin en daarop, geschapen in zes dagen. Deze zes dagen zijn, wanneer men de Bijbel leest zoals bedoeld, niet anders te interpreteren dan zes letterlijke rotatiedagen van de aarde.  De chronologie van Adam tot Jezus leidt tot een leeftijd van de hemel en de aarde van grofweg zesduizend jaar.

...
Read more

7 Comments

Bastiaan

“Dit verklaart de diversiteit aan soorten die we vandaag de dag zien. De mens is vanuit de ark opnieuw de aarde gaan bevolken. Dit verklaart de observaties die worden gemaakt wanneer de menselijke genen worden bestudeerd om onze oorsprong te herleiden.”
Verklaren deze observaties ook het gegeven dat een klein deel van het genoom van bijv. Europeanen afkomstig is van Neanderthalers en dat bij mensen die van oorsprong ten zuiden van de Sahara leven dit DNA niet aanwezig is?

Nathan van Ree

Beste Bastiaan,

Dit gegeven past juist in het scheppingsmodel, waarin de Neanderthaler als volledig mens wordt gezien. In het Out of Africa-model, zou de Neanderthaler pas met moderne mens in contact moeten zijn gekomen na diens vertrek uit Afrika (gegeven de ontbrekende overeenkomsten in Afrika), maar voor de verdere verspreiding van de moderne mens over de wereld; ergens in het Midden-Oosten dus. In het scheppingsmodel echter, wordt uitgegaan van een verspreiding van de mens vanuit het Midden-Oosten (na de Toren van Babel), dus is dit geen probleem.

Hier wat artikelen vanuit creationistisch perspectief die hier meer duidelijkheid over geven:

http://creation.com/images/pdfs/tj/j23_1/j23_1_70-77.pdf

http://creation.com/neandertal-genome-like-ours

https://answersingenesis.org/human-evolution/neanderthal/modern-humans-neanderthal-history/

Bastiaan

Uw gegeven dat de mensheid zich na de zondvloed vanuit het Midden-Oosten zich over de wereld heeft verspreid verklaart nog altijd niet het feit dat het genoom van de oorspronkelijke bewoners van de sub-sahara geen ‘Neanderthaler-DNA’ bevat.

Nathan van Ree

Beste Bastiaan,

Allereerst is de hoeveelheid bruikbaar Neanderthaler-DNA die gemeten kan worden beperkt en is het metingsproces bemoeilijkt door onder meer besmetting met bacteriën. Daarnaast is een verklaring voor de kleine hoeveelheid Neanderthaler-DNA die kan worden aangetroffen in ‘moderne mensen’ dat de overblijfselen waar het DNA vandaan komt erg oud en zeldzaam zijn. De genenpoel is sindsdien onderhevig geweest aan afbraak van het DNA, selectie, genetische drift, bottle-necks in de bevolkingsgroei door bijvoorbeeld de Pest en relatieve bevolkingsgrootte.

Dit alleen al kan een oorzaak zijn voor het ontbreken van Neanderthaler-genoom in bepaalde bevolkingsgroepen ‘moderne mensen’, zoals mensen ten zuiden van de Sahara. Daarnaast is het zo dat de gebruikte monsters genomen zijn van Neanderthaler-botten die hebben behoord tot individuen die buiten de sub-Sahara leefden.

Inderdaad verklaart het model waarin de mens zich heeft verspreid vanuit het Midden-Oosten op zichzelf niet waarom het DNA (nog?) niet is aangetroffen bij mensen beneden de Sahara. Evenmin doet het Out of Africa-model dat. Een verklaring binnen het scheppingsmodel zou kunnen zijn, dat de Neanderthaler zich als gevolg van de verspreiding van groepen mensen na de Toren van Babel in combinatie met omgevingsfactoren heeft ontwikkeld in bepaalde regio’s buiten het Afrika ten zuiden van de Sahara.

Peter

“Neanderthaler-botten die hebben behoord tot individuen die buiten de sub-Sahara leefden.”
Er zijn nooit Neanderthalers gevonden in sub-Sahara Afrika.

“Evenmin doet het Out of Africa-model dat.”
Het out-of-africa model verklaart perfect waarom er geen Neanderthaler DNA in sub-sahara Afrika gevonden wordt. (…)

Nathan van Ree

Beste Peter,

Nathan: “Neanderthaler-botten die hebben behoord tot individuen die buiten de sub-Sahara leefden.”
Peter: “Er zijn nooit Neanderthalers gevonden in sub-Sahara Afrika.”
Derhalve zijn alle gevonden resten van individuen buiten de sub-Sahara.

Nathan: “Evenmin doet het Out of Africa-model dat.”
Peter: “Het out-of-africa model verklaart perfect waarom er geen Neanderthaler DNA in sub-sahara Afrika gevonden wordt. (…)”
Hier heb je denk ik inderdaad een punt en was ik te kort door de bocht. Binnen het Out of Africa-model is een verklaring dat de Neanderthaler is ontstaan na het vertrek van een afsplitsing van de Homo heidelbergensis uit Afrika en zich daar heeft vermengd met de ‘moderne mens’.

Ed Vaessen

Nathan: “In het kort komt deze theorie erop neer, dat er in een tijdloze en plaatsloze situatie ineens een singulariteit was.”

Iets dat er in een tijdloze situatie opeens was? Dit noemt men een contradictio in terminis. (…) [D]it is niet wat de theorie ons vertelt.

Geef een antwoord