Schepping en leven liggen onder vuur in Europa. Toen een vrouw aan de atheïst dr. Richard Dawkins vroeg welk advies hij iemand zou geven die zwanger was van een kind met het syndroom van Down, zei hij: Aborteer het en probeer het opnieuw. Ook een schepping van zes dagen is niet meer van deze tijd. Christelijke scholen die dat nog wel onderwijzen worden gezien als primitief, achterhaald en middeleeuws. Ze zouden de kinderen geen neutraal onderwijs (iets wat overigens onmogelijk is) geven maar indoctrineren met iets wat zou lijken op sprookjes. De Raad van Europa heeft in 2007 mensen die deze zes dagen nog wel onderwijzen bestempeld als ‘gevaarlijk’. Maar wat ons betreft ‘zijn schepping en leven onlosmakelijk aan elkaar verbonden’.

water-913367_1280

Onze medewerker schreef nog niet zo lang geleden dit in een tijdschrift van een pro-life-organisatie: “Schepping en leven horen onlosmakelijk bij elkaar. Het leven op aarde is hier ter ere van onze Schepper. Zouden wij dan wijzer zijn dan God en het leven geschonken aan een ongeboren baby wegnemen? Een baby die door God geschapen is om te leven tot Zijn eer? Zouden wij dan wijzer zijn dan God en onze ontstaansgeschiedenis in Zijn Woord dermate ombouwen dat we de rol van de Schepper met een vergrootglas moeten zoeken? De Schrift geeft ons een eenduidig antwoord (Psalm 139:14-17 en Jesaja 29:16): Nee.” Logos Instituut en Schreeuw om Leven hebben daarom de handen ineengeslagen en organiseren op 17 september 2016 op Urk een congres onder de titel: ‘Schepping en leven: onlosmakelijk aan elkaar verbonden’

Dr. Roelof Bisschop, van de SGP Tweede-Kamerfractie, zal komen spreken over schepping en leven in de politiek maar vooraf zal de directeur van Schreeuw om Leven zijn openingswoord doen en dominee Sonnevelt spreken over schepping, leven en de Bijbel. In de pauze wordt een eenvoudige lunch gratis verstrekt en is er een boekentafel aanwezig waarmee u uw kennis over het onderwerp kunt bijspijkeren. In de middag spreekt Logos-medewerker Jan van Meerten waarna hij het stokje doorgeeft aan de voorzitter van Logos Instituut, Frans Gunnink, die spreekt over de waarde van Genesis voor evangelieverkondiging. Daarna zal dr. Siem de Marie spreken over theïstische evolutie en de (on)mogelijkheid om dit te combineren met de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Daarna is er een korte pauze met koffie en thee. Na de pauze draait het om het leven en zullen dr. Ruth Seldenrijk en Esmee Wiegman (van de NPV) spreken over het levensbegin en het levenseinde.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Als kleine tegemoetkoming in de onkosten vragen wij een kleine entreeprijs van 5 euro als normaal tarief. Studenten kunnen met korting naar binnen zij betalen in plaats van 5 euro, 2,50 per persoon. Aanmelden kan via deze link.

Advertentie_schepping_en_leven

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

7 Comments

Ed Vaessen

“De Raad van Europa heeft in 2007 mensen die deze zes dagen nog wel onderwijzen bestempeld als ‘gevaarlijk’.

Opmerkelijk. Mag ik de betreffende tekst zien?

Maikel

Ed Vaessen, dit gaat om resolutie 1580/2007. De tekst vindt u hier: assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17592

Stef Heerema

Bedankt Maikel. Als antwoord moeten we maar eens wat gaan publiceren over de gevaren van het evolutionisme. Waarvan het belangrijkste dat het Gods Woord krachteloos maakt, het verwijt dat ook aan farizeeërs wordt gedaan als ze eigen leringen boven Gods Woord stellen. Daarnaast is het evolutionisme gestoeld op bedroevend slecht[e] wetenschappelijke [onderbouwing]. Dat wordt op deze website met talloze artikelen onderbouwd.

Ed Vaessen

Maikel:
“Ed Vaessen, dit gaat om resolutie 1580/2007. De tekst vindt u hier: assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17592”

Dank je voor de tekst. En in die tekst kan ik me goed vinden. Inderdaad is het creationisme gevaarlijk omdat het tracht wetenschap te ondermijnen en wetenschap is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij.

peter b

“Inderdaad is het creationisme gevaarlijk omdat het tracht wetenschap te ondermijnen en wetenschap is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij.”

Creationisme kan de wetenschap niet ondermijnen, want waar ze zich tegen afzet, nl. Darwins evolutionisme, is geen wetenschap. [De mensen hier] dienen Darwinisme te verwerpen en te bestrijden. Ten eerste vanwege het onwetenschappelijke karakter van de filosofie. Ten tweede om het inherente kwaad dat erin schuil gaat (egoïsme en groepselectie goedgepraat met survival of the fittest). Denk alleen maar eens aan eugenetika.

Ed Vaessen

Peter B.:
“Creationisme kan de wetenschap niet ondermijnen, want waar ze zich tegen afzet, nl. Darwins evolutionisme, is geen wetenschap.”

Laat daar de wetenschap maar over oordelen. (…)

“[De mensen hier] dienen Darwinisme te verwerpen en te bestrijden. Ten eerste vanwege het onwetenschappelijke karakter van de filosofie. Ten tweede om het inherente kwaad dat erin schuil gaat (egoïsme en groepselectie goedgepraat met survival of the fittest). Denk alleen maar eens aan eugenetika.”

Wetenschap praat niets goed. Noch veroordeelt wetenschap. Wetenschap beschrijft slechts wat er gebeurt, of men dat nu leuk vindt of niet.
Als mensen die bevindingen wensen te gebruiken om iets goed te praten of te veroordelen, dan is dat hun zaak.

Geef een antwoord