‘Mams, we stammen toch van de apen af?’, zei onlangs een dochter tegen haar gelovige moeder. ‘Maar lieverd, hoe kom je daarbij?’, zei haar moeder. ‘Ja, dat zeggen ze op school… en er zijn boekjes waar dat in staat’.

kind_handen.pixabay

De evolutieleer wordt en is inmiddels wijd en zijd verkondigd. Wat dat betreft heeft Darwin’s leer succes gehad. In kerken, scholen in ‘christelijke’ boeken wordt de evolutieleer inmiddels breed geleerd. Onze kinderen worden vergiftigd en ernstig misleid. Ze drijven af van de Bijbel en gaan het Woord van God door een andere bril bekijken. En ook wij moeten daarvoor bewaard worden.

De ‘wetenschap’

De wetenschap heeft op ouders, onderwijzers, leraren, auteurs, en christelijke wetenschappers een grote invloed. Op basis van zogenoemde ‘wetenschappelijke inzichten’ is men plotsklaps verlicht en tot nieuwe inzichten gekomen. De Schrift wordt anders geïnterpreteerd, oude Schriftuurlijke opvattingen worden aangepast. Veelal praat men elkaar overigens na, omdat een dergelijk redeneren interessant over komt. Al met al wordt ook het gezag van Gods Woord ernstig ondermijnd en de vraag rijst zelfs wie de werkelijke Auteur van de Bijbel is… We hebben gemerkt dat over zonde en de zondeval met al haar gevolgen, tegenwoordig bijna niet meer tot kinderen gesproken mag worden. U begrijpt dat dit direct de Persoon en het verzoeningswerk van Christus op het kruis aantast!

Zo zijn er inmiddels heel wat boeken, ook kinderboeken, over dinosaurussen verschenen. Er zijn dino spelletjes en filmpjes… en zelfs dino speelgoed verkrijgbaar. De dino is je grote vriend! Christenen die op grond van de Bijbelse berekening nog in het ‘jonge aarde creationisme’ geloven (aarde maximaal 10.000 jaar) worden zo langzamerhand als fossielen beschouwd en wordt het stempel ‘fundamentalist’ opgeplakt. Onze kinderen en kleinkinderen leven in een moeilijke tijd. Ook wijzelf!

Als uitgeverij willen we ouders en kinderen helpen en de volgende boeken onder uw aandacht brengen:
Antwoordenboek voor kids deel 1 (22 vragen van kinderen over schepping en zondeval)
Antwoordenboek voor kids deel 2 (22 vragen van kinderen over dinosaurussen en de zondvloed)

In de webshop van Logos Instituut treft u alle informatie over deze mooie en belangrijke boekjes aan. We willen u vriendelijk vragen deze unieke en fraai uitgevoerde boekjes volop aan te schaffen en onder de aandacht van uw kinderen en kleinkinderen te brengen. Ook zijn deze boekjes uitermate geschikt voor scholen, zondagsscholen en jeugdclubs! Schaf ze aan… omdat we onze kinderen willen bewaren voor misleiding.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Grace Publishing House is een christelijke uitgeverij, opgericht in 2004 en gevestigd in Veenendaal, Nederland. De missie van de uitgeverij is het publiceren van boeken en brochures die het evangelie van Jezus Christus bekend maken en christenen opbouwen in het geloof. De website van de uitgeverij is hier te vinden: http://www.gracepublishinghouse.com/

6 Comments

E.van der Klift

Mogelijk gelden die overwegingen van ‘afstamming’ voor hen die deze ongein ‘geloven’. Overigens stammen de mensen niet van ‘apen’ af volgens hun ‘geloof’ maar hebben die een ‘gezamenlijke’ voorouder. Ik raad ook hún aan te lezen in de Bijbel! Hebr.11:1-3. Maar vooral vers 3 voor hen, de gelovigen, die twijfelen! En, blijft áltijd wáákzaam gelovigen, Petr.5:8.

Hetty Dolman

“Onze kinderen worden vergiftigd en ernstig misleid. Ze drijven af van de Bijbel en gaan het Woord van God door een andere bril bekijken.”

Misleid? Zelfs op logos wordt evolutie verspreid door P. Borger. Wél evolutie, geen gezamenlijke afstamming! Zeer snelle evolutie zelfs. Er is echt [genoeg] bewijs voor evolutie, zoals ook creationisten toegeven. Todd Wood is ook al es met een verklaring gekomen vóór bewijs van evolutie. Voordat gelovigen eindelijk het geocentrisme verruilden voor het heliocentrisme duurde serieus heel erg lang (200 jaar). Een nieuwe generatie zal geen licht meer zien in Jonge aarde creationisme, omdat het gewoon niet waar is. Christenen zoeken naar waarheid. (…) Dat duurt dus soms honderden jaren, maar het gebeurt wel. Het kost weer die 200 jaar.

“Zo zijn er inmiddels heel wat boeken, ook kinderboeken, over dinosaurussen verschenen. Er zijn dino spelletjes en filmpjes… en zelfs dino speelgoed verkrijgbaar.”

Al zeker dertig jaar en inmiddels ook via Logos.

Peter

“Christenen die op grond van de Bijbelse berekening nog in het ‘jonge aarde creationisme’ geloven (aarde maximaal 10.000 jaar) worden zo langzamerhand als fossielen beschouwd en wordt het stempel ‘fundamentalist’ opgeplakt.”

[Geldt hier] eigen schuld dikke bult?

“Onze kinderen en kleinkinderen leven in een moeilijke tijd.”

Nee, de kinderen en kleinkinderen wordt het door dergelijke boekjes als Logos hier aanraadt onnodig moeilijk gemaakt.

E. van der Klift

Voor de totale mensheid geldt; de Bijbel een kompas voor het leven zonder [verkeerde] streken. D.w.z. zonder [verkeerde] koers! Een kompas zonder (wind)streken is een totaal waardeloos voorwerp, daarop kan men niet varen, vliegen noch lopen!

peter b

“Misleid? Zelfs op logos wordt evolutie verspreid door P. Borger.”

Klopt, Hetty, maar het is geen Darwinisme en ook geen selectionisme en ook geen universele gemeenschappelijke afstamming. Het probleem is dat evolutie niet eenduidig is gedefinieerd. In mijn boek heb ik dat wel gedaan. Evolutie is verder niets dan het ontvouwen van reeds bestaande informatie die in baranomen werden gefrontload, waardoor organismen (baramins) alle niches konden bezetten zonder extra bio-informatie.

Darwins verhalen zijn [slecht] voor de mensheid (niet alleen voor het kind), met name omdat het bewezen onwaar is. Waarom leren ze de kinderen niet dat de maan van groene kaas is? Dat is ook bewezen onwaar.

Geef een antwoord