Zijn de muren van Jericho echt gevallen? Hoe zit het met de ouderdom van de Evangeliën? Hoe betrouwbaar is de Bijbel? Welke handschriften liggen er ten grondslag aan de samenstelling van de Bijbel? Is het christendom anti-wetenschap? Hoe oud is ons zonnestelsel? Wat moeten we met meteorietinslagen? Is het water weg gekookt door de immense hitte veroorzaakt door het zondvloedgeweld? Talloze vragen worden op christenen afgevuurd. Wat moet je erop antwoorden? Op 7 oktober 2017 komen al deze onderwerpen in Opheusden aan bod. Kom je ook luisteren naar de antwoorden die gegeven worden?

Oorsprong.info organiseert, gesponsord door Logos Instituut (www.old.logos.nl), op 7 oktober 2017 het congres ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ in het verenigingsgebouw ‘De Notenbalk’ te Opheusden. Het congres zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid?

Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring. Het Woord van God is voor velen een mooi literair werk, maar heeft geen toegevoegde waarde meer voor leer en leven. Dit denken is versterkt in de periode die de Verlichting heet en wordt daarom ook wel ‘verlichtingsdenken’ genoemd. Dit  ‘verlichtingsdenken’ versterkte op zijn beurt weer het ‘evolutiedenken’. Ook het actualistisch denken viert hoogtij, dat wil zeggen dat de natuurwetten altijd gelijk gebleven zijn en dat het aardoppervlak het resultaat is van krachten die al miljoenen jaren aan het werk zijn. De mens is geen maaksel van Gods scheppende hand, maar een product van natuurlijke selectie, en is in de laatste fase van dat proces voortgekomen uit een aapachtige. Openbaring heeft in dit ‘verlichtingsdenken’ niets meer te zeggen, zeker niet op het terrein van de oergeschiedenis. Veel christenen zien dat wat de Bijbel ons vertelt in Genesis niet meer als historisch betrouwbaar. Zij zijn ingepakt door het ‘christelijke verlichtingsdenken’, een contradictio in terminis. Binnen scholen en universiteiten wordt het evolutiedogma gepresenteerd als ‘de waarheid’. Vanuit de Schrift bezien is dit dogma niet te rijmen met de dogma’s van een recente schepping van de aarde, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed. Onze kinderen en jongeren worden op de scholen en universiteiten verplicht onderwezen in deze evolutiedenkwereld.  De meeste leermethoden gaan namelijk uit van dit ‘evolutiedenken’ en het ‘actualistisch denken’. Het evolutie-actualisten-dogma beperkt zich niet alleen tot de (evolutie)biologie, paleontologie en geologie, maar beïnvloedt tal van andere wetenschappen, zoals de sociale wetenschappen, de psychologie en de geesteswetenschappen. Dit onbijbelse denken is nu diep binnengedrongen in de hele samenleving. Maar is daar een geldige reden voor? Waarom zouden we de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het ‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken? Gods Woord (het geopenbaarde Woord) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Bovenstaande biedt steekhoudende redenen om een congres te organiseren dat de waarde van de schepping wél onderstreept en dat Gods Openbaring wél serieus neemt.

De inloop begint om 09.30 uur en het congres start om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Het congres is verdeeld over twee zalen met een keuzeprogramma. Na een introductie volgen enkele sprekers die in hun eigen vakgebied een presentatie geven. Deze gaan over theologie, filosofie, biologie, geologie, natuurkunde, kosmologie en (medische) ethiek. De toegangsprijs is € 10,00 (normaal tarief) of € 7,50 (studententarief). Bij de prijs is koffie/thee en een lunchpakket inbegrepen. Het volledige programma is te zien via www.oorsprong.info/programma. Allen van harte welkom! Aanmelden kan via deze pagina.

Het volledige persbericht is

Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring. Het Woord van God is voor velen een mooi literair werk, maar heeft geen toegevoegde waarde meer voor leer en leven. Dit denken is versterkt in de periode die de Verlichting heet en wordt daarom ook wel ‘verlichtingsdenken’ genoemd. Dit  ‘verlichtingsdenken’ versterkte op zijn beurt weer het ‘evolutiedenken’. Ook het actualistisch denken viert hoogtij, dat wil zeggen dat de natuurwetten altijd gelijk gebleven zijn en dat het aardoppervlak het resultaat is van krachten die al miljoenen jaren aan het werk zijn. De mens is geen maaksel van Gods scheppende hand, maar een product van natuurlijke selectie, en is in de laatste fase van dat proces voortgekomen uit een aapachtige. Openbaring heeft in dit ‘verlichtingsdenken’ niets meer te zeggen, zeker niet op het terrein van de oergeschiedenis. Veel christenen zien dat wat de Bijbel ons vertelt in Genesis niet meer als historisch betrouwbaar. Zij zijn ingepakt door het ‘christelijke verlichtingsdenken’, een contradictio in terminis. Binnen scholen en universiteiten wordt het evolutiedogma gepresenteerd als ‘de waarheid’. Vanuit de Schrift bezien is dit dogma niet te rijmen met de dogma’s van een recente schepping van de aarde, een historische zondeval en een wereldwijde zondvloed. Onze kinderen en jongeren worden op de scholen en universiteiten verplicht onderwezen in deze evolutiedenkwereld.  De meeste leermethoden gaan namelijk uit van dit ‘evolutiedenken’ en het ‘actualistisch denken’. Het evolutie-actualisten-dogma beperkt zich niet alleen tot de (evolutie)biologie, paleontologie en geologie, maar beïnvloedt tal van andere wetenschappen, zoals de sociale wetenschappen, de psychologie en de geesteswetenschappen. Dit onbijbelse denken is nu diep binnengedrongen in de hele samenleving. Maar is daar een geldige reden voor? Waarom zouden we de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het ‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken? Gods Woord (het geopenbaarde Woord) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Bovenstaande biedt steekhoudende redenen om een congres te organiseren dat de waarde van de schepping wél onderstreept en dat Gods Openbaring wél serieus neemt.

De inloop begint om 09.30 uur en het congres start om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Het congres is verdeeld over twee zalen met een keuzeprogramma. Na een introductie volgen enkele sprekers die in hun eigen vakgebied een presentatie geven. Deze gaan over theologie, filosofie, biologie, geologie, natuurkunde, kosmologie en (medische) ethiek. De toegangsprijs is € 10,00 (normaal tarief) of € 7,50 (studententarief). Bij de prijs is koffie/thee en een lunchpakket inbegrepen. Het volledige programma is te zien via www.oorsprong.info/programma. Allen van harte welkom! Aanmelden kan via deze pagina.

Het volledige persbericht is hier te downloaden en de flyer is hier te downloaden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

1 Comment

M.Nieuweboer

“Is het water weg gekookt door de immense hitte veroorzaakt door het zondvloedgeweld?”

[Mijn] vraag is: weg waarnaar toe? Of heeft God de Wet van Behoud van Massa/Energie even buiten werking gesteld? (…)

“Op 7 oktober 2017 komen al deze onderwerpen in Opheusden aan bod.”

Komt mijn favoriete vraag ook aan de orde? Hoe de luiaard heen en weer gereisd heeft van Zuid-Amerika naar het Midden Oosten en terug? Gegeven zijn onvermogen om te zwemmen en zijn kruissnelheid van 150 meter per seconde? Zo ja, dan zal ik het serieus overwegen.

“Ook het actualistisch denken viert hoogtij, dat wil zeggen dat de natuurwetten altijd gelijk gebleven zijn.”

Het aardige is dat vele gelovigen, inclusief creationisten, juist dit aanvoeren als argument voor God! Een bekend voorbeeld dat ook op deze site wel eens langs is gekomen is de fijnafstemming van de natuurkundige constantan (Fine Tuning).

“Veel christenen zien dat wat de Bijbel ons vertelt in Genesis niet meer als historisch betrouwbaar.”

Vroeger deden zij dat ook al niet. De Italiaanse bisschop Fortunatianus of Aquileia uit de Vierde Eeuw na Chr. is daar een voorbeeld van.

“Onze kinderen en jongeren worden op de scholen en universiteiten verplicht onderwezen in deze evolutiedenkwereld.”

Omdat deze denkwereld (naam: wetenschappelijke methode oftewel methodlogisch naturalisme) de laatste 250 jaar nogal wat successen heeft opgeleverd, zowel ten negatieve (atoombom) als ten positieve (internet en dus deze website) is het heel begrijpelijk dat de overheid dat heeft gedaan. Daarmee wordt bv. de kans vergroot een goede baan bij Shell te verkrijgen. (…)

“Dit onbijbelse denken …”

Juist t.a.v. de mens-wetenschappen begrijp ik dat niet. Beweert u dat de mens fundamenteel is veranderd sinds de zondeval? Zo nee dan past ook u actualistisch denken toe.

“Dit onbijbelse denken …” “dat Gods Openbaring wél serieus neemt.”

Acht u dit als de onwrikbare waarheid, maar [het denken van] mensen als bioloog Jan Lever en bovengenoemde Italiaanse bisschop niet? (…)

Geef een antwoord