In zijn nieuwste boek ‘En de aarde bracht voort’ brengt Gijsbert van den Brink de boodschap dat God schiep door evolutie (Trouw Verdieping, 28 juni). Vijftig jaar geleden was dat al het credo van mijn Gereformeerde vader, en lange tijd had ik daar geen enkel probleem mee. Ik ging pas vraagtekens zetten bij de theorie dat natuurlijke processen scheppende kracht bezitten, toen ik mij als empirische wetenschapper ging bezighouden met het onderzoek van veranderingsprocessen en innovatie.

En die vraagtekens werden steeds groter door de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis van hoe het DNA verandert en beschermd wordt tegen mutaties. In de fantasiewereld van de evolutietheorie zijn natuurlijke processen en mutaties van het DNA de motor voor verbetering en innovatie, maar niet in de echte wereld. Dat blijkt uit de volgende wetenschappelijke feiten:

1. Moleculen hebben geen verborgen verlangen om zich te ordenen tot steeds complexere substanties en structuren. Deze Pre-Victoriaanse Alchemistische opvatting is al lang geleden weerlegd door de empirische wetenschap. Grote moleculen vallen door natuurlijke processen uiteen. Voor het tegenovergestelde proces moeten fabrieken gebouwd worden.
2. De ‘moleculaire klok’ van de evolutietheorie, die aangeeft hoe lang het geduurd heeft voordat het ene gen zich ontwikkeld heeft tot het andere gen, is niet gebaseerd op klinische studies waarmee de verandersnelheden van genen zijn gemeten. Al die verandersnelheden zijn niets meer dan veronderstellingen op basis van computer programma’s die genen in stambomen zetten en stap voor stap uit elkaar laten ontstaan.
3. De levende natuur past zich niet aan door de opeenstapeling van niet-repareerbare, overerfbare mutaties, maar door het mechanisme van recombinatie van gen-varianten en selectie en gen-regulatie.
4. DNA is een uiterst kwetsbaar molecuul. In elke cel treden dagelijks duizenden mutaties op, die gelukkig voortdurend gerepareerd worden door mutatie reparatiesystemen (Nobelprijs Chemie, 2015). Zonder deze mutatie reparatiesystemen zou het DNA in één generatie in volledige chaos veranderen.
5. Mutaties zijn de oorzaak van kanker en erfelijke ziekten, en vormen een ernstig selectief nadeel. Geen enkel weldenkend mens zal zijn of haar geslachtsdelen onder een röntgenapparaat leggen om zijn of haar nageslacht te verrassen met verbeterd DNA. Op grond van dit feit en de spelregels van de empirische wetenschap moet de theorie dat mutaties van het DNA de motor kunnen zijn van voortdurende verbetering van het DNA en uitbreiding ervan met nieuwe functionaliteiten, verworpen worden.
6. Een disfunctionerend mutatie reparatiesysteem is een ernstig selectief nadeel. Daarom verliest volgens Darwin een populatie met een disfunctionerend mutatie reparatiesysteem de strijd om het bestaan van een populatie met een goed functionerend mutatie reparatiesysteem. Het gevolg is dat mutaties die in theorie over duizend jaar en verbetering zouden kunnen opleveren in werkelijkheid in een paar generaties verloren gaan.
7. Mutaties kunnen geen mutatie reparatiesystemen tot stand brengen.

Bovenstaande wetenschappelijke feiten moeten we niet negeren, ter zijde leggen, belachelijk maken, of in de prullenbak werpen. We moeten strijden voor de integriteit van de empirische wetenschap en voor het handhaven van haar spelregels. Ik denk dat Gijsbert en ik het daar over eens zijn.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dr. Ir. W.M. de Jong studeerde toegepaste Wiskunde aan de TU-Delft (1980) en promoveerde aan de Rijks Universiteit Groningen (1994) op een, op praktijkervaring reflecterend, proefschrift over het management van informatisering. Sinds 1999 werkt hij als onderzoeker en adviseur van verandering en innovatie bij INI-Research, respectievelijk INI-Consult. Hij is initiator van de Evoskepsis Association, een werkverband van kritische wetenschappers en praktijkmensen die skeptisch zijn over de empirische onderbouwing van de evolutietheorie. In 2011 publiceerde hij met dr. ir. H. Degens in het peer-reviewed Open Evolution Journal, het artikel The Evolutionary Dynamics of Digital and Nucleotide Codes: A Mutation Protection perspective.

15 Comments

M.Nieuweboer

1. Dat beweert de evolutietheorie niet.
2. Een onduidelijkheid is nog geen weerlegging.
3. Populaties passen zich aan door een combinatie van mutaties en bijv. natuurlijke selectie (…).
4. Is gemakkelijk uit te leggen in het kader van de evolutietheorie en dus eerder een bevestiging.
5. Daarom is natuurlijke selectie (weer) essentieel.
6. Het gevolg is dat mutaties die nu het individu een grotere kans op nakomelingen opleveren nu doorgegeven worden aan de onmiddellijke nakomelingen en zich verspreiden in een populatie. Dat gebeurt behoorlijk snel. Wij Europeanen danken daar lactose tolerantie aan, waardoor wij koemelk kunnen drinken zonder diarree te krijgen.
7. Poneren is geen bewijzen.
8. Argumenten tegen de evolutietheorie vormen geen bewijs voor creationisme. Bovendien zijn argumenten geen wetenschappelijke feiten. (…)

peter b

@ M. Nieuweboer,

1) Er bestaat geen “evolutietheorie” want ze werd nergens gedefinieerd. Er bestaat wel NeoDarwinistisch selectionisme, maar dat is verder niets dan populatiegenetika (genfrequentiefluctuaties) en houdt zich slechts bezig met reeds bestaande informatie.
2) De klok bestaat niet. David Penny, een evoloog, toonde aan dat de klok soms langzaam loopt, soms snel.
3) Popolatiegenetica beschrijft genfrequentiefluctuaties en houdt zich niet bezig met nieuwe informatie. Het kan deze ook niet verklaren. Evolutionisten zouden eerst hun begrippen moeten definieren (zoals dat normaal [is om] doen) alvorens over evolutie te schrijven.
4) Reproductiemechanismen die niet vanaf het begin optimaal zijn, degraderen binnen enkele generaties. Een duplicatiebetrouwbaarheid (DB) van 0.9 (elke tiende letter verkeerd) geeft een genetische meltdown na acht generaties. Een DB van 0.95 na 20 generaties. Funktionele sequenties kunnen alleen bestaan met een bijna 100% perfecte duplicatie betrouwbaarheid. Dit is een wetenschappelijk feit.
5) Natuurlijke selectie is verder niets dan differentiele reproductie en brengt geen informatie voort. Het is een zeer slecht filter. De schadelijke mutaties in het menselijke genoom tonen, dat het tot vrijwel niets in staat is. Dit is een wetenschappelijk feit.
6) Differentiele reproduktie heeft niets te maken met evolutie van nieuwe Informatie. Evolutionisten maken gebruik van equivocatie. Lactosetoleratie begrijpen we op moleculair niveau, er is geen nieuwe informatie voor nodig.
7) Binnen de Darwingemeenschap wordt [veel geponeerd. Voor een uitleg waarom duplicatie betrouwbaar moet zijn, zie punt 4.
8) Maar wel veel aannemlijker. Het geheel der Biologie getuigt van ID, en kan niet verklaard met selectie. Dit kun je ontkennen, maar niet wetenschappelijk weerleggen.

Herman

Wim slaat hier de spijker op zijn kop. Ik las ergens dat het DNA-reparatiesysteem zo effectief is, dat je het kunt vergelijken met een super-typist die de Bijbel in minder dan twee dagen 200 maal kopieert en daarbij hoogstens één foute aanslag maakt!

Hans Hollebrandse

Het is best wel interessant om na te denken over de zelf-reparatie capaciteit in DNA. Dat moet vanaf de eerste generatie er in zitten en perfect werken anders is extinctie binnen twee generaties een feit. Zelf-reparatie kan dus niet gradueel ontstaan. Maar dat is nog geen bewijs voor creationisme.

Hannes

‘Zelf-reparatie kan dus niet gradueel ontstaan. Maar dat is nog geen bewijs voor creationisme.’

Dan ben ik wel benieuwd hoe zelf-reparatie van DNA dan wel in het leven is geroepen. Volgens bovenstaande bewering kan dit mechanisme niet (gradueel) vanzelf ontstaan zijn en toch is het geen bewijs voor creationisme. Het een sluit het ander toch uit? Als iets niet vanzelf kan zijn ontstaan dan moet het toch gemaakt (geschapen) zijn door een intelligent iemand? Dat is toch de definitie van creationisme?

peter b

“Maar dat is nog geen bewijs voor creationisme.”

Nee, maar het is wel bewijs voor Intelligent Design (ID). Informatiesystemen die zichzelf vrijwel foutloos kopieren bewijst ID. De mens is zonder excuus, schreef informatietechnoloog prof Werner Gitt, en hij heeft gelijk. Mensen komen altijd uit bij de ID conclusie.

Hetty Dolman

@ Herman,

“Ik las ergens dat het DNA-reparatiesysteem zo effectief is, dat je het kunt vergelijken met een super-typist die de Bijbel in minder dan twee dagen 200 maal kopieert en daarbij hoogstens één foute aanslag maakt!”

Niet effectief genoeg om ziekten te voorkomen en ook niet effectief genoeg om evolutie te voorkomen. Anders was een ijsbeer niet wit en had geen soort van zwemvliezen. En bestond er geen sikkelcelanemie. En had een kameel geen bulten. Of konden mensen in sommige werelddelen geen melk verdragen.

Herman

Hetty,

Mee eens. Maar ‘extreem effectief’ is niet hetzelfde als ‘volmaakt’. Ik ben wel benieuwd hoe met zo’n lage mutatiefrequentie in zo’n korte tijd (die de evolutie denkt nodig te hebben) zulke in hoge mate efficiënt werkende organismen kunnen ontstaan. Eens gehoord de metafoor: als mutaties optreden met de snelheid van een moderne processor en de selectie met de effectiviteit van de huidige zoekmachines, wat kan er dan in een paar miljard jaar tot stand gebracht worden? Overigens: wat je onder ‘evolutie’ moet verstaan, daarover lopen de meningen uiteen.

peter b

“Niet effectief genoeg om ziekten te voorkomen en ook niet effectief genoeg om evolutie te voorkomen. Anders was een ijsbeer niet wit en had geen soort van zwemvliezen. En bestond er geen sikkelcelanemie. En had een kameel geen bulten. Of konden mensen in sommige werelddelen geen melk verdragen.”

Hettie, (…) [daar] is geen informatie voor nodig, maar slechts een herrangschikking van reeds bestaande informatie (genen). De holle haren van de ijsbeer hadden we ook al gehad: het wordt verklaard door informatieverlies. Zijn webben tussen de tenen is verlies van apoptose, waardoor er soms ook mensen met vliezen tussen de tenen worden geboren. Sikkelcelanemie is het kapotgaan van het hemoglobine gen. En bij lactosetolerentie zien we een promoter, die in babys actief is, opnieuw geactioveerd. Er wordt geen geen nieuwe informatie aan de reeds bestaande toegevoegd. Alle evolutie is vanuit een reeds bestaande informatiepoel. Dit bewijst schepping.

BK

Hoe zien de “evolutionisten” bovenstaand dan. Als ik een simpele voorstelling van de theorie als “oersoep-simpele organismen-complexe organismen-de mens” maak, dan moeten we dus constateren dat ergens tussen oersoep en simpele organismen, de DNA reparatie cyclus moeten voegen. Wat blijft er dan over van deze simpele organismen? Ik vind het vrij complex dat vanuit de oersoep, “direct” een zelf reparerend DNA structuur is ontstaan. Kan iemand mij dat op grond van evolutie dit uitleggen?

peter b

In mijn boek uit 2009 schreef ik reeds: simpele organismen bestaan niet. En dat is ondertussen bewezen door Venter. Hij toont dat zelfs de meest simpele “zelfgemaakte” microbe 473 Genen (500.000 DNA letters in precies de juiste volgorde) nodig heeft om te reproduceren. Laat je één gen weg, dan is er nog slechts dood. Levende Organismen onstaan niet in oersoep, niet in vermicellisoep en ook niet in tomatensoep. Voor een levende cel is informatie nodig en intelligentie om die informatie erin te stoppen. Een levende cel is een nanocomputer. Wat we in de cel zien is volkomen onbegrepen alien technologie. [Ook] Venter en zijn team begrepen [hier] niets van. Het bewijst ID.

Hetty Dolman

“Hoe zien de “evolutionisten” bovenstaand dan? Als ik een simpele voorstelling van de theorie als “oersoep-simpele organismen-complexe organismen-de mens” maak, dan moeten we dus constateren dat ergens tussen oersoep en simpele organismen, de DNA reparatie cyclus moeten voegen. Wat blijft er dan over van deze simpele organismen? Ik vind het vrij complex dat vanuit de oersoep, “direct” een zelf reparerend DNA structuur is ontstaan. Kan iemand mij dat op grond van evolutie dit uitleggen?”

Volgens de wetenschap zijn de eerste ééncellige organismen ontstaan toe de aarde 1 miljard jaar oud was in een zuurstofloze omgeving. Het duurde nog eens 2 miljard jaar voor dat meercelligen zich ontwikkelden. Dat is verschrikkelijk lange tijd. Hoe zich dat precies heeft ontwikkeld is onbekend, maar ik zie zo niet in dat er ‘direct’ een zelf reparerende structuur zou moeten zijn, in een primitieve cel.

Hannes

“Een levende cel is een nanocomputer. Wat we in de cel zien is volkomen onbegrepen alien technologie.” Precies de gedachte die bij me opkomt als ik een bacterie tot in detail bekijk. Als je de levende natuur bekijkt met de ogen van een ingenieur dan val je van de ene verbazing in de andere als je beseft hoe ingenieus en doordacht deze ‘biologische constructies’, of wellicht biologische robots, ontworpen zijn en functioneren. En ook komt men er steeds meer achter dat bijna alle menselijke technologie al lang een analoog heeft in de levende natuur, en daar vaak ook veel efficiënter functionerend dan het menselijke ontwerp. Dat geeft [mij] toch wel te denken als veel wetenschappers toch blijven beweren: alles vanzelf ontstaan door evolutie!

Heimdall

Geachte Peter B,

Ik mis [hier] enige onderbouwing die aantoont dat informatie enkel van een ‘intelligent agent’ komt. Waar ik ook zoek in de literatuur, of het nu gaat over Shannon information, of het door sommigen genoemde Biological Information. Nergens is informatie perse gelinkt aan intelligentie. Intelligent Design is mogelijk een interessante hypothese, maar enige overtuigende argumenten of bewijzen zie ik graag tegemoet.

Geef een antwoord