dinosaur-958017_1280Als je in de Bijbel zoekt naar het woord ‘dinosaurus’, kun je lang zoeken. In de tijd dat de Bijbel geschreven werd, bestond het woord ‘dinosaurus’ namelijk nog helemaal niet! Dat woord is pas in 1841 bedacht, en het betekent ‘verschrikkelijke hagedis’. Een wetenschapper kwam door de vondst van een dinofossiel op het idee voor dit woord.

Wat we wel in de Bijbel lezen, is het woord ‘draak’. Niet voor niets zijn er zoveel verhalen over draken in de wereld: het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om dino’s! Alleen bestond dat woord toen nog niet.

Wist je dat er in de Bijbel zelfs bepaalde dino’s beschreven worden? Zo wordt in het bijbelboek Job (Job 40 vers 10) een dier beschreven dat ‘Behemoth’ heet. De omschrijving is precies die van een grote dino met een lange nek en een lange staart. Ook een zeedier met dinoafmetingen wordt genoemd, de ‘Leviathan’ (in de Bijbelboeken Job, Psalmen en Jesaja). Maar zeedieren zijn officieel geen dino’s.

Er zijn heel wat afbeeldingen gemaakt van dino’s, zoals grottekeningen en beeldjes, door mensen in de oudheid. Dit deden ze lang voordat dino’s werden afgebeeld zoals we die vandaag de dag in boeken zien. Men had namelijk nog heel niet al die dinofossielen gevonden. Die mensen konden dus niet weten hoe dino’s eruit zagen, tenzij ze die zelf hadden gezien! Er zijn zelfs nu nog ooggetuigen die zeggen levende dino’s te hebben gezien in bijvoorbeeld Afrika.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van dinowebmaker. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dinowebmaker is het pseudoniem van de Nederlandse initiatiefnemer van de website http://dinowebmaker.wix.com. Op deze site geeft hij informatie over dinos

3 Comments

Peter

Geen enkele andere bewijsvoering dan de verklaring: “Er zijn heel wat afbeeldingen gemaakt van dino’s, zoals grottekeningen en beeldjes, door mensen in de oudheid.” Dino’s en draken (…) [is hier al uitgebreid besproken]: http://logosnl.wpengine.com/4116-2/

Er is geen enkel bewijs dat dino’s en mensen tegelijk leefden, en de afbeeldingen “dino’s als draak” zijn imaginair.

Voor verwijzingen zie:
http://www.sterrenstof.info/dinos-op-rotstekeningen/
http://www.scientias.nl/creationistische-komedie-wat-creationisten-doen-om-de-evolutietheorie-te-ontkrachten/

Over dino’s in de oudheid:
http://palaeo-electronica.org/content/component/content/index.php?option=com_content&view=article&id=541:dinosaurs-in-greco-roman-art&catid=144:2013&Itemid=565

Bas

In Genesis 1:21 staat: “En God schiep grote zeemonsters”. In het Hebreeuws staat daar: Tannim (enkelvoud = Tannin). In oude vertalingen werd dit woord met ‘draak’ vertaald en een paar keer met ‘slang’. Het woord komt 23x in de Bijbel (OT) voor. In sommige teksten staat zelfs: “(vurige) vliegende draak/slang” (Jes. 14:29 en 30:6). Ook in andere oude literatuur komen beschrijvingen van draken voor.

Geef een antwoord