Staat de Bijbel vol met fouten? Dr. G.A. van den Brink gaat hier kort op in. Met dank aan Geloofstoerusting voor de opname:

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Drs. G.A. van den Brink is godsdienstfilosoof en predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Rotterdam-Kralingse Veer. In 2010 schreef hij het boek: Er is geen God en Philipse is zijn profeet. De onredelijkheid van een atheïst.

10 Comments

wilm Edelbroek

[Beste] lezers en lezeressen,

Zoals u ongetwijfeld zult weten schreef Paulus zijn brieven terwijl Jezus Christus al in de hemel (of overhemelse want geen enkele hemel kan Hem bevatten) [was]. Hij is opgevaren boven alle hemelen zie Ef.4-10 “Opgevaren ver boven alle hemelen” Om alles tot volheid te brengen. Laten we nu eens lezen 1 Kor. 15: 25-28. “Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij (De Vader) uitgezonderd die Hem (Jezus Christus) onderworpen heeft. Wanneer alles Hem (Jezus Christus) onderworpen is, zal ook de zoon Zelf Zich aan Hem (de Vader) Onderwerpen, die Hem ( Jezus Christus) onderworpen heeft opdat God zij voor en in allen.” Er staat niet dat Hij zijn taak onderwerp, maar Zichzelf. Indien nauwkeurig gelezen wordt dan weet men mogelijk dat de verhoogde Jezus Christus Zich als alles voldaan is, Zich zal onderwerpen aan de Vader Opdat Die voor en in allen zal zijn. Hoe kan dat juist zijn met een laat ontstane leer als de drie eenheid? Ben benieuwd of ik hier een antwoord op krijg. Hoe denken de anderen hier over? Daar staat toch klaar en helder dat Jezus Christus Zich nadat zelfs de dood is te niet gedaan, Zich aan de Vader zal onderwerpen, opdat De Vader voor en in allen zij! Hoe valt mijn bericht te rijmen met een laat ontdane leer van een drie eenheid? De/Zijn onderwerping van Jezus Christus aan DE Vader! Zie vooral ook 1 Kor. 15: 25-28 ev. Hoe valt deze tekst met een laat ontstane leer als die van de drie eenheid in harmonie te brengen?

Peter

“Hoe valt deze tekst met een laat ontstane leer als die van de drie eenheid in harmonie te brengen?”

Niet – Paulus was onbekend met een drieëenheid.

wilm Edelbroek

Paulus heeft meerdere malen aangekondigd dat hij door bemiddeling van Jezus Christus mocht spreken! De tekst dat ook Jezus Christus na de overwinning van o.a. de dood zich Zelf (niet Zijn koninkrijk wordt daar bedoeld maar Hijzelf), zich aan de Vader zal onderwerpen, opdat de Vader zij voor en in allen. Niet allen Paulus schreef nooit over een drie-eenheid, geen enkele christen in de Bijbel. Vaak wordt er wel geschreven over de God en Vader van Jezus Christus. Lees het Hogepriesterlijke gebed: “…laten zij dan een zijn Vader, zoals ik met u een ben…”

Marcel D.

Voor wie een antwoord wil op de vraag of de Bijbel zichzelf tegenspreekt, kan terecht bij http://bibviz.com. Hier kun je zien dat de Bijbel wemelt van de tegenstrijdigheden. Elke rode lijn in de bovenste grafiek geeft je een voorbeeld.

Overigens geeft die website ook goed weer dat er wel degelijk fouten in de Bijbel staan. Los van de context. Het staat vol met meerdere interpretaties van hetzelfde verhaal, waarbij de volgorde, aantallen, tijdsbepaling de ene keer anders is. Als al deze schrijvers door de heilige Geest waren geïnspireerd dan zaten ze toch de helft van de tijd niet op te letten. Dus als je vindt dat de Bijbel letterlijk moet worden genomen, hou dan rekening met meerdere en tegenstrijdige versies van hetzelfde verhaal. Zoals we ook al zagen in Genesis, waar hier voor het gemak een hele wetenschappelijke theorie aan wordt opgehangen, dat dus bij deze reeds in [het] begin rammelt.

peter b

Marcel, je linkje bekeken en een paar van die rode boogjes aangeklikt. Wat is dat voor taal? Middeleeuws-engels? Lees jij de Bijbel in Middeleeuws Engels? Ik was in de veronderstelling dat je helemaal niet in de Bijbel leest. Ik denk overigens dat wanneer je je in de context verdiept, er niet veel van de tegenstrijdigheden over blijven, maar toch een interessante link die ik onder mijn bookmarks zal plaatsen.

Marcel D

Peter, ik lees wel eens in de Bijbel. Ik ben nu op 1/3 ongeveer, en ik vind het een enkele keer vermakelijk, zoals wanneer God een geheel volk straft met aambeien, soms gruwelijk, als God opdracht geeft om van een volk man, vrouw en kind te vermoorden, maar meestal is het gewoon saai, als ik een stamboom van 4 bladzijden door moet. Ik doe het om de wereld beter te begrijpen, maar ik ben nog niet ene keer door het licht bevangen (meestal val ik in slaap). Ik geef toe dat de website de context weglaat. Maar voor wie zijn gelijk wil krijgen uit de Bijbel is het fantastisch. Alles kun je vergoelijken met een quote uit de Bijbel. Daarom is het ook een gevaarlijk instrument in de handen van mensen die kwaad willen. Veel gevaarlijker dan een simpel te begrijpen biologische theorie, waar alleen een enkeling aan twijfelt.

Hetty Dolman

Het kan ook zijn dat iemand de bijbel z’n hele leven al leest, zo van die bemoedigende fragmenten, teksten, stukjes verhaal, en dan later, eenmaal lang volwassen eens besluit om de bijbel in z’n geheel te lezen, stuit op, voor de lezer, vrij onverklaarbare, merkwaardige fenomenen. En dat zijn er heel veel. Wie zette David aan tot een volkstelling (waardoor de pest uitbrak, als straf). Was het God of was het Satan? 2 verhalen 2 uitkomsten.

peter b

Marcel, als je het genoom wilt doorgronden, zul je alle code eerst moeten leren lezen, analyseren en in context moeten plaatsen om het te begrijpen. Je zult ook alle interacties moeten definieren. Dat geldt niet alleen voor genoom, maar ook voor de Bijbel. Je moet vergelijkende studies maken om te begrijpen wat proza is, wat poezie is, wat historisch is, wat letterlijk is, wat wetgeving is, wat profetie is, wat parabel is, wat origineel is, wat toegevoegd is, etc. Hier en daar wat lezen brengt geen inzicht, alleen maar verwarring. Van voren naar achteren lezen als een roman brengt ook niks. Als ik jou was zou ik me er niet te veel mee bezighouden, of je moet er een jarenlange studie van maken, maar gewoon de blijde boodschap eruit halen en Christusvolger worden. Natuurlijk kun de Bijbel als een kwaadaardig instrument zien, maar dan reduceer je een holistisch boek tot in het absurde, en ga je in het geheel voorbij aan de Christus en het Nieuwe Testament. Er schuilt een veel groter gevaar in atheïsme met survival of the fittest, filosofieën die niet door de biologische data worden onderbouwd, maar wel enorm veel ellende aangericht [hebben] (denk aan Mao, Stalin, Pol Pot, de eugenetika).

Kees X

De bijbel [is] een aan alle kanten rammelend boek is, vol tegenstrijdigheden, onrecht en verzinsels. Als dat niet zo zou zijn geweest, dan was ik nu misschien wel christen geworden, maar juist het lezen van de Bijbel heeft mij [op andere gedachten gebracht]. (…) Het christelijk geloof is ongeloofwaardig. In plaats van op zondag in de kerk te zitten, doe ik nu dingen die [ik] wel de moeite waard [vind].

Geef een antwoord