In Trouw van 28-7 wordt geschreven over een interessant onderzoek. Dit onderzoek, gepubliceerd in The American Journal of Human Genetics, wijst uit dat de Libanezen afstammen van de Kanaänieten. De auteur wil echter laten zien dat dit in conflict is met de Bijbel. Het lijkt erop dat de auteur de Bijbel niet heeft geraadpleegd toen hij het stuk schreef. Uit het bijbelboek Richteren blijkt duidelijk dat de Israëlieten wel de opdracht hadden om de Kanaänieten te verdrijven, maar dat ze deze opdracht verzaakten (Lees bijvoorbeeld Richteren 3:5). De Libanezen stammen waarschijnlijk af van deze Kanaänieten en niet van Rachab. Zij trouwde met de Judeeër Salmon (Mattheüs 1:5) en is daarmee een van de voorouders van Maria, de moeder van Jezus. Daarmee vertelt de Bijbel geen ander verhaal dan het gepresenteerde genetische onderzoek. De opgeworpen conflictthese tussen Bijbel en genetica is hiermee niet te rechtvaardigen.

Dit stukje stuurde ik vrijdag naar het dagblad Trouw.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

1 Comment

Jan M. Plantinga

Ik begrijp het probleem niet, want haar afstamming staat gewoon in Genesis 10:6 en Gen:10:15-20 want in Gen.10:6 staat: De zonen van Cham(Noachs zoon) waren Cusch, Mitsraim, Put en KANAäN. In Gen.10:15 gaat verder met: En Kanaän gewon Sidon (Sidoniers) zijn eerstgeborene en Heth(Hethieten) en de Jebusiet, de Amoriet, de Girgasiet en overige nakomelingen die verder volgen tot en met vers 20 waar ook hun landpalen wordt vermeld. De afstammelingen van de Sidoniers = Tyrus en Sidon zijn de huidige Libanezen en waren uitmuntende zeevaarders van de oudheid ook wel Phoeniciers genaamd, waar Salomo (koning Hiram) zaken mee deed (1Kon.5:8 en 1 Kon. 9:26-27) Ook Izebel vrouw van koning Achab behoorde tot dat volk. Sidon behoorde niet tot het beloofde land wat ingenomen moest worden onder Jozua. Vele onderzoekers die de Bijbel als ‘bewijs’ (lees conflict) er vaak bij halen, [maar] hebben haar niet of nauwelijks gelezen [en] er [daarom] vaak onvoldoende kennis van.

Geef een antwoord