Evolutie, stel dat het waar is? Dan heb je als christen een probleem als je de Bijbel wilt lezen. Althans, dat zou je moeten hebben. Maar niet alle theologen delen die mening.

Georges Louis LeClerc, Comte de Buffon (1707-1788)

Deze zomer werd christelijk Nederland in opschudding gebracht door het boek van Gijsbert van den Brink. In zijn boek neemt hij een standpunt in dat in de geschiedenis al eerder is voorgekomen, namelijk door de Comte de Buffon. Op zijn boekenserie over de natuurhistorie (die ervan uitging dat wat in de Bijbel staat niet klopt), kwam veel commentaar, vooral uit kerkelijke hoek. Om toch te kunnen blijven publiceren bedacht Buffon het volgende: in het voorwoord zette hij dat het slechts ging om een ‘filosofische verhandeling’. Een ‘stel dat’, dus. En dat is ook wat Van den Brink doet. Stel dat het waar is?

Overzicht

Op 22 september werd in Nijkerk door AKZ+ een themadag georganiseerd naar aanleiding van het boek En de aarde bracht voort van Gijsbert van den Brink. De titel van het congres was Evolutie, stel dat het waar is?. Dagvoorzitter Frank van der Duijn Schouten leidde het geheel in goede banen. De dag was verdeeld in vier blokken, waarin telkens twee sprekers (doorgaans theologen) over een onderwerp een inleiding gaven. Vervolgens mocht Van den Brink reageren, en dan was er een panel/discussie met de drie sprekers. Aan het eind van de dag mochten alle sprekers reageren op vragen uit de zaal.

Hoe sterk staat de evolutietheorie?

Henk Jochemsen en Cees Dekker behandelden deze vraag. Jochemsen wees heel scherp aan waar de filosofie van Van den Brink mank loopt. Dekker was uiteraard vol lof over het boek van Van den Brink. Misschien omdat Van den Brink zich door Dekker heeft laten informeren? Dekker legt de evolutietheorie (in de ruimste zin van het woord, beginnende bij de oerknal) over de Bijbel. Wat hij zich niet lijkt te beseffen is dat hij de wetenschap volgt voor de uitleg van Genesis 1-11. En daar voegt hij dan een ‘god-sausje’ aan toe. Met een kleine letter ‘g’, want welke god Dekker ook erbij haalt, het is niet de God van de Bijbel. In zijn reactie zei Van den Brink dat, wat iedereen al verwachtte, zijn boek verwarring zaait. In de discussie die volgde legde Dekker op een hele sluwe manier Jochemsen het vuur aan de schenen. Hij onderbrak hem steeds en legde hem woorden in de mond. Na elk antwoord van Jochemsen had Dekker al een nieuwe vraag klaarliggen om af te vuren, om Jochemsen te laten struikelen.

Past lijden bij een goede God?

Erik Peels en Almatine Leene verzorgden het tweede deel. Peels, theoloog, gaf aan geen dwingende Bijbelse argumenten te zien om in een jonge aarde te geloven. Toch stelt hij zich dan vragen over het lijden en sterven, en terecht. Maar hij concludeert dat je genoeg aan de Bijbel kunt morrelen om het kromme recht te praten. Niet dat er geen vragen meer zijn, maar als je wat schuift met de klassieke betekenis van het woordje ‘goed’.
Leene legt de focus op het lijden van dieren, en vraagt zich af of dieren verantwoordelijk zijn voor hun eigen lijden. Zo ja, dan is God niet de auteur van het lijden. Nadenken over lijden, zonde en vrije wil bij dieren is niet gemakkelijk, stelt ze, maar het is wel een onderwerp waarover nagedacht moet worden. Dan kun je het lijden van de evolutietheorie loskoppelen van God. Van den Brink vraagt zich dan af of je dieren verantwoordelijk kunt houden, omdat verantwoordelijkheid zelfbewustzijn veronderstelt.

De plek van de mens

Wim van Vlastuin en Arnold Huijgen dachten na over de vraag wat de mens een mens maakt. Van Vlastuin ziet een evolutie in Van den Brinks denken. Eerst geloofde hij nog in een door God speciaal geschapen mens, maar nu is de mens in Van den Brinks theologie uit dieren voortgekomen. Van Vlastuin heeft een drietal kritiekpunten op Van den Brink, drie fundamentele problemen. Van den Brink is inconsistent (evolutie en Bijbel zijn niet te verenigen); hij heeft een theologisch probleem en hij heeft een metafysisch probleem, want als je de schepping gaat naturaliseren, waar blijft dan nog de rol van God in deze wereld? Huijgen vult in wat er gebeurt als je de zondeval ziet zoals Van den Brink dat logischerwijs moet doen. Niet de val van een geschapen, maar een geroepen mens. Toch pleit hij ervoor om ook de evolutietheorie te omarmen, want dat zeggen de wetenschappers immers. Van den Brink benadrukt dat de mens uniek is in z’n roeping, maar verder niet. In het aansluitende gesprek benoemde Huijgen nog een pijnpunt: Van den Brink houdt er een mening op na waarbij hij de waarheid af laat hangen van wat de wetenschap bepaalt wat waarheid is.

“Eerst geloofde Van den Brink nog in een door God speciaal geschapen mens, maar nu is de mens in zijn theologie uit dieren voortgekomen.”

Evolutie en heilsgeschiedenis

Het laatste blok werd verzorgd door Mart-Jan Paul en Dolf te Velde. Het was deze dag een verademing om Mart-Jan Paul te horen spreken. Hij wist precies aan te geven waarin het boek van Van den Brink tekortschiet. Hij houdt er namelijk geen goede hermeneutiek (Bijbeluitleg) op na. Van den Brink laat volgens Paul niet meer de Bijbel zichzelf uitleggen, maar haalt de uitleg van de Bijbel uit de natuurwetenschappen. Dat zal er uiteindelijk toe leiden dat het fundament van het geloof scheefzakt.

Te Velde is van mening dat schepping en evolutie twee verhalen zijn met hele verschillende onderliggende principes. Van den Brink probeert te doen alsof ze elkaar niet bijten, maar Te Velde vindt dat nog niet zo duidelijk. Is de wereld toeval, noodzakelijkheid of de wil van God? God doet meer dan een beetje bijsturen van evolutie, zo blijkt uit de Bijbel. Hij heeft de wereld uit het niets geschapen. In zijn reactie ging Van den Brink helaas weinig inhoudelijk in op de aangedragen argumenten, en probeerde vooral met wat humoristische gevatheden de zaal op z’n hand te krijgen.

Algemene indrukken

Met zoveel theologen aan tafel krijg je natuurlijk vooral theologische discussies, waarin nogal wat vaktermen werden gebruikt. Daarbij vroeg ik mij wel af in hoeverre dit voor veel mensen in het publiek niet boven het hoofd ging. Dat bleek ook uit de vragen, de meeste gingen over onderwerpen of details die de sprekers niet behandelden. De hoofdpersoon van deze dag, Gijsbert van den Brink, ontplooide zich als een vaardig spreker. Hij schermde met woorden, hij ontweek vragen, hij praatte dingen goed door te wijzen op de overeenkomsten in visies (zoals Jehova’s getuigen dat ook doen). Maar inhoudelijke antwoorden? Die heb ik vandaag wel gemist.

Zorgelijk

Wat vandaag opviel was dat de evolutietheorie zelf nagenoeg niet ter discussie werd gesteld. Zelfs Henk Jochemsen kon niets nuttigs zeggen over de ouderdom van de aarde. De theologen hielden zich niet bezig met de vraag of evolutie in de Bijbel paste, maar hoe je de Bijbel moest lezen met evolutie in je achterhoofd. Een zorgelijke ontwikkeling, want als de heren theologen al evolutie accepteren, hoe kan de gewone mens nog vasthouden aan de Bijbel? Misschien toch maar goed dat ze een onbegrijpelijk taaltje spraken.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website WaaromSchepping. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

17 Comments

Johnny

Eens met de conclusie dat de evolutietheorie onvoldoende is bediscussieerd. Zoals ik ook al zei op het vorige artikel over de conferentie, een duidelijk kader ontbrak, mede door het warrige betoog van Jochemsen en de dominante houding van Dekker. Dit kwam niet goed uit de verf en dat bleef wat mij betreft heel de dag hangen.

Oneens met de conclusie dat het niet mag gaan over de vraag hoe je de Bijbel moet (ik zou liever zeggen ‘kan’) lezen in het licht van de evolutietheorie. Dat is namelijk ook de bedoeling van het boek en het congres, ‘stel dat het waar is’. Juist ook hier zouden de belangrijke theologische noties voldoende inhoud moeten geven om de moeilijkheid van de verenigbaarheid van de evolutietheorie met de Bijbel duidelijk te maken. En het was volgens mij niet zo dat alle theologen per definitie de evolutietheorie accepteerden. Huijgen, Vlastuin en Paul hebben volgens mij prima suggesties gewekt dat zij er een andere mening op nahouden. Zonder tegenstellingen geen debat.

En Van den Brink laveerde keurig door alles heen, aan de ene kant door de wetenschap als leidend te beschouwen (wie ben ik als theoloog om het wetenschappelijk kader te bediscussiëren) en aan de andere kant door kritiek van bijvoorbeeld Paul redelijk makkelijk af te schuiven door aan te geven dat exegese, hermeneutiek, etc. voer is voor een deel 2 van het boek.

Hetty Dolman

Gert-Jan schreef,
“want als je de schepping gaat naturaliseren, waar blijft dan nog de rol van God in deze wereld?”

Het is m.i. andersom. Wie de natuur niet ziet als de schepping ontkent de rol van God in de schepping die wij kunnen waarnemen. Schepping is natuur.

Peter van Leeuwen

Zoals de meeste mensen weten, is er steeds meer informatie over de geschiedenis van de aarde en wordt het steeds duidelijker dat er geen enkel concreet wetenschappelijk bewijs is dat er een God bestaat. Wetenschap is geen geloof, het gaat over weten boven geloven.

Johnny

@Peter van Leeuwen: wetenschap is echter ook niet waardenvrij: http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/%E2%80%98wetenschap-altijd-subjectief%E2%80%99. Wat mij betreft is wetenschap is geen objectieve, uitputtende bron voor kennis van al ons wezen en weten. Het is echter wel heel gaaf dat we steeds meer te weten komen van onze materiële wereld, maar we weten nog steeds meer niet dan wel. En dat proces gaat met vallen en opstaan.

Bovendien gaat het hier helemaal niet over de al dan niet aanwezigheid van een God. Het lijkt me logisch dat de (empirische) wetenschap geen bewijs vindt voor God, maar daarmee zeg je eigenlijk maar weinig. Weet de wetenschap wat er was voor de oerknal, wat de drijvende kracht is? Dat lijkt mij een singulariteit, een sterke aanwijzing voor een transcendentie, buiten de mogelijkheid van materiële waarneming binnen onze huidige wetten om. En als je daarvoor gaat denken ga je puur speculeren, en dan moet je blijven denken in het bestaan van energie: ergo, dan kom je uiteindelijk uit op een eeuwig iets, het eeuwige bestaan van materie. Dat geloof je wel in iets eeuwigs, maar denken in een eeuwig persoon is dan wel uitgesloten? Dat lijkt me logisch gezien geen enkel probleem.

Richard

“Zoals de meeste mensen weten”

Ik betwijfel of dat zo is.

“Zoals de meeste mensen weten is er steeds meer informatie over de geschiedenis van de aarde en wordt het steeds duidelijker dat er geen enkel concreet wetenschappelijk bewijs is dat er een God bestaat.”

Om zeker te weten dat God niet bestaat zou je alles moeten weten over het universum. Hoe kan je er anders zeker van zijn dat God niet gevonden wordt in een gebied van het universum dat je niet hebt verkend? En je zou ook alles moeten weten over wat mogelijk buiten het universum is. Hoe zou je anders kunnen weten dat God niet “buiten” het fysieke universum gevonden wordt? Je zou volstrekt alles moeten weten over alles om te weten dat er geen God is. In dat geval zou je alwetend zijn. Een van de aspecten van een godheid. Dus je zou in wezen God moeten zijn om te weten dat er geen God is – in welk geval God dus bestaat.

“Wetenschap is geen geloof, het gaat over weten boven geloven.”

Hoe kan je wetenschap bedrijven zonder God? Als het universum alleen maar het gevolg is van een kosmisch ongeval, waarom zou je verwachten dat het ordelijk is en dat er wiskundige wetten gelden? Waarom zou je verwachten dat je zintuigen je brein betrouwbaar informeren als deze gewoon het resultaat zijn van mutaties die in het verleden een soort van overlevingswaarde hadden?

“In wetenschap gaat het erom om (nieuwe) feiten te achterhalen. Zaken die aantoonbaar gemaakt kunnen worden, zodat we kunnen ontdekken hoe dingen in elkaar zitten. Op die manier kunnen we bepalen wat er in bepaalde situaties gebeurt zonder te hoeven hopen.”

Hoe kan je wetenschap bedrijven in het atheïstisch wereldbeeld? Als het universum alleen maar het gevolg is van een kosmisch ongeval, waarom zou je dan verwachten dat het ordelijk is en dat er wiskundige wetten gelden? Waarom zou je verwachten dat je zintuigen je brein betrouwbaar informeren als deze gewoon het resultaat zijn van mutaties die in het verleden een soort van overlevingswaarde hadden?

peter b

“Zoals de meeste mensen weten, is er steeds meer informatie over de geschiedenis van de aarde en wordt het steeds duidelijker dat er geen enkel concreet wetenschappelijk bewijs is dat er een God bestaat.”

Wetenschap is in de 19e eeuw gedefinieerd als materialistisch naturalisme, waarbinnen elke verwijzing niet-materialisthe verklaringen a priori verboden is. Er bestaat niets buiten Materie en Energie, is het credo. Geen wonder dat je met zo’n instelling nergens concreet wetenschappelijk bewijs voor God vindt. Ondertussen weten we echter dat het Universum, en dan met Name de Biologie, op informatie baseert. Informatie bewijst God. In de 21e eeuw heeft de wetenschap het bestaan van God bewezen.

M.Nieuweboer

Hermeneutiek is geen Bijbeluitleg. Het is een methode die op elke tekst kan worden toegepast en ernaar streeft de bedoelingen van de schrijver te achterhalen. Voor nadere uitleg zie Livius.org.

peter b

“Wetenschap is geen geloof, het gaat over weten boven geloven.”

Wetenschap is de 19e eeuwse materialistische filosofie, die bij voorbaat elke niet-materialistische verklaring uitsluit. In de 20e eeuw bleek echter dat het Universum, in het bijzonder het leven op planeet aarde, niet baseert op materie, maar op informatie. Informatie is een immateriele grootheid die alleen door intelligentie kan worden verklaard. Bij informatie gaat het namelijk om rangschikking en organisatie, code en interpretatie. Materie komt op de tweede plaats. Deze ontdekking dient serieus te worden genomen, in het bijzonder binnen het oorsprongsdenken.

Peter van Leeuwen

In wetenschap gaat het erom om (nieuwe) feiten te achterhalen. Zaken die aantoonbaar gemaakt kunnen worden, zodat we kunnen ontdekken hoe dingen in elkaar zitten. Op die manier kunnen we bepalen wat er in bepaalde situaties gebeurt zonder te hoeven hopen. En als we dingen tegen komen die we niet kunnen verklaren, dan is er werk te doen om ze verder te onderzoeken. Tot we een antwoord hebben kunnen we ons dan verliezen in allerlei speculaties of gewoon wachten, verder zoeken en gedurende de zoektocht zeggen “We weten het niet”. Net zoals wat er voor de oerknal was. Ik heb (nog) geen idee. Ik weet het (nog) niet.

Je kunt aan wetenschap proberen te morrelen en deze ter discussie stellen en het zien als een soort geloof of filosofie, dit is een vaak gekozen aanpak van gelovigen wanneer zij om wetenschappelijk bewijs wordt gevraagd. Je kunt ook proberen om het wetenschappelijke bewijs te vinden, of simpelweg toegeven dat het er niet is. Daar moet je dan wel mee kunnen leven.

peter b

“Net zoals wat er voor de oerknal was.”

Je gaat uit van de juistheid van de oerknal, terwijl ook dat baseert op aannames en interpretaties, die niet juist (hoeven te) zijn. Eerder gaf ik aan dat de astrofysicus Richard Lieu onlangs zijn kritiek uitsprak over BB Kosmologie omdat kosmologen onbegrepen fenomenen met onbekenden zouden “verklaren”. Deze verklaringen zijn nergens op gebaseerd en zeer zeker niet op experimenten. Deze onbekenden zijn:
1) kosmische roodverschuiving (galaxy redshift), verklaard als ruimte-expansie,
2) kosmische achtergrondstraling, verklaard als nagloeieffect van de BB,
3) afwijkende rotaties van spiraalvormige sterrenstelsels, verklaard door lokale donkere materie,
4) supernova abberaties, verklaard door een vesnelde expansie door donkere energie
5) gelijkmatigheid in alle richtingen, verklaard door inflatie.
Onbegrepen waarnemingen worden “verklaard” met niet waarneembare entiteiten en verhalen waarvoor geen enkele bewijsvoering is.

Scepticisme en nederigheid dienen de wetenschap.

Peter van Leeuwen

@Richard

“Om zeker te weten dat God niet bestaat zou je alles moeten weten over het universum. Hoe kan je er anders zeker van zijn dat God niet gevonden wordt in een gebied van het universum dat je niet hebt verkend? En je zou ook alles moeten weten over wat mogelijk buiten het universum is. Hoe zou je anders kunnen weten dat God niet “buiten” het fysieke universum gevonden wordt? Je zou volstrekt alles moeten weten over alles om te weten dat er geen God is. In dat geval zou je alwetend zijn. Een van de aspecten van een godheid. Dus je zou in wezen God moeten zijn om te weten dat er geen God is – in welk geval God dus bestaat.”

Dat is de [stelling] omdraaien. Je kunt ook niet bewijzen dat het Universum niet door een Vliegend Spaghettimonster is geschapen. Betekent dat dan dat het zo is?

“Hoe kan je wetenschap bedrijven zonder God?” [en] “Hoe kan je wetenschap bedrijven in het atheïstisch wereldbeeld? Als het universum alleen maar het gevolg is van een kosmisch ongeval, waarom zou je dan verwachten dat het ordelijk is en dat er wiskundige wetten gelden? Waarom zou je verwachten dat je zintuigen je brein betrouwbaar informeren als deze gewoon het resultaat zijn van mutaties die in het verleden een soort van overlevingswaarde hadden?”

De eerste twee vragen zijn hetzelfde, hoewel een atheïst geen specifiek wereldbeeld heeft. Het enige verschil met een gelovige is, is dat hij of zij het bestaan van alle goden ontkent in plaats van alleen goden van andere religies. Ik weet niet wat de oorsprong van het Universum is, maar dat betekent nog niet dat ik niet kan proberen mijn leven een zinvolle invulling kan proberen te geven. Wiskundige wetten zijn door mensen bedacht om dingen om ons heen te kunnen beschrijven. Ik vertrouw mijn zintuigen en mijn brein omdat ik niet anders heb. Zodra ik betrouwbare herhaalbare resultaten zie, dan kan ik er op vertrouwen dat iets de volgende keer hetzelfde zal gebeuren. Ik kan geen betrouwbare resultaten vinden op basis van alleen geloof.

Richard

“Dat is de [stelling] omdraaien”

Wat ik hier zeg is dat je aanvaarding van de wetenschap op dit punt ongefundeerd en dus arbitrair is.

“Ik weet niet wat de oorsprong van het Universum is”

Waarom sluit je het bovennatuurlijke dan uit? Stel je voor dat wetenschappers de bouw van een auto bestuderen en zeggen: “We moeten er in onze studie van uitgaan dat deze auto is ontstaan door de krachten van de natuur die in de loop der tijd zonder ontwerper ontstond, ook al weten we dat dit niet waar is”. Een dergelijke aanpak zou absurd zijn. Toch gebruiken veel wetenschappers dezelfde benadering bij het bestuderen van de schepping van God.

“Wiskundige wetten zijn door mensen bedacht”

Als het universum is ontstaan door een kosmisch ongeluk, als je bent ontstaan door toevalligheden als gevolg van blinde chemische reacties gedurende miljarden jaren, waarnemingen van zintuigen niks meer dan elektrische prikkels die door een hoopje chemicaliën in je hoofd random verwerkt worden, hoe krijg je hierin wetten? Chemische reacties hebben geen keuze maar volgen de wetten van de fysica. Creationisten verwachten dat het universum begrijpelijk is en functioneert op een uniforme en logische manier omdat het door een logische God is gecreëerd.

“Zodra ik betrouwbare herhaalbare resultaten zie, dan kan ik er op vertrouwen dat iets de volgende keer hetzelfde zal gebeuren.”

Dit is het punt in kwestie als bewezen veronderstellen en dus fout. Hoe ga je rationeel aantonen dat toekomstige toekomsten altijd hetzelfde zijn als verleden toekomsten? En zodra je op iets “vertrouwd” ben je een gelovig mens.

“maar dat betekent nog niet…een zinvolle invulling kan proberen te geven”

Je gebruikt hier Bijbelse concepten die tegenstrijdig zijn met je wereldbeeld. Aan de ene kant zeggen atheïsten dat mensen niets meer zijn dan chemische bijproducten van evolutie en aan de andere kant behandelen ze mensen (tot op zekere hoogte) respectvol alsof mensen geen chemische bijproducten van evolutie zijn.

Peter van Leeuwen

@Richard
Je zegt dat als het niet bestaan van iets niet aangetoond kan worden, dat het dus bestaat. Als ik dat toepas op een ander voorbeeld dan God, dan mag dat ineens niet? Daar moet je dan wel met een ander argument komen dan zeggen dat wetenschap toepassen arbitrair is.

(…) Jij vertrouwt er [toch] ook op dat er chemische reacties plaatsvinden en dat er elektrische prikkels zijn, zonder dat je dat 100% zeker weet? Vertrouwen is geen geloven. Het belangrijke verschil zit hem in bewijs dat het aanneembaar maakt.

Het bestaan van een God is niet wetenschappelijk aangetoond. Ook het niet bestaan is niet aangetoond. Dat laatste zal ook nooit gebeuren. Zodra het eerste is aangetoond, zal ik het bestaan van een God erkennen.

Ik zal blijven proberen mijn leven een zinvolle invulling te geven, wat voor mij niets te maken heeft met welk Bijbels concept dan ook en onafhankelijk is van het bestaan van een God.

Richard

“Je zegt dat als het niet bestaan van iets niet aangetoond kan worden, dat het dus bestaat.”

Dat heb ik niet gezegd. Er staat 1 specifiek geval beschreven en niet dat dit voor alle gevallen geldt. Voor het volgende geef je geen antwoord. Je stelt “dat er geen enkel concreet wetenschappelijk bewijs is dat er een God bestaat.” Voor het interpreteren van wetenschappelijke data moet je o.a. je zintuigen en geheugen gebruiken. Hoe ga je aantonen dat je zintuigen en geheugen betrouwbaar zijn als deze simpelweg zijn ontstaan door ongelukken van de natuur en de natuur zelf weer een ongeluk is van de big bang? Als je verondersteld dat je zintuigen en geheugen betrouwbaar zijn dan weet je niet alle dingen die je denkt te weten. Je kan een experiment doen om te testen of je zintuigen betrouwbaar zijn. Maar omdat de resultaten van zo’n experiment moeten worden waargenomen door diezelfde zintuigen kan je nooit weten dat je ze correct en betrouwbaar interpreteerd. Als je je geheugen test kan je zeggen dat je de test goed deed maar hoe weet je zeker dat je die geheugentest daadwerkelijk hebt uitgevoerd? Het gewoon alleen kunnen herinneren bewijst niet dat het daadwerkelijk gebeurt is tenzij je er al vanuit ging dat je geheugen betrouwbaar is. Dus door aan te nemen dat je zintuigen en geheugen betrouwbaar en zinvol zijn heb je effectief uniformiteit van de natuur verondersteld zonder rechtvaardiging daarvan. Je vertrouwd op het atheistisch wereldbeeld maar gebruikt de christelijke. Je kan daarom niet zonder arbitrair te zijn stellen “dat er geen enkel concreet wetenschappelijk bewijs is dat er een God bestaat.”

Een goed wereldbeeld moet logisch consistent zijn. Sommige wereldbeelden leiden tot de bizarre conclusie dat het onmogelijk is om iets te weten.

“Het bestaan van een God is niet wetenschappelijk aangetoond.”
Dat kan ook niet. Een ultieme standaard kan niet getest worden door een mindere standaard.

Peter van Leeuwen

Je morrelt aan de manier op basis waarvan wij nieuwe feiten proberen aan te tonen. Ik heb al eerder gezegd dat onze zintuigen het enige is wat we hebben om zaken waar te nemen. Onze hersenen stellen ons in staat om dingen te leren en daar met elkaar te communiceren. Er is geen geloof in een God nodig om dit te doen. Als je de werking van je zintuigen niet kunt vertrouwen, dan kun je beter stoppen met de discussiëren. Er is dan geen enkele basis om zinvol met elkaar van gedachten te wisselen, laat staan te discussiëren over wat er wel of niet waar is.

Hoe kun je van een ultieme standaard spreken als je er alles aan doet om de toepassing van een mindere standaard onderuit te halen? Wat bedoel je met een atheïstisch wereldbeeld? En waar gebruik ik een christelijk wereldbeeld? Atheïsme is niets anders dan de afwezigheid van het geloof in een God.

Ik ben atheïst omdat ik nog nooit iets heb gezien dat het bestaan van een God aantoont. Ik vertrouw op heel veel zaken waarvan mij is aangetoond of op een betrouwbare manier aannemelijk is gemaakt dat deze waar zijn. Deze kan ik mijn kinderen leren of vertellen aan anderen. Ik kan ook uitleggen waarom deze voor mij waar zijn. Er is nergens sprake van absolute zekerheid. Dat heeft niemand.

Het proberen te morrelen aan de redenen die ik heb ik om te denken dat iets wel of niet waar is, brengt me niets dichterbij de acceptatie dat er een God bestaat. Probeer die redenen nu eens te respecteren en me uit te leggen waarom ik onterecht denk dat een God niet bestaat.

Richard

“Je morrelt aan de manier op basis waarvan wij nieuwe feiten proberen aan te tonen.”
Precies, je verondersteld iets in je uitspraken.

“Als je de werking van je zintuigen niet kunt vertrouwen, dan kun je beter stoppen met de discussiëren.”
Ja, zonder rechtvaardiging voor de dingen die je als vanzelfsprekend aanmeemt kan je niet rationeel discussiëren. Als iedereen zijn eigen standaard bedenkt wordt het een rommeltje.

“Ik ben atheïst omdat ik nog nooit iets heb gezien dat het bestaan van een God aantoont.”
Wat dacht je van morele wetten, wetten van de logica en uniformiteit van de natuur?

“Ik vertrouw op heel veel zaken”
Een blind vertrouwen of rationeel onderbouwd?

“waarvan mij is aangetoond of op een betrouwbare manier aannemelijk is gemaakt dat deze waar zijn.”
Dit is niet realistisch. Je verondersteld hier op zijn minst dat je zintuigen betrouwbaar zijn en dat de toekomst hetzelfde zal zijn als het verleden. Als de natuur niet uniform zou zijn en als de wetten van de natuurkunde niet constant waren dan zouden onze herinneringen en zintuigen niet betrouwbaar kunnen worden beschouwd omdat zij natuurkunde en uniformiteit gebruiken.

“Er is nergens sprake van absolute zekerheid. Dat heeft niemand.”
“Er is nergens” is een absoluut. Je gebruikt hier een absoluut om te zeggen dat er geen absoluut bestaat. Je uitspraak weerlegt zichzelf. Je past hier effectief een wet van de logica toe die zegt dat een zelftegenstrijdigheid altijd fout is.

“Het proberen te morrelen aan de redenen die ik heb ik om te denken dat iets wel of niet waar is, brengt me niets dichterbij de acceptatie dat er een God bestaat.”
Heb de intellectuele eerlijkheid om het alternatief voor je wereldbeeld te overwegen. Denk aan hoe het christelijke wereldbeeld de vragen van uniformiteit, wetten van de
logica en moraliteit beantwoorden. Het beroemde debat “Does God exist?” tussen Dr. Greg Bahnsen en atheist Dr. Gordon Stein is een aanrader:

Geef een antwoord