Is de mens geschapen naar Gods beeld of product van een evolutieproces? Zijn Adam en Eva historische personen of mythologische figuren? Is er werkelijk een historische zondeval geweest? Zulke vragen rijzen als je de filosofie van het neodarwinisme gebruikt bij de uitlegging van Genesis. Binnen de Gereformeerde Bond in de PKN worstelt men daarmee.

Het standpunt van creationisten aangaande het neodarwinisme mag duidelijk zijn: brand je er niet aan! Naast een reeks wetenschappelijk onderbouwde argumenten zijn daar ook theologische argumenten voor aan te dragen. Één van de redacteurs van Weet Magazine heeft zich grondig in de materie verdiept. Met name vanuit de belijdenisgeschriften keek hij naar het vraagstuk. Hoeveel ruimte geven ze aan het inpassen van darwinistische ideeën in de scheppingsleer? Misschien dat zijn uiteenzetting helderheid mag geven in de discussie?

Klik hier voor het artikel.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

Geef een antwoord