Het schepping-evolutiedebat leeft volop. Hoe meer wetenschappelijke data beschikbaar komt, hoe harder de evolutionisten proberen zich vast te klampen aan het zinkende schip dat ‘evolutie’ heet. Ook christenen draaien volop mee in de evolutie-molen, zoals ook blijkt in de argumentatie die werd gebruikt in de populaire film God’s not dead. Ik was daarom blij verrast door A Matter of Faith, een film die heel duidelijk de kant van de schepping kiest.

Yellowstone_bergen.pixabay

Recent was ik aan het bladeren op Netflix12 om een leuke film te zoeken en werd ik nieuwsgierig naar ‘Een Kwestie van Geloof’, de Nederlandse titel die Netflix meegeeft aan A Matter of Faith. Met de trend die nu gaande is om evolutie in de kerk omarmd te krijgen in het achterhoofd verwachtte ik een pro-evolutie film. Maar naarmate de film vorderde bleek deze steeds meer vóór de Bijbel te pleiten.

Plot

De christelijke Rachel Withaker gaat studeren aan een seculiere universiteit. In de biologielessen van professor Marcus Kaman leert ze over evolutie. Wanneer haar vader Stephen erachter komt dat in de biologielessen alleen de evolutietheorie wordt onderwezen gaat hij verhaal halen bij professor Kaman. Deze weet pa Withaker uit te dagen voor een debat over “evolutie versus creationisme”. Stephen gaat de uitdaging aan en wordt bijgestaan door Evan Carlson, een christelijke student, en professor Portland, de man die vóór Kaman biologie onderwees vanuit een Bijbels perspectief.

A_matter_of_faith.amatteroffaithmovie

A Matter of Faith

Debat

De film werkt toe naar het publieke debat tussen Stephen Withaker en professor Kaman. In zo’n debat is het gemakkelijk om in details verzand te raken. Dat kan ook erg interessant zijn, denk bijvoorbeeld aan de publiciteit rondom het debat tussen Ken Ham en Bill Nye.3 Maar ten diepste is dat niet waar het om gaat. Creationisten en evolutionisten hebben dezelfde feiten, enkel een ander wereldbeeld. Welk wereldbeeld je kiest bepaalt hoe je naar de feiten kijkt. Hetzelfde feit kan zowel gebruikt worden om schepping en om evolutie te bewijzen.4 De filmmakers hebben ervoor gekozen niet te verzanden in details, maar om het debat op een hogere laag aan te pakken: durf je het Woord van God te geloven, of geloof je liever in de woorden van mensen?

Oppervlakkig

Zoals helaas wel vaker bij (low budget) christelijke films laat het acteerwerk nog wat te wensen over. Sommige dialogen komen wat geforceerd over. De Withakers zijn blijkbaar zo beschut opgevoed dat vader verbaasd is dat evolutieonderwijs de norm is. In tegenstelling tot de typische evolutionist – die al snel heel geagiteerd begint te stuiteren en elke gelegenheid aangrijpt om de opponent te vertellen hoe dom hij wel niet is dat hij in de Bijbel gelooft – geeft professor Kaman zich aan het eind veel te gemakkelijk gewonnen. Hierdoor krijgt hij een behoorlijk oppervlakkig karakter. De evolutionist wordt in de film als de slechterik afgeschilderd. Dat wordt versterkt wanneer Rachel, die Kaman tot dan toe op zijn woord geloofde, hem op een leugen betrapt. Een echte evolutionist zou zich niet zo snel gewonnen geven.

Geloofsreis

Door de lessen van professor Kaman komt Rachel in een geloofscrisis. Ze weet niet meer wat nu de waarheid is: de Bijbel, zoals haar ouders haar in haar jeugd geleerd hebben, of de evolutietheorie die door haar professor wordt voorgedragen. Deze film weerspiegelt een geloofscrisis waar veel christelijke jongeren en studenten zich in zullen herkennen. Wat moet je nu geloven? Wetenschappers of de Bijbel? Schepping of evolutie? Wat je ook kiest, het blijft een kwestie van geloof.

Aanrader

Ondanks een aantal minder sterke punten zou ik deze film toch willen aanbevelen voor persoonlijke opbouw (en vermaak), maar ook voor (jeugd)verenigingen. De film maakt een goed punt door zowel evolutie als de Bijbel als even (on)wetenschappelijk af te schilderen. A Matter of Faith krijgt van mij een 7.

Trailer

Bekijk hieronder de Engelstalige trailer:

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van WaaromSchepping. het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. http://www.netflix-nederland.nl/aanbod-netflix-nederland/een-kwestie-van-geloof-2014/
  2. Zie ook de officiële pagina van deze film: http://www.amatteroffaithmovie.com/.
  3. https://www.youtube.com/watch?v=z6kgvhG3AkI
  4. https://waaromschepping.wordpress.com/2015/07/07/twee-modellen/

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

7 Comments

Peter

“Hoe meer wetenschappelijke data beschikbaar komt, hoe harder de evolutionisten proberen zich vast te klampen aan het zinkende schip dat ‘evolutie’ heet.”

Dagelijks zijn er nieuwe wetenschappelijke artikelen die evolutie onderbouwen. Heeft [de auteur] geen toegang tot de wetenschappelijke literatuur (…)[?]

Harm

Geloof of ongeloof is niet zomaar een kwestie van keuze. Er zijn twee mogelijke redenen waarom iemand niet gelooft, namelijk onwetendheid of het ‘bewust wegdrukken van de waarheid’ (“de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken”, zie Rom. 1:18). In het geval van onwetendheid, onzekerheid over wat waar is, hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om naar de waarheid op zoek te gaan. Als we op die zoektocht de waarheid een eerlijke kans geven, dan zullen we die waarheid vinden. Dat geldt zeker voor een onderwerp als Evolutie.

Juist in onze tijd is het mogelijk om zuiver op basis van wetenschappelijke argumenten tot de conclusie te komen dat Evolutie in de betekenis van opklimming naar een hogere complexiteit, niet reëel is. Ik denk hierbij vooral aan ontwikkelingen op het gebied van (epi)genetica en de paleontologie, die laten zien dat alle levensvormen in hoge mate niet-reduceerbaar complex zijn en zonder uitzondering volledig ontwikkeld in de hypothetische geologische kolom verschijnen. De voor de Evolutietheorie onontbeerlijke fossiele tussenvormen ontbreken daarbij volledig. Zelfs de schakel tussen ongewervelde en gewervelde levensvormen is nooit opgedoken, terwijl van deze ‘primitieve’ levensvormen miljoenen fossielen voorhanden zijn. Vooral een van de laatste en meest spectaculaire ontwikkelingen, namelijk het groeiend aantal vondsten van zacht weefsel in fossielen, zoals eiwitten, cellen compleet met inhoud, en zelfs DNA en weefselstructuren zoals bloedvaten, reduceren de vermeende miljoenen jaren tot ‘wishfull thinking’.

Peter

Anthony Flew, [dat was een] boek geschreven door (…). Daarentegen is zijn er vele gevallen van mensen die de gegevens laten spreken en dan [aangeven] hoe [onjuist] creationisme is.

[Naschrift van Peter: Anthony Flew had niet zelf zijn boek geschreven.]

Geef een antwoord