Reformatorische jongeren (en niet alleen zij!) worstelen met geloofsvragen. De redactie van Puntuit, de jongerenredactie van het Reformatorisch Dagblad, hebben de afgelopen jaren talloze vragen aan predikanten, ouderlingen en andere scribenten uit de Gereformeerde Gezindte voorgelegd.1 De webredactie heeft op haar website meer dan 250 antwoorden verzameld.2 Hieronder een verwijzing naar de antwoorden op een dertigtal vragen die gaan over “onze” apologetische thema’s, het merendeel van de antwoorden is te vinden via de in voetnoot 2 genoemde website. Deze antwoorden zijn wel in een Gereformeerd jargon geschreven en daarom zal niet iedereen uit de achterban van Logos Instituut het met de antwoorden eens zijn.

Voetnoten

  1. Voor een introductie zie bladzijde 32 van het Reformatorisch Dagblad van 14 augustus 2020.
  2. Een overzicht van alle vragen is hier te vinden: https://www.puntuit.nl/menens.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

1 Comment

Comments are closed.