Het is moeilijk na te gaan hoe de tempel in Jeruzalem eruitzag in de tijd van Jezus. De tempel is immers in 70 n.Chr. verwoest door de Romeinen. Israëlische archeologen denken nu een beeld te kunnen vormen van hoe de vloer van de tempel was ingelegd.

In Weet 38 (april 2016) stond een groot artikel over het Temple Mount Sifting Project, een archeologisch project waarbij het puin van de Tempelberg in Jeruzalem nauwgezet wordt bestudeerd. Dat puin is illegaal afgegraven en gedumpt door moslims die de Tempelberg beheren. De archeologen die het puin onderzoeken hebben nu ook gekleurde stukjes van vloertegels ontdekt. Van de meer dan 600 fragmenten zijn er zo’n 100 met zekerheid afkomstig van de vloer van de tweede tempel. Op basis daarvan kunnen de Joodse archeologen zich nu een beeld vormen van hoe de vloer eruitzag. De vloer was ingelegd met geometrische patronen. Deze methode heet in het Latijn opus sectile (gesneden werk). Dit was een heel dure methode en dergelijke vloeren waren in die tijd zelfs luxer dan mozaïekvloeren. De tegels werden zo nauwkeurig uitgesneden dat er geen scheermesje tussen te krijgen was. Voor de reconstructie hebben de archeologen niet alleen gekeken naar de stukjes vloertegels, maar ook naar wat er bekend was van andere bouwprojecten die Herodes de Grote heeft laten uitvoeren. Dit soort vondsten zijn heel belangrijk voor het Joodse volk. Ze tonen namelijk aan dat de Joden eeuwen geleden al in Jeruzalem woonden en daar God aanbaden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2016, Tempelvloer gereconstrueerd, Weet 42: 12.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."