Hieronder volgen korte biografieën van vier prominente gereformeerde personen. Na het accepteren van evolutie gingen zij door met het innemen van standpunten die in toenemende mate onorthodox waren.

skipiste_hellend_vlak.pixabay

Peter Enns

Enns doceerde destijds aan het Westminster Theological Seminary (1994-2008). Dit seminarie voorziet de Orthodox Presbyterian Church (OPC) van veel van hun predikantskandidaten.Na zijn aanvaarding van evolutie verstaat Enns de Bijbel nu heel anders. Hij claimt dat “God de Israëlieten nooit heeft opgedragen dat zij de Kanaänieten moesten doden. De Israëlieten geloofden dat God hen opdroeg de Kanaänieten te doden.”

Howard Van Till

Van Till doceerde aan het Christian Reformed Calvin College (1967-1998) en was een tijdlang één van de bekendste gereformeerde verdedigers van evolutie. Hij houdt niet langer vast aan de gereformeerde confessies en zoals we in een artikel uit 2008 in The Grand Rapids Press lezen, lijkt hij op een vorm van pantheïsme te zijn overgegaan. Hij ziet “God niet langer als een transcendente, afzonderlijke schepper, maar als een actieve presentie in de schepping en daarvan niet te scheiden”.

Edwin Walhout

Walhout is emeritus predikant van een Christian Reformed Church (CRC – ontstaan uit en verbonden met de voorheen synodaal gereformeerde kerken) en was ooit redacteur van Adult Education. In 1972 gaf hij de suggestie dat “…het wel zo kan zijn dat de wetenschap ons inzichten geeft over de manier waarop God de mens heeft geschapen, maar zij kan nauwelijks ontdekken of ontkennen dat de mens beeld van God is.” In een artikel uit 2013 in de Banner, getiteld “Tomorrow’s Theology” (de theologie van morgen), uitte Walhout zich veel nadrukkelijker. Hij stelde voor dat in het licht van evolutie de CRC opnieuw de leer van de schepping, eerste zonde, zondeval en redding, moesten onderzoeken en ook of Adam en Eva echte historische mensen waren.

Deborah Haarsma

Haarsma was professor aan het Calvin College van 1999 tot 2012. Samen met haar echtgenoot schreef zij in 2007 een boek dat verschillende standpunten met betrekking tot onze oorsprong behandelde. Hoewel het boek geen enkele steun bood aan ook maar één ervan, zag het evolutie als de minst geloofwaardige. Nu is zij president van Biologos, een denktank die op agressieve wijze evolutie als waar promoot en die vraagtekens zet bij de oorspronkelijke zonde, de zondvloed, de zondeval en of Adam en Eva werkelijk historische mensen waren.

do_not_enter.wikipedia

Kunnen we maar één richting opgaan?

Betekent dit dat het accepteren van evolutie altijd tot vrijzinnigheid leidt? Zouden we deze lijst niet kunnen weerleggen met een lijst met gereformeerde denkers die evolutie hebben aanvaard en desondanks grotendeels orthodox zijn gebleven? We zouden met zo’n lijst kunnen komen en Tim Keller zou bovenaan staan. Maar het probleem is dat twintig jaar geleden Peter Enns ook op zo’n lijst had kunnen staan. Hij begon niet direct met het verwerpen van orthodoxie. Een dergelijke tegenlijst zou gewoon een lijst zijn met in evolutie gelovende gereformeerde personen, die nog niet tot het verwerpen van orthodoxie zijn gekomen. De tijd zal het moeten uitwijzen. Nee, als we erop zouden willen wijzen dat evolutie en orthodoxie van nature bij elkaar passen, dan zou een betere tegenlijst zijn die van vrijzinnigen die na het omarmen van evolutie zich in een meer orthodoxe richting hebben begeven. Dat zou pas een goed antwoord op deze lijst zijn. Maar of dat ooit zal gebeuren?

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Reformed Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Dykstra, J., 2016, After Evolution: 4 Reformed figures who accepted evolution and kept on moving, Reformed Magazine 35 (6): 15 (Artikel).

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Hieronder volgen korte biografieën van vier prominente gereformeerde personen. Na het accepteren van evolutie gingen zij door met het innemen van standpunten die in toenemende mate onorthodox waren.

skipiste_hellend_vlak.pixabay

Peter Enns

Enns doceerde destijds aan het Westminster Theological Seminary (1994-2008). Dit seminarie voorziet de Orthodox Presbyterian Church (OPC) van veel van hun predikantskandidaten.Na zijn aanvaarding van evolutie verstaat Enns de Bijbel nu heel anders.

...
Read more

18 Comments

E. van der Klift

‘De Mens’ is geen evenbeeld van JHWH, Hij, JHWH is niet zwart, niet geel, niet ‘rood’, niet bruin, niet dik noch mager. Heeft géén blauwe, zwarte, grijze of bruine ogen. Is niet klein noch lang en heeft geen zwart, blond of rood haar. JHWH schiep ‘de mens’ naar Zijn ‘beeld’ en gelijkenis, d.w.z. met verstand, met besef ván, en vóór, goed en kwaad, met liefde maar ook met een vrije wil en verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden. Maar, niet één mens ‘lijkt’ op JHWH in gestalte, er is dan ook geen vraag hoe JHWH er uit zou zien. JHWH is een geest.

Peter

“Betekent dit dat het accepteren van evolutie altijd tot vrijzinnigheid leidt?” Alle vier genoemden zullen zichzelf orthodox noemen. Geeft dit artikel aan dat zelfstandig nadenken niet gewenst is, en dat er bij de fundamentalisten geen enkele discussie mogelijk is? Interessant is nog te noemen dat er voor de drie die niet gepensioneerd zijn een Berufsverbot is uitgebracht. Peter Enns, Howard van Till, en Deborah Haarsma zijn niet vrijwillig vertrokken uit hun baan.

Peter Enns: “On March 26, 2008, the Board of Trustees at Westminster Theological Seminary voted 18–9 to suspend Enns from his position effective May 23, 2008. Though the faculty voted 12–8 that the work falls within the parameters of the Westminster Confession of Faith, the chairman of the Board said that a majority of the members on the Board at that time felt the book was incompatible with the Confession” [Bron:] https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Enns

Howard van Till: “He was publicly accused of heresy after the issue of The Fourth Day,[2] and Van Till’s professorship was subject for four years to a monthly review of his beliefs and eligibility to teach at Calvin College. He continued to teach until 1999, but his Calvinist faith was affected by the inquiry.” [Bron:] https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_J._Van_Till

Er zijn meer mensen, die evolutie op grond van de feiten aanvaardden, uit hun baan gezet bij religieuze wetenschappelijke instituten dan creationisten of ID uit hun baan gezet zijn bij publieke universiteiten.

jurgen

Stel ik ben medebestuurslid van een Nissan Patrol club (je weet wel lekker off road met je 4×4). Dan op een vergadering meld ik dat ik voortaan voorop ga met een Toyota Hillux want ik geloof dat de Nissan er zo uit hoort te zien als de Hillux. Tja, gek dat men dan een ander kiest voor mijn baantje? Christen die naar de kerk gaan (in ieder geval degene die geloven dat de Bijbel Gods woord is) zitten niet te wachten op een bestuurslid’ (voorganger) die dan in ene zegt dat hij niet meer gelooft in de Bijbel als Gods onfeilbare woord. In dat geval moet hij maar een nieuwe ‘club’ (kerk) beginnen. Kijken hoeveel leden hij krijgt met de reclame: “kom naar de kerk waar we het boek met de leuke verhaaltjes gaan bestuderen!”

Reinier

Misschien een lijstje van tot bekering gekomen mensen die mede dankzij samen houden van evolutietheorie en christelijk geloof redelijk en gelovig kunnen worden en blijven.

peter b

“Geeft dit artikel aan dat zelfstandig nadenken niet gewenst is, en…”

Als men echt zelfstandig zou denken, dan heeft men geen Darwinstisch compromis nodig. [Dit] is het tegendeel van zelfstandig nadenken, namelijk de Mainstream Darwinistische dwaalweg volgen. Maar dat is niet nodig, want de daadwerkelijke biologie is niet het resultaat is van een naturalistisch Darwinistisch proces. Dat weten we omdat de Biologie baseert op informatie, niet op materie. Dat is een experiemnteel bewezen biologisch feit. Je kunt de informatie uit de Materie verwijderen door mutagenese en het leven verdwijnt. Biologie baseert op informatie. De Materie is weliswaar als de inkt waarmee leven wordt geschreven, maar van secundair belang. De nucleotiden in het DNA zijn de Materie (inkt) waarmee het biologische Woord van God (informatie) werd vastgelegd. Het evolutieproces dat we waarnemen vindt plaats door een herrangschikking van reeds bestaande informatie. Dat is wat de moleculaire biologie ons toont. De biowetenschap bewees Schepping.

peter

“Na het accepteren van evolutie gingen zij door met het innemen van standpunten die in toenemende mate onorthodox waren.”

‘Onorthodox’ en ‘accepteren van evolutie’ [zijn niet] identiek aan ongelovig!

peter b

“Onorthodox’ en ‘accepteren van evolutie’ [zijn niet] identiek aan ongelovig!”

Het is [voor mij] nog steeds onduidelijk wat Peter met evolutie bedoelt. Evolutie vrijwel alles betekenen. Mutatie, adaptatie, speciatie, common descent, enzovoort… deze termen worden vaak voor “evolutie” gebruikt. Vaak bedoelt men Darwinistische evolutie, d.w.z. E (NS) = CD + M als men het over evolutie heeft, het hypothetische proces dat geen biologische waarde heeft omdat het de informatie in het genoom niet verklaart.

Peter

Peter B, ik bedoel met ‘evolutie’ wat in de natuurwetenschap daarmee bedoeld word. Daar is niets onduidelijks aan. Het is ook de evolutie zoals die in het bovenstaande artikel bedoeld wordt.

peter b

“Peter B, ik bedoel met ‘evolutie’ wat in de natuurwetenschap daarmee bedoeld word.”

[Dat is onduidelijk]. Peter, geef zelf een definitie of plaats een definitie uit een wetenschappelijke publicatie. Evolutie kan namelijk van alles betekenen.

BK

Persoonlijk begrijp ik niet waarom christelijke personen zich willen identificeren met een niet christelijke wetenschap. Het is bekend dat de huidige wetenschap zich van alle eventuele goddelijke interventies afstand doet. Zelfs als de meest logische verklaring een goddelijke verklaring zou zijn, dan nog zal dat niet geaccepteerd worden en zal er een menselijke, soms onlogische verklaring voor gezocht worden. En dit kan je niet verenigen. Het is naar mijn idee hetzelfde als dat je een financieel directeur de portefeuille van humanitaire beleid geeft. Dan weet je bij voorbaat dat dit problemen gaat geven. Theorieën in stand houden met nooit waargenomen materies, daar moet je je niet mee willen identificeren.

Peter

Wetenschap is niet niet-christelijk of christelijk, wetenschap heeft geen vooringenomen positie. Goddelijke interventie moet aangetoond worden, niet aangenomen worden, en dat is alles

Hetty Dolman

BK schreef:
“Persoonlijk begrijp ik niet waarom christelijke personen zich willen identificeren met een niet christelijke wetenschap. Het is bekend dat de huidige wetenschap zich van alle eventuele goddelijke interventies afstand doet.”

Ik vraag me af wat je bedoeld met christelijke wetenschap? Er bestaat m.i. geen christelijke wetenschap, noch moslim wetenschap, noch boeddhistische wetenschap. Er bestaat geen godsdienstige wetenschap. Wetenschap bestudeert inderdaad alleen meetbare, waarneembare zaken. Wonderen worden noch ontkent noch toegelaten omdat dit buiten elk vakgebied valt.

peter b

“Wonderen worden noch ontkent noch toegelaten omdat dit buiten elk vakgebied valt.”

Wonderen worden wel degelijk toegelaten, Hetty. [Ik vind] het namelijk een groot wonder dat Darwinisme binnen de biologie het verklaringsmodel is.

Peter

“[Ik vind] het namelijk een groot wonder dat Darwinisme binnen de biologie het verklaringsmodel is.”

Deze persoonlijke mening van Peter B wordt niet gedeeld door alle wetenschappers, integendeel.

peter b

Nadenkende wetenschappers hebben Darwinisme al lang verlaten.

http://www.thethirdwayofevolution.com/
https://www.evolutionnews.org/2006/02/over_500_scientists_proclaim_t/

Als je je echt in de Biologie verdiept en erover nadenkt, elke dag de moleculaire biologie bestudeerd, zoals ik dat doe ten behove van het menselijke welzijn, dan weet je dat Darwinisme onzin is.

Het probleem is de atheistenlobby. Die heeft Darwinisme nodig en die promoten het. De atheistenmedia, meer dan 90% van de journalisten is atheist. Andersdenkenden worden genegeerd, dan wel afgemaakt. Zelf meegemaakt na het uitbrengen van mijn boek. Let wel, in Nederland zijn minimaal 2 miljoen creationisten, maar slechts één krant die hen vertegenwoordigt. Ze worden door de rest genegeerd.

peter b

En wat te denken van de Big-Bang: een universum dat niet bestond en dan zichzelf schept, inflatie, donkere energie en materie, etc. Er moet wonder op wonder worden gestapeld om schepping te kunnen blijven ontkennen.

Hetty Dolman

@Peter B,
“Wonderen worden wel degelijk toegelaten, Hetty. [Ik vind] het namelijk een groot wonder dat Darwinisme binnen de biologie het verklaringsmodel is”

Dat lijkt mij niet zo’n wonder. Wetenschappelijke consensus wereldwijd is sowieso ontzettend handig. Op die manier kunnen alle nationaliteiten samenwerken (en feedback geven) zonder dat er een religieuze overtuiging meespeelt. Daarbij blijkt de evolutietheorie als verklarend model te werken in elke tak van de wetenschap. Als iets niet werkt zou nooit de gehele wetenschappelijke wereld, zowel gelovige als ongelovige onderzoekers ermee doorgaan.

Geef een antwoord