Als er ergens een dinosaurusbot wordt gevonden, dan weet men direct hoe oud het ongeveer is. Ergens tussen de 65 miljoen en 230 miljoen jaar. De dino’s zijn namelijk geëvolueerd in ca. 20 miljoen jaar na het massaal uitsterven van bijna al het leven in de geologische periode die het Perm wordt genoemd. Eerst evolueerden de dino’s die op twee poten liepen, en daarna die zich op vier poten voortbewogen. Bij een meteorietinslag, pakweg 65 of 66 miljoen jaar geleden stierven ze vervolgens weer uit. Maar dat dino’s 230 miljoen jaar geleden zijn ontstaan, dat is niet meer zo.

Hoezo? Is de geschiedenis dan veranderd? Nee, natuurlijk niet. Wel is de kijk op de geschiedenis veranderd. Michael Oard wijst in de nieuwste Journal Of Creation (31 (2) 3-5) op een publicatie van pootafdrukken van dinosauriërs van 250 miljoen jaar oud. 20 miljoen jaar ouder dan men dacht dat dino’s waren. Dat is praktisch direct na de grote uitsterfgolf van het Perm. Niet alleen dat, het zijn ook nog eens viervoeters. De tijdlijn van de dinosauriërs moet op de schop. Deze viervoeter is een reeds bekende dinosoort. Het blijkt dus dat bepaalde dinosoorten na hun vrij plotselinge ontstaan 250 miljoen jaar geleden vrij lang niet meer veranderden. “Evolutionaire stasis” heet dat.

Dit is niet het enige voorbeeld waar Oard op wijst. Er zijn weer twee levende fossielen bijgekomen (soorten waarvan men meende dat ze waren uitgestorven), de echolocatie (sonar) van walvissen was al 28 miljoen jaar eerder aanwezig, de pterodactylus bestaat al 5 miljoen jaar langer, een bepaalde vogelsoort was er ook al 5 miljoen jaar eerder en slangen kruipen maar liefst 70 miljoen jaar langer rond dan tot voor kort werd gedacht! Ook meende men dat in de tijd van de dino’s hooguit eenvoudige ratachtige zoogdieren voorkwamen. Nu blijken er ook meer geavanceerde zoogdieren naast de dino’s te hebben rondgelopen in het Jura tijdperk. Dat maakt de tijd waarin geavanceerde zoogdieren zich evolueerden wel heel erg kort.
Ook interessant zijn de slingerapen van Zuid en Midden-Amerika. Gezien de fossielen lijkt hun oorsprong in Afrika te liggen. Nieuwe fossiele vondsten duwen hun bestaan in Zuid-Amerika 10 miljoen jaar verder terug het verleden in.

Van veel diersoorten die in zowel Afrika als Amerika voorkomen, hebben de evolutionisten de theorie dat deze al op die plaatsen aanwezig waren voordat de continenten zich opsplitsten. Dat geldt niet voor deze apen. Een alternatief is dat ze via de ijzige landbrug bij Rusland en Alaska zijn overgestoken. Die landbrug bestaat nu niet meer. Maar ook dit werkt niet als verklaring voor deze apen. Hoe zijn die apen dan van Afrika naar Amerika gereisd? De meest geaccepteerde verklaring is dat deze de oceaan zijn overgestoken op vegetatiematten. Vegetatiematten zijn vandaag de dag schaars en klein. Deze zijn absoluut niet geschikt om grotere dieren over de Atlantische oceaan te vervoeren.

Evolutionisten zijn niet de enigen die spreken over vegetatiematten. Michael Oard verklaart hiermee veel van de verspreiding van dieren na de zondvloed. Het past namelijk goed bij een zondvloedscenario dat er na de zondvloed nog lange tijd grote vegetatiematten hebben rondgedreven, waar ook grotere dieren een tijd lang op konden overleven.

Michael Oard wijst erop dat de genoemde verlengingen van de tijdspanne van genoemde soorten waarschijnlijk het “topje van de ijsberg” zijn. Deze publicaties hebben een impact op de evolutietijdschaal, maar zijn ervoor niet onoverkomelijk. Het toont wel hoezeer de evolutietheorie “story telling “ is. Als het niet klopt, verzin je er gewoon een nieuw verhaal bij.

Uit eerder onderzoek van Dr. Carl Werner is gebleken dat veel gevonden anomalieën (vondsten die niet passen in het evolutiegedachtegoed) in de kelders van musea blijven liggen. Er wordt niet over gepubliceerd. Hoe groot de problemen voor de evolutietheorie echt zijn is daarmee dus niet bekend. In ieder geval aanmerkelijk groter dan de problemen die wel worden gepubliceerd. De evolutietheorie volgt niet uit het fossielenarchief, maar de fossielen worden vaak zo gerangschikt dat het lijkt alsof de theorie altijd klopt.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Geo Detective is een expert in 3D design/visualizing, programmeren en data analyse en een amateur wetenschapper die een methode heeft ontwikkeld voor waarheidsvinding. Hij maakt leuke korte filmpjes waarin hij kritisch naar evolutie kijkt. Geo Detective heeft al vele filmpjes op zijn eigen site gepubliceerd.

21 Comments

Chan

“Het toont wel hoezeer de evolutietheorie “story telling “ is. Als het niet klopt, verzin je er gewoon een nieuw verhaal bij”.

Dat is precies hetgeen de evolutionisten de jonge aarde-creationisten verwijten (het “verhaal” is dan volgens hen Genesis). Er is echter een eenvoudige derde weg. De schepper heeft het fossielenarchief geschapen. Dus incluis alle – ogenschijnlijke – indicaties voor een lange tijdsspanne.

Geodetective

Beste Chan,

Ik ken deze “derde weg” al van voordat ik met onderzoek naar de zondvloed begon. Ik heb dit nooit een bevredigende verklaring gevonden. Dit heeft een aantal redenen:
– Als je een verdachte voor de rechter brengt, kun je zeggen: “Hij had de middelen, de mogelijkheid en hij was aanwezig. Dus hij heeft het gedaan.” De eerste vraag die de rechter dan beantwoordt wil zien is: “Wat is zijn motief?” Als je in je achtertuin heel diep graaft, en er potscherven vindt van potten uit de romeinse tijd, dan zijn die waarschijnlijk uit de romeinse tijd. Natuurlijk kan de vorige eigenaar van het huis oude romeinse potten hebben gekocht, die stukgeslagen en vervolgens begraven. Maar dat kost veel tijd, geld en moeite. Waarom zou ie dat doen?
Ook in deze “derde weg” ontbreekt een motief. God kan een geschiedenis hebben geschapen die er nooit is geweest. Maar waarom?

– De tweede reden waarom ik dit niet logisch vind, is omdat als je gelooft in de schepper uit Genesis, je waarschijnlijk ook gelooft in de zondvloed van Genesis. Daar staat simpelweg dat hij wereldwijd was. En er zijn meer redenen voor aan te dragen dat hij wereldwijd was. Maar als het fossielenarchief niets met de zondvloed te maken heeft, waar is dan het bewijs van de zondvloed? Dit probleem is identiek aan het combineren van evolutie met de zondvloed.

Ik zie juist in het fossielenarchief de zondvloed heel sterk terug.

M.Nieuweboer

“Hoe groot de problemen voor de evolutietheorie echt zijn is daarmee dus niet bekend.”

Het is niet verrassend dat wetenschap vele open vragen kent en er net een par heeft beantwoord. De laatste wetenschappelijke revolutie – methodologisch naturalisme genaamd – vond pas ruim 200 jaar geleden plaats. Toch heeft deze methode in weinig tijd een groter effect gehad – zowel positief als negatief – op het aanzien van de Aarde dan de koningin der wetenschappen, theologie, in verscheidene millennia. Voortschrijdend inzicht heet dat. Creationisme [geeft vooral] (…):

1. de wetenschap heeft iets fout;
2. omdat de wetenschap het fout heeft heeft creationisme het goed en vooral de versie die de creationist in kwestie aanhangt (…);
3. het leven/de Aarde/het Universum maken de indruk ontworpen te zijn en dus heeft de god van de creationist (er zijn bv. ook hindoe-creationisten) alles geschapen. (…)

Het oudst bekende fossiel is nog steeds 3,5 miljard jaar oud. Dat is nog altijd 175 maal zoveel, dus die extra 20 miljoen jaar [vind ik] niet echt schokkend. Een fossiel vinden dat 6 miljard jaar oud zou zijn, dat zou nog eens wat zijn.

Geodetective

Beste M. Nieuweboer,

“Een fossiel vinden dat 6 miljard jaar oud zou zijn, dat zou nog eens wat zijn.”

Dat kán niet, want fossielen worden niet op zichzelf gedateerd. Fossielen krijgen een leeftijd toegekend, op basis van in welke laag deze zit, en alleen mits dit in overeenstemming is met de evolutietheorie. Als het daarmee niet in overeenstemming is, wordt het beschouwd als een anomalie. Die geologische lagen worden gedateerd op basis van het gesteente dat erin voorkomt. Om een fossiel van 6 miljard jaar oud te vinden moet dus eerst de laag gedateerd (en geaccepteerd) worden op 6 miljard jaar. En dan moet een steen worden gevonden die gedateerd wordt op 6 miljard jaar. En dat laatste, dat is wel gebeurd: http://blog.drwile.com/scientist-realizes-important-flaw-in-radioactive-dating/ “Their age was measured to be 6.0 +/- 0.3 billion years old.” Het probleem is echter dat deze datering is verworpen, ondanks zijn schijnbaar geringe onnauwkeurigheid van 0.3 miljard jaar.

Beste Hetty,

Ik citeer:
“The New World monkeys are found alive today in South and Central America and on the Caribbean islands. Evolutionists believe they originated from Africa. […] Evolutionists have mostly come to believe the New World monkeys arrived from Africa on Vegetation.”

De bronvermeldingen daarbij:
– Bond, M. Tejedor, M.F., Campbell Jr, Ke.E., Chornogubsky, L., Novo, N., and Goin, F., Eocene primates of Soouth America and African orgin of New World monkeys, Nature 520:538-541, 2015.
– De Queiroz, A., The Monkey’s Voyage: How Improbable Journeys Shaped the History of Life, Basic Books, New York, 2014.

Hetty Dolman

@ GeoDetective,

“Dat geldt niet voor deze apen. Een alternatief is dat ze via de ijzige landbrug bij Rusland en Alaska zijn overgestoken”

Het meest logische is dat de apen aanwezig waren op het continent toen Amerika en Afrika nog aan elkaar zaten en vandaar ‘meegedreven’ zijn naar Zuid-Amerika. Apen gaan niet op een vegetatievlot de oceaan over, om over luiaards en pinguïns nog maar te zwijgen.

Peter

(…) [Het artikel van] Oard [in] Journal Of Creation (31 (2) 3-5) is niet online te lezen.

“Er zijn weer twee levende fossielen bijgekomen (soorten waarvan men meende dat ze waren uitgestorven), de echolocatie (sonar) van walvissen was al 28 miljoen jaar eerder aanwezig, de pterodactylus bestaat al 5 miljoen jaar langer, een bepaalde vogelsoort was er ook al 5 miljoen jaar eerder en slangen kruipen maar liefst 70 miljoen jaar langer rond dan tot voor kort werd gedacht”

Welke levende fossielen?Welke echolocatie? Welke pterodactylys? Welke vogelsoort? Welke slangen? Dinossporen ouder dan 230 miljoen jaar? Waar [is dat] gepubliceerd?

Geodetective, zo af en toe (dagelijks!) worden er nieuwe fossielen gevonden. Soms leidt dat tot een herziening van een stamboom, en soms leidt dat tot een vroegere datum voor een groep. Dat krijg je zo als je begint aan een puzzel, geen idee hebt van wat er te voorschijn zal komen, en de puzzelstukjes een voor een aangevoerd worden. Of vindt Geodetective/Oard dat paleontologen [hieraan] niet mogen werken?

peter b

Peter, laten we buiten de Darwin-box te lezen. Ik kende namelijk het stuk van Geodetective reeds, had het al gelezen. Als we steeds maar hetzelfde pad in het bos bewandel[en], zullen we nooit meer weten dan we vanaf het pad kunnen zien. We zullen nooit verder weten [dan ons] eigen beperkte blikveld. We moeten het bos in, op onderzoekspad, van de gebaande wegen. Alleen dan zullen we iets ontdekken. Zo ontdekte ik dit, midden in het bos: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14772019.2017.1343259. Maar liefst 300 miljoen jaar oud en niet te onderscheiden van de moderne.

Nieuweboer, Er is niets methodologisch naturalistisch aan selectieverhalen vertellen, want er valt niets methodisch te onderzoeken. Er wordt slechts vastgesteld, evolutie wordt erbij gedacht. Dat is het probleem met “evolutietheorie” (dat nog steeds niet door Nieuweboer werd gedefinieerd, maar ik ga ervan uit dat hij gewoon Darwins selectionisme bedoelt): er kan niets worden getest en getoets. Het zijn verhalen die je kunt geloven of niet. Alle triljoenen experimenten die werden uitgevoerd, o.a. door Lenski, toonden dat er adaptaties mogelijk zijn, maar dat er geen nieuwe informatie bij komt. Dus strikt genomen toont methodisch naturalisme het onvermogen van de natuur om zichzelf voort te brengen.

Peter

Peter B schrijft over een fossiele kever: “Maar liefst 300 miljoen jaar oud en niet te onderscheiden van de moderne.” http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14772019.2017.1343259

Alleen is deze kever volgens dat artikel duidelijk te onderscheiden van elke moderne kever. De abstract zegt: “The first complete beetle body fossil from the Australian early Late Permian fossil site Belmont is described here, †Ponomarenkia belmonthensis sp. nov., attributed to a new extinct family †Ponomarenkiidae. Shortly before a dramatic biodiversity crisis at the end of the Palaeozoic, it documents profound transitions in the evolution of Coleoptera, today by far the most species-rich group of insects and the largest order of organisms. †Ponomarenkia displays transitional states of several important characters, excluding it from the ancestral earliest stem-group coleopterans (e.g. †Tshecardocoleidae), but also from the four ‘modern’ extant suborders. In contrast to †Tshecardocoleidae, †Permocupedidae and †Rhomboleidae, it lacks the ancestral very broad and apically truncated prosternal process and a broad prothoracic postcoxal bridge, features suggesting a position in Coleoptera sensu stricto, i.e. the crown group of beetles. (…) †Ponomarenkia likely belongs in the stem group of one of the extant suborders or in the stem group of a clade comprising more than one of them.”

[De] gespecialiseerde paleontologen Evgeny Viktorovich Yan, John Francis Lawrence, Robert Beattie en Rolf Georg Beutel [geven dit aan:] ‘extinct family’ ‘documents profound transitions’ ‘†Ponomarenkia displays transitional states of several important characters, excluding it from the ancestral earliest stem-group coleopterans (e.g. †Tshecardocoleidae), but also from the four ‘modern’ extant suborders.’ (…)

Geodetective zegt:
“Fossielen krijgen een leeftijd toegekend, op basis van in welke laag deze zit”

Dat klopt volledig.

“en alleen mits dit in overeenstemming is met de evolutietheorie”

Dat klopt niet: de datering van de aardlagen is onafhankelijk van evolutie, maar hangt af van fysische en chemische processen. .

Geodetective

Peter,

Artikelen in het Journal of Creation komen na een jaar vrij op internet te staan. De recentste 3 edities zijn betaald beschikbaar op papier en online.

Het probleem is niet zozeer dat er nieuwe fossielen worden gevonden en dat er voortschrijdend inzicht is. Uiteraard mag dat. Wat alleen vreemd is, is dat het hele evolutietheorie verhaal door de decennia heen onderdeel voor onderdeel mag worden vervangen, maar dat de evolutietheorie als geheel als onwankelbaar is verklaard. En ook dat fossielen alleen tot verandering van inzicht mogen leiden als dat niet al te veel impact heeft. Anders is het een “anomalie”.

De fossielen tonen een veel grotere overlap in gelijktijdige samenleving van verschillende soorten dan in publicaties wordt toegegeven. Dat is het probleem.

– levende fossielen:
Mertens, K.N. et al. Living fossils in the Indo-Pacifi warm pool: a refuge for therophilic dinoflagellates during glaciations, Geology 42(6): 531-534, 2014
Gordon, D., Northern hemisphere fossil discovered living in New Zealand https://www.niwa.co.nz/news/northern-hemisphere-fossil-discovered-living-in-new-zealand
– echolocatie:
Geisler, J.H et al. A new fossil species supports an early origin of toothed whale echolocation, Nature 508: 383-386, 2014
– pterodactylus:
Anders, B. et al, The earliest pterodactyloid and the origin of the group, Current Biology 24:1011-1016, 2014
– vogelsoort:
Wang, M. et al. The oldest record of ornithuromorpha from the early Cretaceous of China, Nature Communications 6:6987, 2015; doi:10.1038/ncomms7987.
– slangen:
Cadwell, M.W. et al. The oldest known snakes from the Middle Jurassic-Lower Cretaceous provide insights on snake evolution, Nature communications 6: 27, January 2015; doi:10.1038/ncomms 6996
– Dinossporen ouder dan 230 miljoen jaar:
Brussatte, S.L. et al. Footprints pull origin and diversification of dinosaur stem lineage deep into Early Triassic, Proceedings of the Royal Society B 278:1107-1113, 2011

Geodetective

Peter,

“de datering van de aardlagen is onafhankelijk van evolutie, maar hangt af van fysische en chemische processen.”

Dit klopt min of meer (de datering is voornamelijk afhankelijk van het voorkomen van radioactieve stoffen in het gesteente), maar of een fossiel de datering van de laag daadwerkelijk krijgt toegekend, is afhankelijk van of men er vertrouwen in heeft. Het komt bijvoorbeeld voor dat menselijke botten worden gevonden in dinosaurus houdende lagen. Die botten krijgen nooit een leeftijd van 66+ miljoen jaar toegeschreven.

Peter

Bij Geodetective 27-7: “Het komt bijvoorbeeld voor dat menselijke botten worden gevonden in dinosaurus houdende lagen”

Ja? Welke botten [zijn] wanneer [en] waar gevonden?
Wordt deze soms bedoeld: https://en.wikipedia.org/wiki/Moab_Man [en] http://paleo.cc/paluxy/moab-man.htm

De[ze] twee websites die ik wist te vinden gaven aan dat er geen voorbeeld van “Het komt bijvoorbeeld voor dat menselijke botten worden gevonden in dinosaurus houdende lagen. Die botten krijgen nooit een leeftijd van 66+ miljoen jaar toegeschreven.” is.

Bij geodetective 26-7: Bedankt voor de referenties.

“Wat alleen vreemd is, is dat het hele evolutietheorie verhaal door de decennia heen onderdeel voor onderdeel mag worden vervangen, maar dat de evolutietheorie als geheel als onwankelbaar is verklaard”

Integendeel, voor de gewervelde dieren bv staan de hoofdlijnen van afstamming al zeker sinds 1890 vast. Paleontologie is grotendeels invullen. Geen van je voorbeelden geeft een illustratie van deze stelling.

Het probleem is zo te zien van het soort ‘waarom zijn er nu zowel eierleggende zoogdieren als buideldieren als placentale zoogdieren, als de placentale zoogdieren afstammen van zoogdieren die eieren legden?’ Er is geen enkele wet die voorschrijft dat alle eierleggend zoogdieren moeten uitsterven zodra er placenta’s in een andere groep zoogdieren verschijnen. Dus je kunt gemakkelijk hebben dat beesten met ‘oudere’ kenmerken samen voor komen met beesten met ‘nieuwere’ kenmerken. Er zit in [dit] probleem een veronderstelling over hoe zaken moeten gaan, dat je altijd alles op volgorde van de indeling in de tijd terug denkt te vinden en alle vorige stadia in de indeling direct moeten uitsterven.

Geodetective

Peter,

Onder andere. Er zijn er veel meer. In dit filmpje o.a. over Moab Man die je noemt: https://www.youtube.com/watch?v=8AuM3rrRmBA&t=1171s

Maar ik had het vooral over deze: http://www.youtube.com/watch?v=PFchbdbQEA4&t=18m50s
Hier gaat het over een dinosaurus houdende laag, uit een boek genaamd “Man Dinosaurs and Mammals together” door John Allen Watson

“Not very long after finding the above named relies of human workmanship and while engaged in our usual visits to Ahsley Bed, a bone was found projecting from the bluff, immediately in contact with the surface of the stony stratum (the Phosphate-rocks); we pulled it out, and behold a human bone! Without hesitation it was condemned as an ‘accidental occupant’ of quarters to which it had no right – geologically – and so we threw it into the river. Alas! We have lived to regret our temerity and rashness. A year after, a lower jaw bone with teeth was taken from the same bed and we now have it in the cabinet.”

Als laatste, je argument over zoogdieren en eieren deel ik niet. Dat is voor mij een stro[man]. Ik geef bovendien in mijn artikel al aan dat de gepubliceerde vondsten niet onoverkomelijk zijn voor de evolutietheorie. Echter zijn er veel problematischere fossielen (voor de evolutietheorie) waarover niet gepubliceerd wordt. Wat de redenen voor niet publiceren zijn, daar laat ik me verder niet over uit.

Peter

Genesis Week! (…) Tip: Lees dat stukje http://paleo.cc/paluxy/moab-man.htm goed door.

Ashley fossil bed: zie voor een (…) benadering http://scienceline.ucsb.edu/getkey.php?key=4635
“The Ashley Beds appear as a common criticism of science in that they say dinosaurs and people lived together. First, I want to explain how we date bones from different animals. When an animal is alive it eats from plants that take in a certain amount of carbon 14 from the atmosphere during photosynthesis. When the animals are alive and continue to eat, they will have a constant amount of carbon 14 in their bodies. When they die, this carbon 14 stops being replaced. Because the chemical is unstable, it degrades very slowly. By measuring how much of the carbon is left, we can get a very accurate date when the animal died. So if we find a fossil that has half of its carbon 14 gone, we can see that it must have died many, many years before an animal that still has all of its carbon 14. Because we know exactly how fast it degrades we can get accurate dates. So we can show that all of these animals lived millions of years apart, rather than just looking at how deep they are.”

(…) [Kun je] een opgraving door een paleontoloog noem[en?]

“Echter zijn er veel problematischere fossielen (voor de evolutietheorie) waarover niet gepubliceerd wordt.”

O ja? Wie beweert dat? Kun je dat hard maken? (…)

“De fossielen tonen een veel grotere overlap in gelijktijdige samenleving van verschillende soorten dan in publicaties wordt toegegeven. Dat is het probleem”

Dat is nooit een probleem, het is een waarneming. [Di]t staat duidelijk wel in publicaties overigens. (…)

Een betere dan ik eerder had voor Ashley Beds is: https://en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Formation Het gaat om een formatie uit het Paleogeen. Geen mens te zien. (…) De ‘hadrosaur’ blijkt met enig zoeken uit een boek over de Ashley fossielen van 1870 te komen. [Het is] niet na te gaan of dit een herplaatsing van bot is. Dit is ook mooi materiaal voor Genesis Week:

Geodetective

Peter,

Hoe C14 datering werkt weet ik. Maar dit “So we can show that all of these animals lived millions of years apart, rather than just looking at how deep they are.” is niet waar.
C14 datering gaat niet verder terug dan pakweg 50000 jaar. Wat hier wordt gedaan:
– De laag wordt gedateerd op 65 miljoen jaar
– Er worden dinosaurusfossielen gevonden, en die worden 65 miljoen jaar oud gedateerd
– Er worden “moderne” (zoogdier) botten in gevonden, en die worden met de C14 methode op 20000 jaar oud gedateerd.

Wat niet wordt gedaan:
– Het zoogdier dateren op 65 miljoen jaar
– Het dinobot dateren met de C14 methode.

Vooral dat laatste, waarom niet? Het antwoord daarop is: “We weten dat dat dinobot 65 miljoen jaar oud is, dus kan het geen C14 meer bevatten.”

Kortom: we nemen op voorhand aan welke leeftijd het heeft, en dateren het op basis van die vooropgestelde geschatte leeftijd. Zie ook:
http://www.dinosaurc14ages.com/

Het antwoord dat ik als reactie krijg op deze site is meestal: “Ja, dit zijn mensen die C14 datering toepassen op dinosaurusbotten, dus dat kunnen geen echte wetenschappers zijn.”

Peter

geodetective schreef:
“Echter zijn er veel problematischere fossielen (voor de evolutietheorie) waarover niet gepubliceerd wordt.”
O ja? Wie beweert dat? Kun je dat hard maken?
Graag antwoord.

peter b

Jawel, dat kunnen we wel. Elke goed geinformeerde paleontoloog weet dat er in 2003 een vertebraat (chordaat) werd gevonden in ediacara gesteenten. Het werd gemeld op Internet bij Discovery News 23 october 2003. Het organisme, dat geen wetenschappelijke naam heeft, wordt genegeerd. Zo ook de organimsen in de Salt Range formatie in Pakistan, die ook precambrisch is en vol zit met planten en Insekten, en de Roraim Formatie in Venezuela wordt om dezelfde redenen volkomen genegeerd. Ik raad je dit boek te lezen:
https://www.amazon.com/Evolutions-Achilles-Heels-Ph-D-Scientists/dp/192164382X
Evolutionisme bestaat slechts bij de gratie van dataselectie, schreef ik in mijn boek TndO, en dat geldt overal. Ook voor de paleontologie. Je kunt niet eerst een theorie voor waar verklaren en dan er data bijzoeken die het ondersteunen. Data moeten tot theorievorming leiden niet andersom.

Geodetective

Peter,

In het artikel waar dit logos artikel over gaat, “Fossil time ranges continue to expand up and down” in het JoC 31(2) 2017, staat bijvoorbeeld:

“For the last few decades, several creationists have been reporting on the vertical expension of fossil ranges, interpreted as either ‘oder’ or ‘younger’ in the geological column timescale. These finds are probably the tip of the iceberg, since we cannot go through all teh relvant journals that would report range expansions. In fact, many of these issues likely go unreported because many ‘anomalous’ or ‘uninteresting’ fossils end up in the back shelves of museum collections, as Dr Carl Werner has discoverd.”
Met als referentie daarbij: Werner, C., Living Fossils–Evolution: The Grand Experiment, vol. 2, New Leaf Press, Green Forest, AR.

Maar ik heb daarnaast ook gesproken met een wetenschapper in de geologie die niet wil worden geciteerd (omdat dat zijn carriere kan schaden), die wel concrete voorbeelden gaf van vondsten die zijn gedaan waarover niet gepubliceerd wordt, simpelweg omdat deze in conflict zijn met de gangbare theoriën. In dit specifieke geval gaat het overigens niet om een fossiel, maar een ander soort geologische vondst. Hij heeft die objecten zelf in zijn handen gehad. Helaas kan ik daar niet in detail op ingaan.

Peter

Geodetective,
1 C14. De creationist Armitage heeft een C14 laten doen op zijn Triceratops hoorn. Daar kwam 39000 jaar uit, stond zelfs denk ik in WEET. Nu is 39000 jaar veel te veel voor een jongeaardecreationist, en alles wat een geoloog daar van zal maken is dat er moderne contaminatie in het monster zat. Die hoorn lag aan het oppervlak namelijk, zelfs met worteltjes er door heen, laat staan schimmels. Heb ik al eens hier op Logos verteld.
2 De aanhaling uit JoC 31(2) 2017 geeft dus geen enkel voorbeeld.
Ik heb eens naar die claim van Carl Werner gekeken via http://creation.com/modern-birds-with-dinosaurs Zie daar van ‘In order to … museums’ tot ‘With … avocets.’ Dat laat alleen zien dat Werner (…) niet goed weergeeft wat er bekend is.
Papegaai: één ondersnavel uit het Krijt, onduidelijk of het om een papegaai gaat; is indertijd gepubliceerd in Nature, dus nauwelijks verborgen.“But the parrot fossil was not on display in the museum.” Een ondersnavel, hoogstens, zie je.
Penguin: oudste uit Paleoceen, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00114-017-1441-0 , dus niet samen met dino’s.
Uilen: The supposed “Cretaceous owls” Bradycneme and Heptasteornis are apparently nonavialan maniraptors.[26] https://en.wikipedia.org/wiki/Owl#Evolution_and_systematics.
Ducks: dit is een misverstand van het gewonde creationistische type. Vegavis iaai is uit het laat Krijt, en een Anseriform, dus een beest dat bij de bestaande orde zwanen ganzen eernden hoort. Het is geen moderne soort. Het is een heel bekend beest. De rest is ook gemakkelijk op te zoeken. [Wa]t blijkt is dat Werner geen enkele grond voor zijn beweringen heeft, als je er een beetje naar gaat kijken. Vandaar dat JoC 31(2) 2017 het bij suggestie laat.

Peter

Peter, B
Die Salt range formation in Pakistan is besproken door Heimdall onder
https://old.logos.nl/historiciteit-van-de-bijbel-onder-vuur/ zie Zie: http://www2.asa3.org/archive/evolution/199902/0065.html
Peter B zijn vertebraat in de ediacara zou kunnen gaan om http://www.abc.net.au/science/news/ancient/AncientRepublish_973390.htm en vooral
http://www.abc.net.au/science/news/ancient/AncientRepublish_984724.htm Zie plaatje daar.
“Shortly after images of the new fossil had been published in the press, there was an exchange on the international palaeontology discussion list, paleonet in which paleontologists contested the idea it was a vertebrate, suggesting instead it was one of the other known non-vertebrate fossils of the Ediacaran period”
Dat is geen ‘problematisch fossiel’, vooral een onduidelijk fossiel. Het is duidelijk geen vertebraat (zelfs van het plaatje), maar een hoogstens een chordaat. Geen enkel probleem voor evolutie, want het enige zou zijn dat de chordaten 30 miljoen jaar ouder zijn dan eerder bekend. (…)

Hetty Dolman

@Peter B,
“wordt genegeerd.”

Bedoel je deze?:
http://www.abc.net.au/science/news/ancient/AncientRepublish_973390.htm

Dat was groot nieuws. Dat betekent hoogstens dat er iets eerder dieren met een ruggengraat rondzwommen.

“Zo ook de organimsen in de Salt Range formatie in Pakistan, die ook precambrisch is en vol zit met planten en Insekten,”

Is daar een bron van? Salt range is slechts gedeeltelijk Precambrium Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Salt_Range

Ik weet niet welke aardlagen toegeschreven worden aan de zondvloed, maar daar moeten fossielen in voorkomen van alle dieren en mensen. En die lagen bestaan niet. Elke laag heeft eigen fossielen. Zie: https://www.fossiel.net/sites/fossil_site.php?plaats=131

“Je kunt niet eerst een theorie voor waar verklaren en dan er data bijzoeken die het ondersteunen. Data moeten tot theorievorming leiden niet andersom.”

Daar ben ik het roerend mee eens.

Geodetective,

Stel dat iemand in een Franse schuur een auto vindt uit de jaren 30. Hij haalt het onder wat dekens vandaan maar wat blijkt: Er zit een stuur is van een Opel Kadet, jaren 70. Wat denkt die iemand dan? Dat de auto jonger is? Nee, want er is kennis over auto’s die in de jaren 30 werden gemaakt en dat is geen vooringenomenheid maar echt kennis: dat stuur is er later ingekomen. In de wetenschap werkt het ook zo. Er is kennis.

Geef een antwoord