Tjarko Evenboer verlaat het christelijk geloof. Voor veel medecreationisten kwam dit als een spreekwoordelijke ‘donderslag bij heldere hemel’, anderen wisten er al langer van of hadden een vermoeden. Hoe het ook zij, de bekende creationistische schrijver Tjarko Evenboer zei begin dit jaar het christelijk geloof vaarwel. Op zijn website dewereldwijdevloed.nl heeft hij een uitgebreide verklaring gegeven voor deze stap.1  Dat hij niet over een nacht ijs is gegaan blijkt wel uit de verklaring die, wanneer de tekst in Word wordt gezet, maar liefst meer dan 100 A4-pagina’s telt. Zijn de argumenten die hij aanhaalt echt zo sterk dat ze onomstotelijk aanleiding geven het christelijk geloof te verlaten? Velen zijn het daarmee oneens en op goede gronden. We betreuren deze stap en hopen dat hij naar aanleiding van onze ‘tegenargumenten’ zijn stap nog eens wil heroverwegen.

Tjarko Evenboer

Tjarko Evenboer is voor de buitenwereld vooral bekend vanwege de cartoons van Evert Kwok, die hij samen met zijn compagnon Eelke de Blouw maakt.2 Ook schrijft hij sinds 2011 voor het weekblad Donald Duck.3 Medecreationisten zullen hem vooral kennen vanwege zijn debuut en bestseller ‘De wereldwijde vloed’.4 Een populair boek dat gaat over verschillende verhalen die op elk continent, behalve Antarctica, te vinden zijn over het paradijs, de zondvloed en de spraakverwarring. Een leuke inleiding op deze volksverhalen, al zijn er wel een aantal zo niet veel kritische noten bij te plaatsen. Daarnaast schreef hij twee thrillers ‘De stenen getuigen5 en ‘Vuurvliegen6. De eerste twee boeken, die verschenen bij Uitgeverij Gideon, worden nog steeds verkocht in onze webshop.7 Het laatste boek, dat verscheen bij De Barbaar Uitgeverij, raakt niet aan onze apologetische thema’s. In Weet Magazine verschenen, in de beginjaren van dit tijdschrift, diverse Kwok-cartoons die raakvlakken hadden met het scheppingsparadigma.

Antwoorden voor sceptici, critici en waarheidszoekers

In de rubriek ‘Antwoorden voor sceptici, critici en waarheidszoekers’ zullen we de komende tijd een deel van de argumenten van Evenboer fileren. We willen dit op een respectvolle wijze doen. Argumenten die specifieke denominaties aangaan zullen wij niet verdedigen of weerleggen, maar zullen deze overlaten aan de specifieke denominatie. Hieronder plaatsen we de verschenen artikelen zodat dit artikel ook gelijk een overzichtsartikel wordt van argumenten. Morgen verschijnt een eerste bespreking van een willekeurig uitgekozen, argument.

De verschenen artikelen

Literatuur

  • Evenboer, T., 2012, De wereldwijde vloed. Mythe of oergeschiedenis van de mensheid? (Hoornaar: Uitgeverij Gideon).
  • Evenboer, T., 2016, De stenen getuigen. Thriller (Hoornaar: Uitgeverij Gideon).
  • Evenboer, T., 2019, Vuurvliegen. Psychologische Thriller (Hoornaar: De Barbaar Uitgeverij).

Voetnoten

  1. Zie: https://www.dewereldwijdevloed.nl/verandering.html.
  2. https://www.evertkwok.nl/.
  3. Zie hier voor zijn staat van dienst: https://inducks.org/comp2.php?induckscodesonly=1&default_o=1&code=H&acceptUnsure=1&creat=Tjarko+Evenboer.
  4. Evenboer 2012. Zie ook: https://webshop.old.logos.nl/winkel/doelgroep/bovenbouw-middelbare-school/de-wereldwijde-vloed/.
  5. Evenboer 2016. Zie ook: https://webshop.old.logos.nl/winkel/doelgroep/onderbouw-middelbare-school/de-stenen-getuigen-thriller/.
  6. Evenboer 2019.
  7. Zie: https://webshop.old.logos.nl/winkel/doelgroep/bovenbouw-middelbare-school/de-wereldwijde-vloed/ en https://webshop.old.logos.nl/winkel/doelgroep/onderbouw-middelbare-school/de-stenen-getuigen-thriller/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

1 Comment

Een database aan (volks)verhalen over de zondvloed - Promovendus wil zondvloedverhalen in kaart brengen | Logos Instituut

[…] Voor creationisten is één van de argumenten vóór een wereldwijde vloed dat er op ieder continent (m.u.v. Antarctica) zondvloedverhalen te vinden zijn. Die soms op detailpunten overeenkomen met de geschiedenis van de zondvloed zoals deze in de Bijbel is opgeschreven. Dr. Koert van Bekkum, maant in het boek En God zag dat het goed was, terecht tot voorzichtigheid.1 Een uitgebreide inventarisatie ontbreekt namelijk.2 Daarnaast is het belangrijk om op verantwoorde wijze relaties te leggen tussen de zondvloedverhalen. Is er een soort ‘evolutionaire stamboom’ van zondvloedverhalen te maken? Een uitgebreide inventarisatie ontbreekt, maar daar komt verandering in.3 […]

Comments are closed.