Een belangrijke aanwijzing voor meteorietinslagen is het bestaan van ‘geschokte kwarts’. Dat vormt zich wanneer kwartskristallen plotseling onder hoge druk worden gebracht en van vorm veranderen. Onderzoek toont nu aan dat dit ook een andere oorzaak kan hebben.

Wetenschappers dachten dat ‘geschokte kwarts’ alleen kon worden gevormd bij grote meteorietinslagen, maar een recente studie toont aan dat dit ook kan ontstaan als gevolg van krachtige blikseminslagen. Het is wel zo dat er maar weinig bliksemschichten zijn die genoeg energie hebben om geschokte kwarts te maken. Aan de andere kant komt bliksem véél vaker voor dan meteorietinslagen. Hierdoor is bliksem ook een mogelijke oorzaak voor het bestaan van geschokte kwarts.

Het resultaat van deze studie betekent dat er nogal wat onderzoeken opnieuw onder de loep moeten. Het zou kunnen dat bepaalde locaties ten onrechte zijn aangemerkt als meteorietinslagen op basis van geschokte kwarts. Als dat zo is zou het weleens een heel andere vormingsgeschiedenis van de aardkorst kunnen opleveren.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Nunen, H. van, 2017, Toch geen meteoriet?, Weet 47: 8.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.