Er zijn veel (peuter)boekjes verschenen over de ark van Noach. Helaas verliezen veel auteurs de realiteit uit het oog en wordt er bijvoorbeeld een niet-realistische ark getekend in de boekjes. Dit kan tot geloofsschade leiden (in de toekomst): uiteindelijk is er, voor de lezer en luisteraar, geen verschil tussen de ark van Noach en een sprookje.

In de ark twee aan twee

Educatief

Het boekje dat we vandaag bekijken heeft een educatief karakter: het leert de peuters tellen. Allereerst komt er één nijlpaard naar de ark. Daarna nog één en dat maakt twee. Dan komen er twee leeuwen, dat maakt vier. Al springend komen er twee aapjes, dat maakt zes. Luid tetterend komen er twee olifanten, dat maakt acht. Als laatste nog twee zebra’s, dat maakt tien. De ark is dan niet vol, want alle dieren mogen mee. De dolfijnen niet, maar die zwemmen er achteraan. Verder zijn de verhaaltjes op rijm geschreven. Het is goed om onze kinderen al vroeg te leren tellen en rijmen, als dat door middel van een Bijbelse geschiedenis kan dan is dat meerzijdig nuttig. Fijn dat de auteur en illustrator (mogelijk Sarah Vince) rekening houdt met de Bijbelse noties dat de dieren twee aan twee naar de ark komen, dat de hele aarde overstroomde en dat je in de ark veilig bent.

Niet realistisch

Ook hier in dit boekje zijn geen realistische plaatjes, er zijn zelfs plaatjes die de Bijbelse geschiedenis geweld aan doen. De getekende ark is niet-realistisch. Het is een drijvende tobbe met een huis erop. Op de laatste bladzijde is dat goed te zien. Overal is water. De ark drijft op dat water. Op het dek is het overvol met dieren die hun kop over de dekrand steken. Door de onderdekse patrijspoorten steken varkens hun kop (vlak boven het water). Op het dak van de verbeelde ark staan eenden, honden1, kikkers en kippen. Vlinders fladderen door de lucht achter de ark aan. Krokodillen hangen gemuilkorfd aan touwen aan de dekrand, want stel je voor… Een dergelijke ark zou een wereldwijde vloed van Bijbelse proporties nooit overleven. Boven de ark op de laatste plaat is de regenboog zichtbaar. Volgens de Bijbel werd de regenboog pas ná de zondvloed gegeven als teken, niet tijdens de zondvloed. Als ouder en/of opvoeder moet je jezelf afvragen of je jouw kind wil confronteren met on-Bijbelse plaatjes. Persoonlijk zou ik ervoor kiezen om dat niet te doen. De plaatjes blijven erg lang in het brein van het jonge kind hangen en kunnen tot geloofsschade leiden. Of je moet de kinderen duidelijk maken dat de ark hier wel zó getekend is, maar er in werkelijkheid anders heeft uitgezien. Dan kan het boekje nog dienstdoen in een nuttig gesprek. Liever zou ik zien dat de educatieve gedachte wordt overgenomen in een eigen peuterboekje dat recht doet aan de Bijbelse beschrijving van de zondvloed.

Deze bespreking is onderdeel van de projecten ‘De basisschool op weg naar 2020’ onder leiding van Jan van Meerten.

Voetnoten

  1. Zie de recensie van Noachs drukke dierenboot (https://old.logos.nl/noachs-drukke-dierenboot/) voor commentaar op het meebrengen van honden in de ark.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.