In het Nederlands Dagblad van 26-4-2018 verscheen een ingezonden stuk van Henri Dijksterhuis, over de zgn. ‘2 scheppingsverhalen’. ‘Letterlijk’ lezen doet ieder die de woorden wil begrijpen en de betekenis van de tekst. Aan die betekenis zijn vele studies gewijd, o.a. door Steven W. Boyd: duidelijk een opeenvolgend verslag van gebeurtenissen. Wordt afgesloten met een toledoth. Auteur? Kan alleen God-zelf geweest zijn, de enig Aanwezige; geopenbaard aan Adam, Mozes? Dus geen “meesterlijk lofdicht op de schepping”, zonder feitelijke inhoud. Genesis 2 is wat Adam meemaakte, die beschrijft dat God een hof had ingericht voor de mens en daarin bomen plantte, dat er een rivier ontsprong, dat God toen dieren (vee, en andere dieren) naar Adam bracht, die hij benoemde, dat Adam zichzelf zonder partner zag, en dat God – terwijl Adam sliep – een partner voor hem creëerde. Verder alles wat er daarna gebeurde tot en met de beschrijving van Kaïns nageslacht. Dit wordt in Genesis 5:2 afgesloten met Adams toledoth. Niets wijst er op dat dit niet gewoon beschrijving is van gebeurtenissen. Bovendien zegt Ex. 20:11 dat God in 6 dagen hemel en aarde schiep en al wat daarin is (de 6 dagen dus), en wordt dit in Ex. 31:17 nog eens herhaald. Ik dacht dat die “mythe van de 2 scheppingsverhalen” nu toch wel uitgestorven was. Jezus heeft er kennelijk nooit van gehoord en ze is ook niet bekend bij kerkvaders en reformatoren. Ze dook pas op toen er aan Genesis gerommeld werd om de theologie aan te passen aan de ‘moderne wetenschap’. Er is geen enkel serieus argument pro de ‘twee scheppingsverhalen’.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Rinus Kiel was voor zijn pensionering jarenlang werkzaam in verschillende bedrijfstakken, o.a. grafische vak-, meet-, en regeltechniek in de chemische industrie. Ook was hij meer dan 30 jaar werkzaam in de ICT als systeemanalist, systeemontwerper, database-ontwerper en ICT-manager. In de jaren ’80 is hij betrokken geraakt bij Bijbelgetrouwe wetenschap. Daarin heeft hij zich gespecialiseerd in de kosmologie. Ook schrijft hij regelmatig over wat hij noemt de ‘klimaathype’. Hij schrijft en presenteert regelmatig over diverse onderwerpen. Zie ook zijn website http://mpkiel.org.