Met ‘Adam waar ben je?’ (Ouweneel (2018)) heeft na enige jaren ook dr. W.J. Ouweneel, embryoloog, wijsgerig anthropoloog en systemisch theoloog, zich weer in het schepping/evolutie-debat gemengd, en hij doet dat op de van hem bekende grondige wijze. Gezien de lovenswaardige inhoud van het boek is dat een goede zaak. Het is vooral een theologisch boek geworden. Met bijna alles ben ik het eens. Slechts bij twee onderwerpen van meer theoretisch-biologische dan wel wijsgerige aard zou ik wat kanttekeningen willen plaatsen. Deze zijn van sympathetisch-kritische aard, want hebben als doel om het geheel nog wat verder te stroomlijnen. Het betreft dus een kritiek ‘met Ouweneel op Ouweneel’, zo gezegd. Zij betreffen de biologische soorts-idee en de wijsgerige anthropologie.

De rest van dit artikel is in de onderstaande pdf te lezen.

Download the PDF file .

DOWNLOADEN

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. R. Benjamin studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.