maan-nasa“Veel vaker inslagen van asteroïden op maan dan gedacht” kopte NU.nl gisteren.1 Wat blijkt? Wetenschappers hebben gedurende een aantal jaar delen van het maanoppervlak bestudeerd en nieuw ontstane kraters geteld. Ze vonden er veel meer dan gedacht.

Jaarlijks ontstaan ongeveer 180 nieuwe kraters op de maan met een minimale doorsnede van tien meter.

Dat is honderd keer zo veel als uit eerdere schattingen is gebleken, zo melden onderzoekers van de NASA in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.2

Op deze foto van NASA zijn lavastromen te zien. De hoeveelheid meteoriet inslagen die je ziet doet de vraag rijzen: ""

Op deze foto van NASA zijn lavastromen te zien. Als je de hoeveelheid meteoriet inslagen ziet rijst de vraag: “Was de maan kort geleden nog vulkanisch actief?”

Als je het artikel in Nature er bij haalt, blijkt dat er niet honderd keer meer inslagen zijn, maar dat het volledig “omwoelen” van het maanoppervlak door krater inslagen honderd keer sneller gaat dan eerder werd gedacht: Nu schat men dat elke 81.000 jaar de bovenste twee centimeter van het maanoppervlak wordt “omgewoeld”, eerder dacht men dat dit tien miljoen jaar duurde.

Zegt dit iets over de ouderdom van de maan zelf? Misschien niet direct. Wel is het frappant dat een proces waarvan men eerst dacht dat het miljoenen jaren zou duren, na observatie moet worden bijgesteld naar slechts duizenden jaren. Dat betekent dat – als de maan inderdaad 4,5 miljard jaar oud zou zijn – het oppervlak van de maan dan al meer dan 55.000 keer zou zijn omgewoeld. Ik ben benieuwd of het huidige oppervlak van de maan op deze manier kan worden verklaard. Wat zegt dit bijvoorbeeld over de nog zichtbare lavastromen? Is de maan toch korter geleden vulkanisch actief geweest dan altijd gedacht?

Aarde

Een ander leuk detail dat Nu.nl vermeldt is dit:

De studie suggereert dat het oppervlak van de maan (waarop vooral fijne stof ligt) elke 81.000 jaar volledig wordt omgewoeld.

Ook op aarde dalen soms asteroïden neer. Maar het aantal inslagen van ruimtestenen op de maan is veel groter door de dunne atmosfeer van het hemellichaam.

Hieruit blijkt hoe mooi de aarde is gemaakt: de dampkring beschermt de aarde tegen de inslag van vele meteorieten!

Voetnoten

  1. Nu.nl, Dennis Rijnvis: Veel vaker inslagen van asteroïden op maan dan gedacht, 13 oktober 2016
  2. Hier zegt Nu.nl Nature te citeren, maar de vertaling is wel erg vrij: http://www.nature.com/nature/journal/v538/n7624/full/nature19829.html

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Douwe is bestuurslid van Logos Instituut en theologisch geschoold. Zijn artikelen beschouwen de wetenschap, de theologie en de filosofie achter evolutie.

9 Comments

Rene

Altijd leuk als er weer nieuwe, onverwachte kennis bij komt. De omwoeltijd van het maanoppervlak gaat van ongeveer 10 miljoen jaar naar 81.000 jaar. Terechte correctie van Nu.nl door Douwe Tiemersma, het aantal impacts is maar 33 procent groter.

Verder is het wel handig om op te merken dat het stuk niet gaat over de ouderdom van de maan. Je kunt, zoals Douwe doet, zeggen dat een proces waarvan men eerst dacht dat het miljoenen jaren duurde nu in duizenden jaren plaatsvindt, maar de ouderdom van de maan is nog steeds wat-ie was: miljarden jaren. Er is met deze studie geen enkele reden om daar aan te twijfelen.

Nog een opmerking: onderzoekers reageren enthousiast op dit bericht, dat prominent in Nature is geplaatst. Nieuwe, afwijkende resultaten komen – zolang ze goed zijn onderbouwd – gewoon in de wetenschappelijke literatuur terecht.

Douwe Tiemersma

Dank voor de mooie reactie, Rene. Je zegt dat de ouderdom van de maan nog steeds [is] wat-ie was. Daar ben ik het mee eens: onderzoek zal nooit iets veranderen aan de werkelijke ouderdom – jij gelooft dat die miljarden jaren is, ik denk daar anders over.
Daarnaast geef jij aan dat afwijkende resultaten […] gewoon in de wetenschappelijke literatuur terecht [komen]. Dat is inderdaad waar, zolang de conclusies van de onderzoekers niet indruisen tegen het geloof van het establishment. Als dat wel het geval is, wordt onderzoek gecensureerd, zoals bij Semmelweis of bij onderzoekers die C14 in dinobotten aantroffen.

Rene

Douwe, de leeftijd van de aarde is via diverse wetenschappelijke manieren vastgesteld. Daar mag je een mening over hebben, en die ventileren, maar als je dat overtuigend wilt doen moet daar steekhoudend bewijs bij komen. Voor C14 in dinobotten is dat er niet. Ik heb uitgebreid over C14 geschreven op mijn eigen weblog. Dus die discussie ga ik niet nog eens overdoen.

Ik wil nog wel stellen dat ik afstand neem van je gebruik van het woord ‘censuur’. Geef overtuigend bewijs, en je kunt publiceren. Maar uitzonderlijke claims vragen om heel stevig bewijs. Semmelweis en Warren en Marshall kwamen ook met ideeën die als ‘uitzonderlijk’ werden gezien, maar wisten genoeg bewijs te verzamelen om de wetenschappelijke wereld te overtuigen.

Douwe Tiemersma

Rene, het punt is nu juist dat Semmelweis genoeg bewijs had, maar dat er niet naar hem werd geluisterd, omdat het indruiste tegen de toen geldende consensus. Ook voor Warren en Marshall geldt dat, zij kregen die erkenning nog tijdens hun leven, het gedegen onderzoek en het bewijs dat Semmelweis had verzameld, is pas 25 jaar na zijn dood serieus genomen.

Wat de leeftijd van de aarde betreft, die is niet via diverse wetenschappelijke manieren vastgesteld – er zijn verschillende wetenschappelijke modellen die bepaalde metingen op een manier interpreteren, zodat ze binnen dat model verklaarbaar zijn. Er is C14 in dinobotten gevonden, in steenkool en in diamanten en daarnaast kunnen we gesteente waarvan we de ouderdom kennen vaak niet goed dateren. Dat is genoeg reden om kritisch te zijn naar deze methode. En dan heb ik het nog niet eens gehad over alle andere argumenten waaruit je kunt concluderen dat de aarde een stuk jonger is dan de huidige consensus ons wil doen geloven.

Maikel

“Ik ben benieuwd of het huidige oppervlak van de maan op deze manier kan worden verklaard. Wat zegt dit bijvoorbeeld over de nog zichtbare lavastromen? Is de maan toch korter geleden vulkanisch actief geweest dan altijd gedacht?”

Jammer dat het onderschrift van de NASA foto niet overgenomen is van NASA. Daar kun je de antwoorden op deze vragen namelijk zo uit afleiden:

“Lava flows have spread across the floor of this large collapsed area. Their lack of impact craters and steep sides show that they erupted relatively recently.”

http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/new-exhibit-features-LRO-imagery

Het gaat dus om een groot gebied, en al weten we niet hoe groot, het gaat hier duidelijk niet om lavasporen van een paar cm diep (de kraters zijn wrs. al tientallen meters in doorsnee). Het vervangen van een 2 cm dik toplaagje eens in de 81.000 jaar zal weinig veranderen aan dit landschap.

Douwe Tiemersma

Dag Maikel,

Ik ben het met je eens, het onderschrift van NASA werpt meer licht op de zaak: “Lava flows have spread across the floor of this large collapsed area. Their lack of impact craters and steep sides show that they erupted relatively recently.”
Hier zie je dus dat het aantal kraters invloed heeft op de datering van de lavastroom. Nu blijkt dat de vernieuwing van het maanoppervlak en het aantal kraters per jaar hoger ligt dan eerder gedacht, zou het me niet verbazen als dit ook gevolgen zou hebben voor de datering van deze lavastroom.

Maikel

Hallo Douwe,

De nieuwe schattingen zijn nu juist tot stand gekomen dankzij dit soort recente foto’s van de LRO. Deze LRO foto’s geven dus een duidelijk beeld van het huidige aantal grote kraters t.o.v. de lavastromen (dus, in overeenstemming met de nieuwste inzichten). Aangezien NASA hier al vermeld dat het om een relatief recente uitbarsting gaat, hoef je niet te verwachten dat de datering bijgesteld zal worden.

Ed Vaessen

Douwe Tiemersma,
“Dat is inderdaad waar, zolang de conclusies van de onderzoekers niet indruisen tegen het geloof van het establishment. Als dat wel het geval is, wordt onderzoek gecensureerd, zoals bij Semmelweis of bij onderzoekers die C14 in dinobotten aantroffen.”

Waar [is] het woord ‘gecensureerd’ op gebaseerd? Ik zou het hele verhaal graag vernemen. (…)

[Hugh Miller] schreef [ook] dit:
“Conclusion: This C-14 data along with sedimentology, mineralogy, dinosaur depictions world-wide and recent CT-scans of some fossil human footprints with dinosaur tracks support the words of Christ, of Scripture, of the Church Fathers and of all the Church Councils which speak of the fiat creation of the different kinds of spiritual and corporeal creatures, followed by a global flood.”

Geef een antwoord