Hoewel Tyrannosaurus rex in verschillende musea met veren wordt afgebeeld, blijkt nu dat deze dino tóch schubben had. Er zijn heleaal geen sporen van veren gevonden.

Volgens evolutionisten stammen moderne vogels af van tweepotige, vleesetende dino’s (theropoden). Daar hoort de bekende Tyrannosaurus rex ook bij. Daarom denken veel evolutionisten dat verscheidene theropoden veren hadden. Ook T. rex wordt regelmatig met veren afgebeeld, voornamelijk de jonkies. Maar er zijn nog nooit sporen van veren gevonden bij een Tyrannosaurus rex of zijn neven. Nieuw onderzoek van stukjes Tyrannosaurus rex-huid en beenderen van andere Tyrannosaurus-soorten wijzen uit dat T. rex helemaal geen veren had, maar volledig geschubd was. Dat is helemaal tegen de evolutionistische verwachtingen in.

Overigens wil dit niet zeggen dat het onmogelijk is dat er dinosauriërs waren met veren (ook al is daar nog geen waterdicht bewijs voor gevonden). Maar zelfs als ze veren hadden wil dat nog niet zeggen dat ze onderweg waren om vogels te worden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Nunen, H. van, 2017, Verrassing! Toch geen veren…, Weet 46: 7.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.