Vraag

Hoe kunnen de dieren zich na de zondvloed over alle werelddelen hebben verdeeld?

Antwoord

Een theorie is dat er een ijstijd na de zondvloed kwam. Veel water van de zee verdampte en bleef als sneeuw en ijs op het land liggen. Hierdoor daalde de zeespiegel aanzienlijk (tussen de 100 en 150 meter is een reële schatting) waardoor er veel landbruggen zijn ontstaan. De ijstijd duurde waarschijnlijk een paar honderd jaar, dus voor dieren en mensen was er tijd genoeg om vanaf de ark via Siberië Amerika te bereiken. Na de zondvloed zullen er ook nog matten van vegetatie op de oceanen zijn geweest: grote oppervlakken drijvend hout- en plantmateriaal. Men gaat ervan uit dat zo de Galápagos-eilanden zijn bevolkt. Sommige dieren zullen ook door mensen meegenomen zijn, andere zijn weer op eigen kracht naar bepaalde regio’s gezwommen of gevlogen. Ook is er de mogelijkheid dat er na de vloed nog landmassa’s zijn verschoven. De verspreiding van dieren kan dus op diverse manieren zijn gegaan.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Wit, J.R. de, Heugten, G.J.H.A. van, 2014, Verspreiding over de aarde , Weet 29: 50.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.