Kangoeroes staan er niet om bekend dat ze vlees eten. Toch hebben er in het verleden wel vleesetende exemplaren geleefd, maar die zouden al tienduizenden jaren zijn uitgestorven. De Australische Aboriginals hebben er nog verhalen over. Hoe kan dat?

De meeste kangoeroes eten uitsluitend planten. De rode ratkangoeroe (ook wel kangoeroerat genoemd) is een uitzondering. Hij vult zijn dieet soms aan met het merg uit dierenbotten. Zo zullen er in het verleden waarschijnlijk meer vleesetende kangoeroes zijn geweest. Schedels van de uitgestorven kangoeroefamilie Propleopus bevatten namelijk tanden die in de richting van een carnivoor of een omnivoor bestaan wijzen. De inheemse bevolking van Australië, de Aboriginals, verwijzen hier al naar in hun mondeling overgeleverde legenden. Dat pleit meer voor een recent uitsterven van deze kangoeroefamilie dan voor een uitsterven van 20.000 jaar geleden (waar de evolutionaire tijdrekening van uitgaat). In 20.000 jaar zou het verhaal over grote, vleesetende kangoeroes dan immers zo’n vierduizend keer moeten zijn doorverteld, over vierduizend generaties Aboriginals. Dat is wel heel erg veel.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Nunen, H. van, 2017, Vleesetende kangoeroes – Geloof het of niet: ze bestonden echt!, Weet 48: 11.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.