Een veelgehoorde uitspraak is dat er dankzij porno minder verkrachtingen zijn en er minder seksueel geweld wordt gepleegd. Op het eerste gezicht lijkt dat ook logisch: als een mogelijke verkrachter thuis achter de computer kruipt en masturbeert bij porno kan dat hem misschien helpen het uit zijn hoofd te krijgen.

Laat dit wel eerst duidelijk gezegd zijn: het argument dat porno ervoor zorgt dat alle mannen seksueel geweld zullen plegen is overduidelijk niet waar. Pornografie is geen vereiste voorwaarde voor verkrachting. Toch zijn er zieke geesten die als ze gratis toegang tot porno krijgen, hun bizarre pornografische fantasieën willen en zullen uitvoeren door geweldsmisdrijven te begaan. Ted Bundy is daar een voorbeeld van. Hij kreeg de doodstraf voor het vermoorden en verkrachten van 30 vrouwen. Hij vertelde dat porno een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn ontwikkeling tot de zeer gewelddadige man die hij geworden was. In zijn laatste interview een paar uur voor zijn executie zei hij dit1:

“Ik heb geen sociologie gestudeerd en ik doe niet alsof ik weet hoe de gemiddelde persoon hierover denkt, maar ik heb nu een lange tijd in de gevangenis gezeten en een heleboel mannen ontmoet die geneigd waren tot het plegen van geweld. Zonder enige uitzondering was iedereen van hen diep verzonken in pornografie – volledig bezeten door de verslaving eraan.”

De invloed van pornografie op seksueel agressief handelen

Maar hoe zit het dan met de rest van ons? Wij als overgrote meerderheid die absoluut nooit een vrouw zouden ontvoeren, sodomiseren of verkrachten? Prof. Gail Dines legt uit wat zij gelooft dat de impact is van porno op het algemene publiek: “Ik zeg niet dat zodra een man porno kijkt, hij naar buiten gaat om iemand te verkrachten. Wat ik wel weet is dat porno toestemming geeft aan de kijkers om vrouwen te behandelen zoals ze in porno behandeld worden.”2 Door haar eigen onderzoek is zij ervan overtuigd dat pornografie:

 • een belangrijke factor kan zijn in het vormen van een beeld van seksualiteit waarin de man dominant is;
 • gebruikt kan worden om slachtoffers voor te bereiden en hun weerstand tegen ongewenste seksuele handelingen te verminderen;
 • bij kan dragen aan de moeite die iemand heeft om seksuele fantasie te scheiden van de werkelijkheid;
 • een handleiding kan zijn voor misbruikers.
porno verkrachting en seksueel geweld

Het is bekend dat er mannen zijn die hun seks laten inspireren door porno om de simpele reden dat ze dit zelf aangeven in verschillende onderzoeken. Uit een van die onderzoeken bleek dat 53 procent van de mannen aangaven dat porno hen heeft “geïnspireerd”. Een ander onderzoek liet zien dat mannen die regelmatig porno kijken, vergeleken met mannen die dat niet doen, een aanzienlijk grotere kans hebben om zich seksueel agressief te gedragen.3

Buiten de kaders denken

Laat ik nogmaals herhalen: de absolute overgrote meerderheid van mannen zal nooit van zijn leven iemand verkrachten. Het is wel interessant om te kijken naar de voorbeelden die prof. Robert Jensen geeft en ons daarmee uitdaagt om eens buiten de traditioneel wettelijke kaders te denken4:

 • mannen die niet verkrachten, maar daartoe wel bereid zijn als ze zeker zouden weten niet gestraft te worden;
 • mannen die niet verkrachten, maar niet ingrijpen als een andere man dat doet;
 • mannen die niet verkrachten, maar betalen voor seks met vrouwen waarvan ze weten dat die verkracht zijn of dat waarschijnlijk een keer zullen ondergaan in het kader van (gedwongen) prostitutie;
 • mannen die niet verkrachten, maar video’s kijken van vrouwen die verkrachting uitbeelden of simuleren;
 • mannen die niet verkrachten, maar het idee van verkrachting seksueel opwindend vinden;
 • mannen die niet verkrachten, maar wiens seksuele opwinding vergroot wordt door een gevoel van dominantie en macht over een vrouw;
 • mannen die niet verkrachten, maar regelmatig masturberen bij pornografie waarin vrouwen gepresenteerd worden als geobjectificeerde lichamen wiens voornaamste, of enige, functie is om seksueel plezier te bieden aan mannen.

Al deze mannen zijn niet schuldig aan verkrachting, maar dat zou ons niet echt gerust moeten stellen. Zouden we een man moeten feliciteren die zegt: “Nou, ik heb nog nooit iemand verkracht”? Is dat de essentie van volwassen man-zijn: het niet verkrachten van vrouwen? Zelfs als iemand die porno kijkt nooit een seksueel misdrijf pleegt – en nogmaals: velen doen dat niet – doet hij zichzelf geen goed door alleen thuis te zitten en zichzelf te bevredigen op vernederende fantasieën waarin vrouwen op z’n best geobjectificeerd worden en op z’n slechts gewelddadig behandeld.

porno verkrachting en seksueel geweld

Geweld in hedendaagse porno

In 1988 schreef feministe Andrea Dworkin in haar boek ‘Letters from a war zone’ het volgende:

“Het enige dat we in pornografie van vrouwen horen is dat vrouwen pijn willen hebben, dat ze vragen om zeer gedaan te worden, dat ze verkracht willen worden, dat ze opgewonden worden van seksueel geweld; en zelfs als een vrouw bedekt is onder de rotzooi, we verwacht worden te geloven dat zij het fijn vindt en er meer van wil” (p. 283-284)5

Dat is absoluut niet overdreven gezegd. Anno 2017 is de essentie van pornografie nog steeds hetzelfde, zo niet nog gewelddadiger. In 2007 hebben onderzoekers de meest verkochte en verhuurde pornovideo’s geanalyseerd en in totaal 304 seksscènes bekeken. Dit waren hun bevindingen:

 • In zijn totaliteit bevatten de scènes 3.376 gevallen van verbale of fysieke agressie – dat komt neer op gemiddeld iedere anderhalve minuut.
 • 88 procent van de beelden bevatte op zijn minst één geval van fysieke agressie, zoals op de billen slaan, kokhalzen, de keel dichtknijpen, aan het haar trekken, of gewoon slaan.
 • Verbale agressie kwam voor in ongeveer de helft (48,7 procent) van de scènes.
 • In 70 procent van de gevallen pleegden mannen de agressieve handelingen en waren vrouwen in 94 procent van de gevallen het doelwit.
 • In 95 procent van de gevallen reageerde de ontvangende persoon neutraal of positief.
 • Positieve of gezonde seksuele handelingen, zoals zoenen of complimentjes geven, werden maar in 10 procent van de scènes gevonden.

Dit gaat dus alleen nog maar over de populairste video’s. De films waarmee het meeste geld verdiend wordt. Je kunt raden hoe de porno eruit ziet in de wat obscuurdere (maar legale) categorieën. Daarnaast valt er nog ontzettend veel te zeggen over de connecties tussen porno en illegale (mensen)handel en de kruisbestuiving tussen porno en prostitutie. Zo hebben bijvoorbeeld 47 procent van honderden ondervraagde prostituees uit negen landen aangegeven ontzet te zijn wanneer klanten hen probeerden dingen te laten doen die ze in porno hadden gezien.6 Over dit onderwerp later meer in andere artikelen.

Wat we ook mogen zeggen over het precieze verband tussen porno en seksueel geweld; het moet eerst duidelijk zijn dat een man die in staat is een vrouw seksueel geweld aan te doen, een deel van hem eerst tot de overtuiging moet zijn gekomen dat zij een object is om te gebruiken in plaats van een persoon om te respecteren. Het lijkt er heel sterk op dat porno het meest krachtige middel is om dat geloof te voeden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Porn Free World. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

 1. https://www.youtube.com/watch?v=1NWfys7q4x4
 2. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/jul/02/gail-dines-pornography.
 3. https://eric.ed.gov/?id=ED363844.
 4. https://wagingnonviolence.org/feature/rape-rape-culture-problem-patriarchy/.
 5. http://www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2010/11/Andrea-DWORKIN-Letters-from-a-War-Zone-Writings-1988.pdf.
 6. http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Porn Free World heeft als doel onze samenleving te ontdoen van de negatieve effecten van pornografie. Hun missie is om de onderdrukking en objectificatie van vrouwen een halt toe te roepen en om ervoor te zorgen dat kinderen in een omgeving kunnen leven vrij van seksueel geweld. Ze willen laten zien hoeveel schade het produceren en consumeren van hardcore pornografie teweegbrengt voor onze jeugd, relaties, huwelijken en de maatschappij als een geheel.

3 Comments

Leo Duym

Laten we ervoor pleiten om drie soorten porno te verbieden: kinderporno (wat gelukkig al het geval is), porno waarin geweld aan te pas komt en porno met dieren. Als we alle andere vieze dingen willen verbieden (w.o. poepseks) dan gaan we onze normen, ons geloof en onze zeden opdringen aan anderen. De geschiedenis leert ons dat we ons dan op een gevaarlijk terrein begeven, kijk maar naar de katholieke kerk in het verleden en naar de oprukkende islam. Ik kan me inderdaad voorstellen dat geweldporno iemand kan inspireren, maar ik kan me ook voorstellen dat het sommigen kan ontladen van misdadige behoeften. Als je onderzoek doet naar de negatieve gevolgen van iets, voer dan ook een objectief onderzoek of dat iets soms ook een veel groter kwaad voorkomt, en maak de afweging.

Maaike

Ook binnen een relatie en zonder geweld beïnvloedt porno je seksleven. Porno suggereert dat seksueel genot afhankelijk is van ‘standjes’ en bepaalde technieken/situaties, en prikkelt je om die uit te gaan proberen of er op z’n minst over te fantaseren. Dat ‘verdingt’ mensen: ze worden tot een voorwerp gemaakt. Buiten het bed kun je het leuk hebben samen en je gezien voelen als mens, in bed ben je een stuk gereedschap om orgasmes te veroorzaken. Het zijn niet alleen hoeren die extreme dingen moeten doen! Ik denk dat er veel meisjes en vrouwen zijn die gewoon geen nee durven zeggen omdat ze anders hun vriend kwijtraken of hun man naar een ander gaat. Het zijn ook niet alleen mannen die op een ‘pornografische’ manier naar mensen kijken of pornografische handelingen eisen.

De Bijbel koppelt gemeenschap aan het ‘kennen’ van de ander. Pornografie ont-kent de ander. Dat doet zeer.

(Cynische) noot: de snelste manier om verkrachtingen terug te dringen is om ze geen verkrachting meer te noemen (“Dit is normaal” en “iedereen doet dit”). Pornografie levert mijns inziens een stevige bijdrage aan dat proces.

Leo Duym

Ik vrees ervoor dat sommige vrouwen zich nogal vlug als een stuk gereedschap of voorwerp gebruikt voelen als het om seks gaat. Spreuken 5 en vele seksgetinte verzen in Hooglied zijn beslist geen promotors aangaande pornografie (wat al bestond sinds de mens kon schrijven, trouwens pornografie betekent hoer-schrijven), maar ik vraag me af wat diezelfde vrouwen ervan vinden dat in Spreuken de vrouw zelfs vergeleken wordt met een ‘aangename geit’? Spreuken 5: 18 Uw springader zij gezegend; en verblijd u vanwege de huisvrouw uwer jeugd; 19 Een zeer liefelijke hinde, en een aangenaam steengeitje; laat u haar borsten te allen tijd dronken maken; dool steeds in haar liefde. 20 En waarom zoudt gij, mijn zoon, in een vreemde dolen, en den schoot der onbekende omvangen?

Geef een antwoord