Op zaterdag 13 februari 2016 belegde Logos Instituut haar openingscongres. Na afloop van de dag was onze voorzitter, Frans Gunnink, uitgenodigd bij de Evangelische Omroep om iets te vertellen over Logos Instituut en over het openingscongres.

Op de website van de Evangelische omroep staat: “Onder christenen wordt de laatste jaren weer veel nagedacht over het ontstaan van het heelal en het leven op aarde. Het Logos-Instituut wil christenen daarbij helpen. Jarenlang hoefde je als christen niet diep na te denken over hoe de aarde geschapen is. Dat gebeurde maximaal tienduizend jaar geleden, en in zes dagen tijd. Maar een aantal christelijke wetenschappers hebben de laatste jaren toch een andere mening opgevat. Zo zou het leven niet snel zijn geschapen, maar zou de schepping via een heel langzaam evolutionair proces hebben plaatsgevonden. Deze combivorm tussen schepping en evolutie noemen ze theïstische evolutie. Afgelopen weekend is er een openingscongres gehouden van het Logos-Instituut, een denktank-achtige organisatie die christenen wil oproepen om het oude creationistische beeld niet los te laten. Voorzitter Frans Gunnink vertelt….

Luister mee via deze link.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

Geef een antwoord