Denk hier eens over na: een ongeboren kind heeft ander DNA dan de moeder. Maar de moeder heeft een immuunsysteem, dat juist lichaamsvreemde cellen aanvalt en onschadelijk maakt. Hoe kunnen er dan toch kinderen geboren worden?

Bij de bevruchting ontstaat een compleet nieuw mensje: de helft van het genetisch materiaal komt van de vader, de andere helft van de moeder. De cellen van het ongeboren kind zijn dus heel anders dan die van de moeder. En dat wordt door het immuunsysteem opgepikt. Moeders immuunsysteem opent dan de aanval op haar eigen kind!

Gelukkig kan het ongeboren kind ‘in de verdediging gaan’. Vlak voordat het zich innestelt in de baarmoederwand maakt het een speciaal enzym aan dat de werking van moeders afweersysteem onderdrukt. Zo kan het kindje veilig groeien in de buik van zijn moeder.

Dat het immuunsysteem wordt geactiveerd heeft ook nog een ethische bijwerking: de cellen van het kind zijn ‘lichaamsvreemd’ voor de moeder. Dat betekent dat je niet kunt zeggen dat het kind slechts een ‘onderdeel is van de moeder’, waarmee ze mag doen wat ze wil. En daarmee weerleg je dus een belangrijk pro-abortus-argument.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

4 Comments

Leo Duym

Ik lees: de cellen van het kind zijn ‘lichaamsvreemd’ voor de moeder. Dat betekent dat je niet kunt zeggen dat het kind slechts een ‘onderdeel is van de moeder.’ – Mijn vraag: wie rechtvaardigt abortus door te zeggen dat een foetus ‘slechts’ een onderdeel van de moeder is? Als dat waar zou zijn, lijkt me dat voor sommigen zelfs een bijkomende moeilijkheid om abortus te plegen. En wat die lichaamsvreemde cellen betreft: ook bij een dier in wording zijn de cellen lichaamsvreemd aan het moederdier.

Ik erger me aan het woord pro-abortus, alsof alle abortusplegers abortus fanaten zijn die het verschil niet inzien tussen het weghalen van een gezwel of een foetus. Het merendeel van de abortusplegers zijn mensen die omwille van onzelfzuchtige redenen, en vaak na een gewetensstrijd, tot abortus overgaan.
Van alles wat groeit en bloeit in de natuur is de foetus hét biologische Godswonder bij uitstek, maar geef een dode ziel daarom niet de status van een levende Adam, dat gebeurt pas wanneer een foetus de levensadem ingeblazen krijgt.

De reactie van M.Nieuweboer getuigt van weinig respect. Ik vraag me trouwens wat erom gaat in de geest van een ongelovige wanneer hij naar de sterrenhemel kijkt of naar de natuurpracht om ons heen. Een gelovige denkt dan automatisch aan God, maar hoe zit dat bij hen? Ik kan het me niet voorstellen.

Eppie

Beste Nieuweboer. Het oorspronkelijke argument is dat je het ongeboren kind naar de eigen waarde moet schatten en niet als onderdeel van de moeder. Jouw opmerking impliceert dat het ongeboren kind niet meer waarde heeft dan dat van een parasiet. De meeste mensen waarderen een ongeboren kind gelukkig hoger.

Shockwave

Een iets preciezer en gedetailleerder artikel kan toch geen kwaad? Het is 3e klas stof om te weten dat met dat enzym hCG wordt bedoeld: Humaan choriongonadotrofine. Daarnaast is het letterlijk overnemen van een youtube video gevaarlijk omdat hCG in de eerste plaats een hormoon is (en geen enzym) dat reacties in het moederlijf teweeg brengt via binding aan een receptor in de eierstokken (Menon et al, 2004). Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld remmende werking van het hormoon op borstkanker (Janssens et al, 2007). Ook andere invloeden verlopen toch echt pas via een receptor voordat er een enzymatische reactie op gang komt (Hermsteiner et al, 2002).

@M.Nieuweboer: wellicht dat er verschillen zijn tussen een embryo en een parasiet… denk er is over na.

Geef een antwoord