“A physicist can react instantenously when you give him some evidence that destroys a theory that he previously had believed.
But that is not true of all braches of science, as I am finding out”.

Louis Alvarez in “Experimental Evidence that an Asteroid Impact led to the Extinction of many Species 65 million years ago”’.

Natuurwetenschap tegenover natuurhistorische wetenschap

Volgens de wetenschap is de evolutietheorie bewezen. Veel christenen menen dat we niet meer om de waarheid van deze theorie heen kunnen. Daarom moeten we de evolutietheorie net zo accepteren als gewone natuurwetten, zoals de wet van de zwaartekracht, de wetten van Maxwell over elektromagnetisme en over elektrische en magnetische velden. Al deze wetmatigheden tonen Gods macht en majesteit in de schepping.

Kortom: God heeft door evolutie uit een eencellige bacterie in de loop van honderden miljoenen jaren alle levensvormen laten ontstaan.

Deze gedachtegang klinkt overtuigend, maar is een drogredenering. Want het onderwerp evolutie hoort niet thuis bij de natuurwetenschappen, maar bij de natuurhistorische wetenschappen. Deze tak van wetenschap heeft het ontstaan van aardlagen, fossielen, alle levensvormen en hun DNA als studieobject.

Het onderscheid tussen natuurwetenschap en natuurhistorische wetenschap maakt een wereld van verschil. Dat wordt in de volgende paragraaf uitgelegd. De rest van dit artikel is in de onderstaande pdf te lezen.

Download the PDF file .

DOWNLOAD

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

“A physicist can react instantenously when you give him some evidence that destroys a theory that he previously had believed.
But that is not true of all braches of science, as I am finding out”.

Louis Alvarez in “Experimental Evidence that an Asteroid Impact led to the Extinction of many Species 65 million years ago”’.

...
Read more