Sinds de lancering van de website hebben we veel reacties gekregen. Wat ons opviel, is dat veel christenen evolutie voor waar aannemen, zonder inhoudelijke argumenten. En dat terwijl de feiten ook heel goed zijn te interpreteren met vasthouding aan een zesdaagse schepping.
Wat leidt christenen er dan toe om toch in evolutie te geloven? Waarom geloven in evolutie als de feiten niet overtuigen?

Gebrek aan kennis

Ten eerste is er weinig kennis over creatie en over evolutionisme. Dit komt omdat dit onderwerp in kerken vaak wordt gemeden. Het geloof in het scheppingsmodel wordt afgedaan als een “non-essential” en vooral een zaak voor de natuurwetenschappers. Daarmee blijft het buiten het terrein van de theologie. Ook in mijn theologische opleiding heb ik heel weinig over dit onderwerp gehoord. Een gedegen onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de mens, de aarde en het heelal werd buiten het curriculum gehouden.

Geen interesse

Veel christenen nemen evolutie voor waar aan, zonder inhoudelijke argumenten. En dat terwijl de feiten ook heel goed zijn te interpreteren met vasthouding aan een zesdaagse schepping. Wat leidt christenen er dan toe om toch in evolutie te geloven? Waarom geloven in evolutie als de feiten niet overtuigen?Ook zijn er veel christenen die de vraag naar het ontstaan niet interessant vinden. “Het maakt mij niet uit hoe God het gedaan heeft, ik vind het vooral belangrijk dat God het heeft gedaan”. Maar wat zegt dit over de betrouwbaarheid van de bijbel? Kan iets niet gebeurd zijn, maar toch waar zijn? En waar kun je de lijn trekken: tot waar spreekt de bijbel vooral metaforisch en vanaf wanneer is wat er in de bijbel staat historie? Heeft Adam echt bestaan? Was hij volwassen toen hij werd geschapen? Heeft Noach bestaan? Is er een wereldwijde vloed geweest? Heeft Abraham bestaan? Heeft Jezus echt bestaan? Het trekken van een lijn tussen metafoor en geschiedenis is niet logisch. De bijbel geeft daar geen aanleiding voor.

De mimetische behoefte

Waarom geloven in evolutie? Willen we "erbij" horen?Veel christenen geloven in evolutie omdat “iedereen dat doet”. Men wil niet buiten de groep vallen of als dom weggezet worden. Dit komt mijns inziens met name door de agressieve manier waarop veel – met name atheïstische – evolutionisten stelselmatig geloof in schepping als “onwetenschappelijk” betitelen. Een natuurkundige uit mijn kennissenkring zei eens: “ik geloof niet in een jonge aarde, daarvoor ben ik te veel wetenschapper”. Kennelijk is het in wetenschappelijke kring “not done” om in schepping te geloven.1 Door geloof in de schepping als “dom” of “achterhaald” weg te zetten, hoeft het inhoudelijke debat ook niet aan te worden gegaan. Met dwazen valt niet te praten.

Een misplaatst vertrouwen in wetenschap

Vaak wordt gedacht dat wetenschap zich niet bezighoudt met meningen, maar alleen met feiten. Michael Crichton zei het zo:

Let’s be clear: the work of science has nothing whatever to do with consensus. Consensus is the business of politics. Science, on the contrary, requires only one investigator who happens to be right, which means that he or she has results that are verifiable by reference to the real world. In science consensus is irrelevant. What is relevant is reproducible results. The greatest scientists in history are great precisely because they broke with the consensus.

There is no such thing as consensus science. If it’s consensus, it isn’t science. If it’s science, it isn’t consensus. Period.2

Wat in deze gedachtengang wordt vergeten, is dat wetenschap zich niet alleen bezighoudt met het registreren van feiten, maar vooral ook met de interpretatie daarvan.

Professor genetica Richard Lewontin is zelfs bereid

onlogische wetenschappelijke beweringen te accepteren […] omdat we geen Goddelijke Voet tussen de deur mogen accepteren.3

Noem dit maar eens onbevooroordeeld! Toch geloven velen blind in de onbevooroordeeldheid van de wetenschap.

Consensus

Het blijkt lastig wetenschappelijke artikelen te plaatsen die tegen de consensus ingaan. Keer op keer blijkt dat de gevestigde wetenschappelijke orde het lastig vindt andere denkbeelden te aanvaarden. Vaak worden afwijkende denkbeelden geweerd of weggehoond. Denk bijvoorbeeld aan de arts Semmelweis, die ondanks harde data (sinds medisch personeel de handen wasten in bleekwater daalde de sterfte onder kraamvrouwen van rond de 25% naar rond de 1%), door zijn collega’s werd verguist4.

Of denk aan Nobelprijs winnaars Robin Warren en Barry Marshall, twee artsen die ontdekten dat maagzweren niet door stress en dieet worden veroorzaakt, maar door een bacterie. Andere artsen verwierpen hun werk omdat zij ervan overtuigd waren dat bacteriën niet in de darmen konden leven. Bij de uitreiking van de Nobelprijs voor geneeskunde in 2005 prees de jury hun doorzettingsvermogen in te gaan tegen bestaande dogma’s.

Conclusie: waarom geloven in evolutie?

Waarom geloven in evolutie? Stel nou, dat de aarde echt jong is, stel nou, dat God de aarde echt in 6 dagen heeft geschapen, zoals Hij zelf in de bijbel zegt5.

Dan moet het mogelijk zijn om al onze waarnemingen binnen dat model te passen. Stel dat die mogelijkheid bestaat? Durf jij te onderzoeken wat ècht waar is? Ik daag je uit!

Voetnoten

 1. Er zijn zelfs wetenschappers die hun baan hebben verloren vanwege hun visie op schepping. Nathan Frankowski maakte hier een documentaire over: Expelled – No intelligence allowed
 2. Michael Crichton in zijn speech Aliens cause global warming op 17 Januari 2003 bij The California Institute of Technology (s8int.com/crichton.html).
 3. Volledig citaat in het engels:

  Our willingness to accept scientific claims that are against common sense is the key to an understanding of the real struggle between science and the supernatural. We take the side of science in spite of the patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of the scientific community for unsubstantiated just-so stories, because we have a prior commitment, a commitment to materialism.

  It is not that the methods and institutions of science somehow compel us to accept a material explanation of the phenomenal world, but, on the contrary, that we are forced by our a priori adherence to material causes to create an apparatus of investigation and a set of concepts that produce material explanations, no matter how counter-intuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. Moreover, that materialism is absolute, for we cannot allow a Divine Foot in the door.

  The eminent Kant scholar Lewis Beck used to say that anyone who could believe in God could believe in anything. To appeal to an omnipotent deity is to allow that at any moment the regularities of nature may be ruptured, that Miracles may happen.

  Richard Lewontin, in Billions and billions of demons (een bespreking van The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark door Carl Sagan, 1997), The New York Review, p. 31, 9 January 1997.

 4. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis
 5. God schreef zelf dat Hij de aarde in zes dagen maakte op de stenen tafels: “Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.” (Exodus 20:11, NBV)

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Douwe is bestuurslid van Logos Instituut en theologisch geschoold. Zijn artikelen beschouwen de wetenschap, de theologie en de filosofie achter evolutie.

14 Comments

Maarten Hagg

Volgens mij is er juist heel veel reden om aan te nemen dat bijbelboeken enorm verschillen in metaforisch vs historisch. En in historische betrouwbaarheid. Volgens de meeste bijbelwetenschappers zijn de eerste woorden van de bijbel pas in de tijd van Salomo op papier gezet. En niet – zoals vaak wordt aangenomen – door Mozes. Verder heb je zeker een punt: wetenschappelijke ‘consensus’ is net zo dodelijk voor discussie / onderzoek als kerkelijke dogma’s. Maar zelf sta je er ook niet (meer) erg open in, heb ik de indruk?

Douwe J. Tiemersma

Het klopt dat er ook veel metaforen in de bijbel staan. Dat neemt niet weg dat Mozes in de eerste boeken van de bijbel de geschiedenis van de mensheid en de aarde heeft beschreven; deze boeken wekken niet de indruk dat ze metaforisch bedoeld zijn.
En inderdaad, Mozes schreef ze, iets dat Jezus zelf bevestigt (Mar 7:10; 10:3–5; 12:26; Luc 5:14; 16:29–31; 24:27, 44; Joh 7:19,23). Zou Jezus zich vergist hebben?
Er zijn inderdaad bijbelwetenschappers die aannemen dat de bijbel veel later op papier is gezet, maar hier zijn geen harde bewijzen voor; sterker nog, archeologische vondsten blijken steeds weer het verhaal van de bijbel te bevestigen. Hoe meer we vinden, hoe duidelijker blijkt dat je niet om de bijbel heen kan als historisch geschrift. Voor meer informatie hierover raad ik deze pagina(engels) aan, en ook deze(nederlands) en deze(engels).

Wat betreft consensus: iedereen heeft een levensfilosofie van waaruit hij of zij de werkelijkheid verklaart. Zelf ben ik op zoek gegaan naar waarheid, en ben hier uitgekomen. Dat neemt niet weg dat ik met interesse open sta voor de mening van andersdenkenden, daardoor kun je elkaar aanscherpen.

Ed Vaessen

Het model van een jonge aarde is meerdere malen gefalsificeerd en dat is de reden waarom het als wetenschappelijk model onhoudbaar is.
Kijken we bijvoorbeeld naar koolstofdatering van organische materiaal, dan zien we dat die zowel wordt bevestigd door analyse van boomringen (dendrochronologie) als door die van varen en ijsboringen. Het zou vreemd zijn dat je de leeftijd van varven van 30.000 jaar oud bevestigd ziet door koolstofdatering en dan toch gaat denken dat het om minder dan 10.000 jaar gaat. Hoe zouden onafhankelijke methoden op dezelfde wijze mis kunnen wijzen?
Dit zie je ook bij koraalringen en mechanische wetten. De datering van 400 miljoen jaar oude koralen aan de hand van koraalringen die aangeven dat de aarde toen 400 dagen in een jaar had is niet te passen binnen 10.000 jaar door ook hier weer te veronderstellen dat onafhankelijke methoden op dezelfde manier fout zouden wijzen.
Paleomagnetisme en aardschollenbeweging passen ook niet in het model van een jonge aarde.
Je kunt zo blijven doorgaan.

De hoge leeftijd van de aarde is niet van de ene op de andere dag geaccepteerd maar in de loop van de laatste 250 jaar steeds beter bekend geworden door onderzoek. Dacht men eerst aan tienduizenden jaren, later werden het er miljoenen en pas door de ontdekking van radioactiviteit werd duidelijk dat het zelfs om miljarden jaren ging. Dat vaststellen heeft niets te maken met agressie. Het ontkennen van de hoge leeftijd komt helaas voort uit een bevooroordeelde opvatting.

Douwe Tiemersma

Dag Ed, Dank voor je reactie.
Het model van een jonge aarde is naar mijn idee nog niet gefalsificeerd, ook niet met de methoden die jij noemt. Boomringen en Koolstofdatering komen niet “toevallig” met elkaar overeen, we hebben hiervoor gekozen door de koolstofdatering te ijken op boomringen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrochronology). De oudste nog levende boom heeft ongeveer 4.723 ringen, waarbij je je kunt afvragen of alle ringen een jaar voorstellen. Op zich bijzonder dat er geen oudere levende bomen zijn…
Koraalringen staan niet voor jaarringen. Daarnaast zijn er factoren die koralen sneller doen groeien: een koraal groeit bijvoorbeeld bij hevige stormen veel sneller dan in rustig water. Zie bijvoorbeeld J.E. Maragos, G.B.K. Baines, and P.J. Beveridge, ‘Tropical Cyclone Bebe Creates a New Land Formation on Funafuti Atoll’, Science 181:1161–1164, 1973. Met deze gegevens kunnen koralen gedateerd worden op rond de 4.000 jaar.
Tot slot heb ik het volgens mij niet over agressie. De ouderdom van de aarde is de afgelopen jaren inderdaad steeds veranderd, en zelfs met de radiometrische datering zijn er nog aardlagen die ineens ouder of jonger blijken te zijn dan eerder gedacht. Dat zegt volgens mij iets over de betrouwbaarheid van de gebruikte methoden…

Ed Vaessen

Beste Douwe,

Ik heb ook varven en ijsboringen genoemd, die naast dendrochronologie de C14-methode bevestigen. Ik moet je ervan op de hoogte stellen dat de ijking slechts tot doel had om vast te stellen hoe veel de wisselende verhoudingen van atmosferische C12 en C14 in het verleden tot afwijkingen in de C14-methode hadden geleid. Die fouten bleken in de orde van MAXIMAAL 10% te liggen. Met andere woorden: als men op basis van C14 tot een ouderdom van bijvoorbeeld 30.000 jaar komt, luidt het juiste antwoord in het slechtste geval 27.000 jaar of 33.000 jaar.
https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/article/view/2037

Als je uitgaat van een aarde van minder dan 10.000 jaar, zul je moeten verklaren waarom varen, ijsboringen, dendrochronologie en C14 allemaal op DEZELFDE manier fout wijzen in de richting van een veel oudere aarde.

De koraalringen heb je waarschijnlijk verkeerd begrepen. Het gaat om de dagelijkse vorming van ringen die met de seizoenen varieert en waarin een periodiciteit zit die nu 365 bedraagt. Maar 400 miljoen jaar geleden was die periodiciteit 400 omdat er toen 400 dagen in een jaar zaten. Hier bevestigt de mechanica de datering.

Dit falsificeert het model van een jonge aarde.

Groeten,

Ed

Douwe Tiemersma

Dag Ed,

Inderdaad noemde je ook varven en ijsboringen. Over ijsboringen schrijf ik op dit moment een artikel, die houd je dus nog van me tegoed, ik kan alvast verklappen dat aan deze datering ook heel wat onbevestigbare aannames ten grondslag liggen… 😉
Wat betreft varven: het is niet zo dat deze altijd netjes overeenkomen met C14 datering, zoals bijvoorbeeld bij het Suigetsu meer in Japan, waarbij bleek dat C14 een datering van 10.000 jaar “te jong” opleverde. In een dergelijk geval moet het gevonden verschil worden weggeredeneerd, in dit geval is ervoor gekozen er van uit te gaan dat een deel van de varven ontbreekt. Daarnaast is bekend dat C14 wordt gevonden in steenkool (zou miljoenen jaren oud moeten zijn en dus geen C14 meer hebben), C14 bevattend gefossiliseerd hout, ingekapseld in gesteente dat miljoenen jaren “oud” zou zijn, C14 wordt in dinosaurusbotten gevonden en in diamanten en ga zo maar door… Dus DEZELFDE manier is niet altijd zo, vaak wordt er naar gezocht en wordt gezocht naar methoden die met elkaar matchen, en “verkeerde uitkomsten” worden weggeredeneerd…
Daarnaast ben je misschien niet op de hoogte van het feit dat creatie wetenschappers een verklaring hebben voor de ouderdom van 10-50 duizend jaar die C14 kan geven: dit heeft te maken met de hoeveelheid C14 in de atmosfeer ten tijde van de vloed en daarna: een C14 leeftijd uit de tijd van de vloed zal tussen de 20.000 en 50.000 jaar weergeven – zoals we overigens ook bij olie en steenkool zien.
Wat betreft koralen, ook daar verschijnt binnenkort een artikel over op deze site. Wat ik er alvast over kan vertellen, is dat de claim dat oude koralen een groeipatroon van 400 dagen per jaar laten zien, berust op een aantal zaken: sommige koralen laten groeibanden zien, die anders dan bij bomen, niet een duidelijk beginpunt hebben (een boom groeit vanaf de kern naar buiten, een koraal kan over verschillende hoogten gelijktijdig aan het groeien zijn, wat tellen bemoeilijkt). Deze groeibanden worden wel geassocieerd met seizoenen (schommeling in water temperatuur), maar duidelijke correlatie tussen omgevingsfactoren en groeibanden zijn vaak lastig te vinden en er zijn veel uitzonderingen te vinden. Daarnaast moet worden gezegd dat de oude koralen die genoemd patroon laten zien op een heel andere manier groeiden dan koraal dat nu nog leeft: de paleozoïsche koralen hadden bijvoorbeeld een calciet skelet, terwijl huidige koralen een dragoniet skelet hebben en een ander groeipatroon laten zien; en binnen neodarwinistische modellen bestaat er zelfs geen duidelijkheid over de vraag of de soorten verwant zijn, om nog maar niet te spreken over de 250 miljoen jaar waarin koralen ontbreken in de geologische kolom. Dan is er nog de aanname dat de daglengte in het verleden korter is geweest. Ook al zou een wereldwijde vloed een verandering in daglengte tot gevolg gehad kunnen hebben vanwege de grote herverdeling van massa die er heeft plaatsgevonden, dan nog blijft de vraag of er inderdaad een periodiciteit van 400 terug te vinden is in de koralen, en of deze duiden op de vertraging van de rotatie van de aarde: Hierover wordt alleen in oudere artikelen gesproken (voor het laatst in 1963), en deze zijn direct erop verworpen door Scrutton in 1964: hij kon geen bewijs vinden voor jaarlijkse variatie in groeipatroon, hij vond alleen een maandelijks groeipatroon en met zijn berekende 30,35 groeirichels per maand, kom je bij een “gewoon” jaar met 12,37 maanden op een jaar van 375 dagen redelijk dicht bij het aantal dagen dat we nu in een jaar hebben.
Kortom, je bent weer wat snel met je slotconclusie: een jonge aarde is hiermee niet gefalsificeerd.

Ed Vaessen

Beste Douwe,

Je schrijft:

“De ouderdom van de aarde is de afgelopen jaren inderdaad steeds veranderd, en zelfs met de radiometrische datering zijn er nog aardlagen die ineens ouder of jonger blijken te zijn dan eerder gedacht. Dat zegt volgens mij iets over de betrouwbaarheid van de gebruikte methoden…”

Graag had ik dit concreet gehad. Kun je me op de hoogte stellen van het aantal radiometrische dateringen dat hierdoor is getroffen en dat vergelijken met het TOTALE AANTAL dateringen dat in de loop van de decennia is gedaan?
Als landmeter ben ik zeer wel op de hoogte met het verschijnsel van foute metingen. Soms weten we wat de oorzaak is, soms niet.
Maar we trekken ons vakgebied niet in twijfel als we zulke fouten tegenkomen en verwerpen.

Groeten,

Ed

Douwe Tiemersma

Dag Ed,

Helaas kan ik geen exacte getallen noemen; hier is naar mijn weten nog geen grootschalig onderzoek gedaan. Daarnaast moet worden vermeld dat veel “verkeerde” dateringen de boeken niet halen omdat ze bij voorbaat al worden weggeredeneerd als vervuiling oid.
Wel zijn er veel voorbeelden van conflicterende dateringen bekend, enkele heb ik in mijn vorige reply al genoemd. Denk daarnaast bijvoorbeeld aan Mungo Woman: eerst met C14 gedateerd op 26.000 jaar, later toonde Bowler met TL datering aan dat Mungo Woman veel ouder was, nl 42.000 jaar, daarna werd de datering zelfs opgeschroefd naar 62.000 jaar met behulp van verschillende dateringstechnieken (ESR, OSL, Th/U en Pa/U). Deze laatste datering, ook al was deze zorgvuldig en uitgebreid “aangetoond” had echter een probleem: de hele geschiedenis van de migratie van de mens naar Australië zou herschreven moeten worden en daarnaast zou dit consequenties hebben voor de wereldwijde evolutie van de mens, dus verwierp Bowler deze datering met de woorden:

For this complex, laboratory-based dating to be successful, the data must be compatible with the external field evidence.

Met andere woorden: je kunt niet zomaar de laboratorium uitslag als datum vertrouwen, je vertrouwt deze alleen als die overeenkomt met de door jou verwachte uitkomst!
Dit feit alleen al werpt vragen op over de betrouwbaarheid van de methode, en helemaal als je het hele plaatje bekijkt (C14 op plaatsen waar je het niet verwacht, andere dateringsmethoden die niet altijd waterdicht blijken te werken, verkeerde “leeftijd” voor vulkanisch gesteente waarvan we de leeftijd kennen, onverklaarbaar zacht dinoweefsel, wereldwijd sporen van een waterige catastrophe, aardlagen die niet met het huidige geologische model zijn te verklaren), dan lijkt een jonge aarde en de onbetrouwbaarheid van de gebruikte methoden voor de hand te liggen.

Ed Vaessen

Beste Douwe,

Je schrijft:

“Wat betreft varven: het is niet zo dat deze altijd netjes overeenkomen met C14 datering, zoals bijvoorbeeld bij het Suigetsu meer in Japan, waarbij bleek dat C14 een datering van 10.000 jaar “te jong” opleverde. In een dergelijk geval moet het gevonden verschil worden weggeredeneerd, in dit geval is ervoor gekozen er van uit te gaan dat een deel van de varven ontbreekt.”

Ik vernam graag de details hiervan.

Groeten,

Ed

Douwe Tiemersma

Dag Ed, Natuurlijk. Kitagawa en van der Plicht meldden dat de leeftijd van 38.000 jaar geteld door varven, goed overeenkomt met de C14 datering (Kitagawa, H. en van der Plicht, J., Atmospheric radiocarbon calibration to 45,000 yr B.P.: Late glacial fluctuations and cosmogenic isotope production, Science 279(5354):1187–1190, 20 Februari 1998), als later blijkt dat andere “dateringstechnieken” sterk afwijken van de C14 datering, wordt de datering bijgesteld naar grofweg 10.000 jaar ouder. Bard verklaart het verschil met de vare-telling met “missing varves” (Bard, E., Extending the calibrated radiocarbon record, Science 292(5526):2443–2444, 29 Juni 2001).

Ed Vaessen

“Er zijn zelfs wetenschappers die hun baan hebben verloren vanwege hun visie op schepping. Nathan Frankowski maakte hier een documentaire over: Expelled – No intelligence allowed”

Beste Douwe, [m.i. is] de film een zeer dubieuze bron waarover nogal wat opmerkingen gemaakt kunnen worden. Er wordt een verband gelegd tussen de Holocaust en eugenetica door Darwin selectief te citeren. ‘Quote mining’ heet dat (…).

(…) [In] de ID-lezing [die] Ben Stein in de film [houdt] voor studenten op de Pepperdine University die hem met een met enthousiast en massaal applaus belonen. Het blijken echter helemaal geen studenten te zijn maar een groep mensen die door de producent naar binnen waren geloodst.

Wetenschappers (zoals Dawkins) die werden geïnterviewd [zijn] wijsgemaakt dat de opnamen werden gemaakt voor een film met de naam Crossroads die ging over raakvlakken tussen wetenschap en religie. Niet over vervolging van kritische wetenschappers.
De producent loog vervolgens door te beweren dat Crossroads hernoemd werd tot Expelled vanwege hun ‘groeiende overtuiging’ dat wetenschappers werden vervolgd. Deze ommezwaai zou pas na de interviews hebben plaatsgevonden. Echter was de URL expelledthemovie.com al ruim voor de interviews geregistreerd. Een URL crossroadsthemovie.com werd daarentegen nooit geregistreerd.

http://www.scientificamerican.com/article/six-things-ben-stein-doesnt-want-you-to-know/

De claims over de ‘slachtoffers’ van de vervolging variëren [m.i.] van behoorlijk vertekend tot absoluut onwaar.

http://expelledexposed.drupalgardens.com/the-truth (…)

Douwe Tiemersma

Natuurlijk kun je de manier van het maken van deze documentaire bekritiseren. Toch laat de film je duidelijk zien dat wetenschappers op zijn minst een barrière ervaren om uit te komen voor hun visie op schepping. Dat merken wij overigens ook bij de Logos achterban: veel wetenschappers steunen ons werk, maar willen liever niet met naam en toenaam worden genoemd, omdat ze bang zijn dat dit hun carrière niet ten goede komt.

Robert Ditvoorst

Ik geloof in schepping door God, en niet in evolutie. Tevens geloof ik op grond van de bijbel dat het heelal al heel lang bestaat, en tevens de aarde. De manier waarop het begrip ‘dag’ in het scheppingsverslag wordt gebruikt komt niet overeen met een vaste periode van 24 uur uur, noch duizend jaar. Bovendien was er vóór het scheppen van het licht al een woeste aarde in duisternis gehuld en omringd door water. Het scheppen van het licht tot en met de creatie van de mens duurde 6 dagen. Hoe lang de periode vóór het scheppen van het licht was is onbekend, en wordt ook geen dag genoemd. Maar in die periode was de aarde al gemaakt. Daarnaast worden in Genesis de 6 scheppingsdagen samen ook een dag genoemd, en de periode dat de zon zichtbaar is ook. In plaats van meetbare tijd, heeft ‘dag’ in het scheppingsverslag betrekking op een periode die gekenmerkt wordt door de schepping van een bepaald aspect van de aarde en het leven erop vanaf de woeste begintoestand in Genesis 1:2. Zie voor meer informatie met bijbelverzen in meerdere vertalingen: https://tegenwichtblog.com/2017/09/09/hoe-lang-duurt-een-scheppingsdag/

Geef een antwoord