Britse wetenschappers van de universiteit van Exeter onderzochten de gunstige effecten van beverdammen op bodem en rivieren. Moet je eens zien hoeveel één beverfamilie voor de omgeving kan betekenen!

Onderzoekers maakten onlangs de resultaten bekend van hun studie naar één beverfamilie. De bevers verblijven al sinds 2011 op een geheimgehouden plek in West Devon (E) en bouwden daar 13 dammen. Zo vertraagden ze de stroom van het water en maakten ze een reeks diepe vijvers langs de loop van wat eens een klein stroompje was. Hun werk zorgde ervoor dat veel verontreinigende stoffen – zoals stikstof, fosfor en vieze modder – uit het water werden gehaald.

Het stikstof en fosfor zijn afkomstig uit de bodem van landbouwgrond stroomopwaarts. Ongeveer 70% van de afgevoerde stoffen bleek daaruit te komen. Het raakte gevangen in de vijvers die door de beverdammen waren ontstaan. Ook hadden de vijvers 100 ton aan sediment afgevangen. Zonder de beverhulp zouden de verontreinigende stoffen schade hebben toegebracht aan de gezondheid van vissen en mensen. Om dat te voorkomen zouden waterzuiveringsinstallaties veel werk moeten verrichten om fosfor en stikstof weg te filteren. Dankzij de bevers was dat allemaal niet nodig.
Hydroloog Richard Brazier, die de studie leidde, wijst allereerst op de zorgelijke ontwikkeling dat er veel landbouwgrond verloren gaat. Er verdwijnt meer grond in het rivierwater dan dat erbij komt. „Maar het is bemoedigend te zien dat beverdammen een belangrijk middel kunnen zijn om dit bodemverlies te beperken en verontreinigende stoffen af te vangen. Als beverdammen gemeengoed zouden zijn in het landschap, zou dat ongetwijfeld veel voordelen opleveren voor hele ecosystemen, ook elders in de wereld.”

Bevers worden vaak gevangen om hun pels of gedood als ongedierte. Dat is jammer. Insecten, vissen, andere zoogdieren, vogels en planten profiteren allemaal van hun diepe vijvers en hoge dammen. Deze drukke dieren sprokkelen hun bouwwerken tak-voor-tak bijeen. En instinctief weten ze precies wat ze moeten doen. Is dat niet verbazend? Hun vacht, neus, tanden, poten met zwemvliezen en staarten zijn precies goed om hun werk te kunnen doen!

Bron: http://www.exeter.ac.uk/news/research/title_657691_en.html

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.