In het Nederlands Dagblad (ND) van 8-5-2017 lezen we van Lazarus.nl die mensen oproept een stoomcursus evolutie te volgen. Een serie lezingen voor progressieve christenen die Genesis niet letterlijk nemen, maar wel Jezus’ woorden. Zo wordt gesteld. Hier wringt echter een schoen.

Allereerst aardig van het ND om via deze weg reclame te maken. Dan kan de Summerschool van Ruben Jorritsma op apologica.nl en de studiedag van Jan van Meerten op oorsprong.info er ook nog wel bij. Daar komt ook een rij topwetenschappers over evolutie praten. Maar dat van die schoen, dat zit me dwars. Want was Lazarus wel een progressief christen? Was hij christen? Ik denk het zeker, ook al sprak men in die tijd nog niet van christenen. Jezus was zijn Vriend en Heer. Wat denk je, als je uit de dood bent opgewekt? Dan hang je aan Jezus’ lippen. Maar was Lazarus progressief? Beweerde hij dat je Genesis niet letterlijk hoeft te nemen – met Adam en Eva, de slang en zo – en wel Jezus’ woorden? Liep hij Jezus nu voorbij, ging hij nu intelligentere taal uitslaan dan Jezus? Progressief betekent toch dat je verder gaat? Maar verder dan je Meester? Dat natuurlijk nooit. Lazarus bleef bij zijn meester, hij verwijderde zich niet door ‘progressie’. Conclusie 1: Lazarus was christen, gewoon: christen.

Nu de hete aardappel, waar het natuurlijk om gaat: zei Jezus echt dat je Genesis maar met een korreltje zout kon lezen? Ik geloof er geen snars van. Alles wat ik lees over Jezus ademt zijn respect voor het overgeleverde woord, waaraan hij zichzelf volledig ondergeschikt maakt. Overigens was dat in zijn tijd waarschijnlijk het Oude Testament in de Griekse vertaling – de Septuagint – waarvan het gedeelte van de Wet (met daarin Genesis) in de derde eeuw v.C. als eerste was vertaald. Jezus veroordeelt scherp de Schriftgeleerden en Farizeeën, die onder een schijn van godsdienstigheid Gods wet aan hun laars lapten. Neem zijn reactie op de vraag van de Farizeeën over echtscheiding, waarbij Jezus antwoordt: “Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt?” (Mat.19) Of neem Mattheus 23 met Jezus’ felle veroordeling. Jezus gaat helemaal niet verder dan Gods woord, hij is in die zin helemaal niet progressief, nee, hij blijft er dicht bij. Sterker nog, Jezus en het woord zijn één. Conclusie 2: Jezus blijft 100% bij het woord.

Ziet u, daar wringt de schoen. Je mag van mij best wel een visie over evolutie verkondigen. En daar zijn er meer van, dus laat maar horen. Dat is ook wat Fair Science voorstaat: ruimte geven aan de wetenschappelijke modellen die er zijn, dus kom maar op en denk er maar over na. Maar beweer niet op voorhand dat Jezus en zijn volgeling Lazarus zich verwijderden van het overgeleverde woord. Want dat deden ze niet.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

In het Nederlands Dagblad (ND) van 8-5-2017 lezen we van Lazarus.nl die mensen oproept een stoomcursus evolutie te volgen. Een serie lezingen voor progressieve christenen die Genesis niet letterlijk nemen, maar wel Jezus’ woorden. Zo wordt gesteld. Hier wringt echter een schoen.

Allereerst aardig van het ND om via deze weg reclame te maken.

...
Read more

1 Comment

Bas

Was Jezus niet voor de doodstraf voor kinderen die hun ouders vervloekten? Daar lijkt het wel op als we Mattheus 15:1-9 lezen. Dat geeft wel aan dat Jezus de Thora héél serieus en letterlijk nam. Maar misschien interpreteren ze bij Lazarus.nl die woorden van Jezus ook niet letterlijk.

Zei Jezus ook niet dat Hij niet voor iedereen zijn Leven zou geven, maar enkel voor Zijn schapen? (Johannes 10) En dat sommigen niet Zijn schapen zijn? En dat het daarom niet verwonderlijk is dat sommige mensen niet het Evangelie geloven, omdat ze het simpelweg niet kunnen geloven? (Johannes 10:26) Het Evangelie hoeft dus in de oren van seculiere mensen niet aantrekkelijker gemaakt te worden door het evolutionaire paradigma er mee te verzoenen, omdat dat voor hun behoud geen enkel verschil zal maken. De Schapen zullen het Evangelie geloven, ongeacht of de evolutieleer met de Thora en het Evangelie wordt geharmoniseerd. De niet-Schapen zullen het Evangelie niet geloven, ongeacht of de evolutieleer met de Thora en het Evangelie wordt geharmoniseerd. Maar wellicht nemen ze bij Lazarus.nl ook deze woorden van Jezus niet letterlijk.

Geef een antwoord