Dit woord staat in het eerste Bijbelvers: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ Maar wat wordt nu met ‘scheppen’ bedoeld?

Verwarrend is dat het Nederlands twee werkwoorden voor ‘scheppen’ kent, namelijk ‘putten’ (van bijvoorbeeld water) en ‘doen ontstaan’. Betwist is of beide woorden op een gemeenschappelijk grondwoord teruggaan. Iets soortgelijks zie je ook bij het Hebreeuwse bara’. De woordvorm die het vaakst voorkomt in de Bijbel heeft God als onderwerp: Hij heeft niet alleen de hemel en de aarde, man en vrouw geschapen, maar Hij is ook de Schepper van Israël (Jesaja 43:15, zie ook Prediker 12:1) en van Jeruzalem (Jesaja 65:18). ‘Bara’ kan ook (in een andere verbuiging) ‘omhakken’ (van bomen) of ‘neerhouwen’ betekenen (Jozua 17:15,18). Nu wordt er ook wel beweerd dat het werkwoord bara’ ‘scheiden’ kan betekenen. God zou dan de hemel en de aarde niet uit het niets hebben geschapen, maar die van elkaar hebben gescheiden. Deze vertaling vind je echter niet in de Hebreeuwse woordenboeken terug. Ze is gebaseerd op de vergelijking met de scheppingsmythen in Mesopotamië. Die verschillen nogal van wat je in de Bijbel leest. Er is in de Bijbel geen sprake
van strijd tussen goden onderling. De zon en de maan, door heidense volken destijds als goden vereerd, worden door God pas op de vierde dag geschapen. God is de enige en exclusieve Schepper en Heerser van de gehele kosmos.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Siebesma, P.A., 2018, Wat betekent ‘scheppen’?, Weet 53: 12.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Prof. dr. P.A. Siebesma studeerde Semitische talen en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Daar promoveerde hij ook op een onderwerp over de grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Hij is senior docent Oude Testament, Hebreeuws en wereldreligies aan de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar Godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Daarnaast is hij docent Hebreeuws aan het Instituut Da'at in Lunteren en doet o.a. onderzoek naar de rabbijns joodse uitleg van het Oude Testament.